Derfor stiller vi spørgsmål og beder om legitimation

I Danske Bank har vi stort fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det mærker du også som kunde. Som bank skal vi nemlig kunne dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er, og at vi forstår, hvordan de bruger banken.

Husk at opdatere dine oplysninger via din mobil- eller netbank

Har du fået vores besked om opdatering af vigtige oplysninger i din mobil- eller netbank? Så er det også dér, du skal opdatere dine oplysninger. 

89d3a9f3-00090249-d9cefb64
 

Hvad skal vi vide om vores kunder?
Vi har først og fremmest pligt til at dokumentere vores kunders identitet, dvs. typisk med en kopi af pas eller kørekort. Har vi ikke allerede en kopi af din legitimation, kontakter vi dig direkte. Hvis dit statsborgerskab ikke fremgår af vores oplysninger om dig, spørger vi også om det.

Vi skal også vide, om vores kunder er politisk eksponerede personer (PEP), eller om de har en tæt relation til en sådan. Du skal ikke selv gøre noget i denne forbindelse – vi henter selv oplysningerne via finanstilsynets offentligt tilgængelige lister over PEP. Hvad er PEP? Det kan du læse mere om i ”Spørgsmål og svar” nedenfor. 

Du kan også opleve, at vi med jævne mellemrum spørger dig om de produkter og services, du forventer at bruge hos os, dine forventninger til betalinger på din konto, dine løbende transaktioner – og om du f.eks. planlægger at indsætte kontanter på din konto eller overføre penge til udlandet.

Hvad betyder det helt konkret for dig?
I praksis betyder det ikke det store for flertallet af vores kunder. I de fleste tilfælde har vi allerede de nødvendige oplysninger, men mangler vi oplysninger eller en kopi af din legitimation, så hører du selvfølgelig fra os. 

Du må regne med at blive kontaktet flere gange i løbet af din tid som kunde i Danske Bank. Det skyldes, at vi har pligt til at opdatere vores oplysninger om vores kunder med jævne mellemrum.

Er du blevet bedt om at uploade kopi af ID?

Vi kontakter dig, hvis vi mangler en kopi af dit ID.  

Upload kopi af ID

Spørgsmål og svar

 • Hvorfor skal du svare på spørgsmål og/eller vise ID?

  Ifølge hvidvaskloven skal vi som bank have et godt kendskab til alle vores kunder. Det skal være med til at forebygge misbrug af det finansielle system. 

  Samtidig skal vores kendskab til kunderne gøre os i stand til at reagere, hvis en kunde selv foretager sig noget usædvanligt, eller hvis vi kan se, at der på andre måder foretages usædvanlige transaktioner via kundens konti. Vi har nemlig pligt til at underrette myndighederne, hvis der er mistanke om, at en transaktion ikke er lovlig. 

  Når vi kender hver enkelt af vores kunder og forstår deres brug af banken, har vi derfor bedre mulighed for at spotte de kunder, der har en adfærd, som skiller sig ud fra mængden.  


  Eksempel
  En dag overføres der et større beløb fra din konto til en konto i udlandet. Hvis vi på forhånd ved, at du er dansk statsborger, bor i Danmark og sjældent eller aldrig overfører penge til konti i udlandet, har vi mulighed for at kontakte dig og høre, om overførslen er OK.

   

  Vi ved godt, at det kan virke besværligt eller måske ligefrem irriterende for nogle af vores kunder, når vi beder om ID og/andre oplysninger. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er det både nødvendigt og til alles bedste, at vi efterlever Kend din kunde-reglerne og løbende opdaterer oplysningerne om vores kunder.  


 • Har vi ret til at stille spørgsmål og/eller bede om ID?
  Ja, vi har både ret og pligt til at indhente de oplysninger, som vi mener, er nødvendige for at kende vores kunder og deres brug af banken.

  Vores forpligtelse til at kende og forstå vores kunders brug af banken er blandt andet beskrevet i hvidvasklovens §§ 11 og 30 og bekendtgørelsen for god skik for finansielle institutioner. 
 • Hvad er en Politisk Eksponeret Person (PEP), og hvorfor skal vi vide, om du er det?
  Bankerne er forpligtet til at identificere kunder med højtstående offentlige hverv samt deres familier og nære samarbejdspartnere. 

  I hvidvaskloven kaldes disse kunder Politisk Eksponerede Personer (PEP) på grund af deres position og indflydelse i samfundet, og det kan derfor være nødvendigt for bankerne at indhente yderligere oplysninger. 

  Se også Finanstilsynets Vejledning til reglerne om Politisk Eksponerede Personer
 • Passer vi godt på dine oplysninger?
 • Indhenter vi oplysninger om alle kunder?
  Ja, vi indhenter oplysninger om alle vores kunder. Vi kontakter dig direkte, hvis vi mangler oplysninger og/eller ID fra dig.
 • Hvorfor skal vi have kopier af dit barns ID?
  For at være med til at forebygge misbrug af det finansielle system skal vi som bank ifølge hvidvaskloven have et godt kendskab til alle vores kunder – herunder børn. Blandt andet skal vi dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er, og derfor beder vi alle vores kunder om ID.

