Det er også kassereren, der styrer medlemskartoteket og står for opkrævningen af medlemskontingentet. Hvis kontingentet udebliver, er det normalt også kassereren, som rykker for betaling og om nødvendigt tager andre skridt i bestræbelserne på at inddrive eventuelle restancer. 

Kassereren sørger for, at I har alle de oplysninger, I skal have på de enkelte medlemmer. Det er som minimum navn, adresse, fødselsdato, dato for indmeldelse, bestyrelsesposter og datoer for betalinger af kontingent eller andre bidrag.

Når du er kasserer, er det en god ide at

  • have orden i foreningens bilag, så du kan dokumentere indtægter og udgifter
  • bogføre og afstemme konti regelmæssigt
  • have godt styr på kontingenter eller andre indbetalinger og handle, hvis der opstår restancer
  • holde foreningens og din egen økonomi 100 procent adskilt
  • have adgang til netbank og et godt regnskabsprogram.

Har du brug for hjælp?

I Danske Bank har vi et rådgivningscenter, der er specialiseret i at hjælpe foreninger.

Book et online møde

Eller ring til os på 45 14 44 41 mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16.