  Samtidig skal vores kendskab til kunderne gøre os i stand til at reagere, hvis en kunde selv foretager sig noget usædvanligt, eller hvis vi kan se, at der på andre måder foretages usædvanlige transaktioner via kundens konti. Vi har nemlig pligt til at underrette myndighederne, hvis der er mistanke om, at en transaktion ikke er lovlig.
 • Hvordan kontakter vi dig?
  Du kan blive kontaktet på forskellige måder. Det kan være en besked i net- eller mobilbanken, et brev i e-Boks/postkassen, via telefonen – eller når du møder os i din afdeling, f.eks. til rådgivningsmøder.  

  Skal du snart til møde i banken, så tag derfor dit pas eller kørekort med. 

  Hvis vi ringer til dig, vil det typisk være fra telefonnummer 45 13 02 00.

  Vær opmærksom på, at vi aldrig spørger om personlige koder, pinkoder, kopier af dit NemID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende.
 • Hvorfor kontakter vi dig, når du har været kunde i mange år?
  Vi er forpligtet til at sørge for, at vores oplysninger om vores kunder altid er opdaterede. Du kan derfor komme ud for, at vi kontakter dig flere gange for at opdatere vores oplysninger om dig. 
 • Hvordan kan du vide, at vores sms´er e-mails og telefonopkald ikke er phishing?

  Vi anbefaler, at du altid er på vagt overfor phishing. Vær opmærksom på, at du aldrig må udlevere dine personlige koder, pinkoder, kopier af dit NemID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende. 

  Har du fået en sms og/eller e-mail?
  I øjeblikket sender vi både sms’er og e-mails for at gøre vores kunder opmærksomme på, at vi mangler vigtige oplysninger. I disse sms’er og e-mails gør vi dig opmærksom på, at vi mangler vigtige oplysninger, og at vi har sendt et brev og/eller en besked i din mobil- eller netbank, som du bør læse og handle på.

  Er der links til hjemmesider i beskederne, går de aldrig direkte til log-on-sider.


  Vi oplyser et telefonnummer, som du kan ringe til, hvis du har spørgsmål: 70 11 80 40.

  Har du fået et telefonopkald fra 45 13 02 00?
  Vi ringer også til en lang række kunder for at indhente oplysningerne. Det sker typisk fra telefonnummer 45 13 02 00. 

  Er du i tvivl om et telefonnummer, kan du altid finde vores nummer på internettet.

  Når vi ringer til vores kunder, har vi en klar politik om, at vi ikke spørger om CPR-nr. Men ringer du tilbage til os – f.eks. efter vi har lagt en telefonbesked – kan vi bl.a. spørge om dit CPR-nr. så vi sikrer os, at det er dig, der ringer. 

  Beskeder i mobil- og netbank
  Har du fået en besked i din mobil- eller netbank, kan du altid trygt trykke og klikke på links i beskederne. 

 • Hvordan sender du kopier af dit ID?
  Du skal kun sende/uploade kopier af dit ID, hvis vi har kontaktet dig og bedt dig om det. 

  Når vi kontakter dig, fortæller vi, hvordan du sender kopierne af dit ID.

  Har du mobil- og/eller netbank, vil det typisk være dér, vi kontakter dig.

  Hvis du får et brev eller et telefonopkald fra os om ID, vil vi typisk bede dig uploade digitale kopier på vores hjemmeside, der er en sikker forbindelse. Upload lD her

  Vi fraråder, at du sender personlige oplysninger via almindelig e-mail. 

  Selfies gælder ikke som billed-ID.
 • Er det sikkert at uploade filer med ID via hjemmesiden?
  Ja, du kan trygt uploade dine filer via www.danskebank.dk/upload-id og www.danskebank.dk/upload-id/id

  Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte vores kunders personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hjemmesiden er en sikker forbindelse, hvor filerne bliver krypteret og gemt på bankens sikre systemer på lige fod med alle andre fortrolige oplysninger. 

  Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i "Information om Danske Banks behandling af personoplysninger”. 
 • Hvilket ID skal du uploade kopier af, når du bor i Danmark?
  Denne vejledning er til dig, der er over 18 år og bor i Danmark.

  Bor du i udlandet, skal du gå til ”Hvilket ID skal du uploade kopier af, når du bor i udlandet?”. 

  Vær opmærksom på
  • Dit ID skal være gyldigt, dvs. ikke være udløbet.
  • Selfies gælder ikke som billed-ID.

  Hvilket ID skal du uploade?
  • Dit pas eller et andet billed-ID, f.eks. kørekort. 
  • PLUS dit sundhedskort eller et andet ID uden billede.

  Se oversigten over gyldigt ID nedenfor.

  Har du ikke et gyldigt pas eller andet billed-ID?
  Har du hverken pas, kørekort eller andet gyldigt billed-ID, skal du uploade kopier af tre (3) stk. ID uden billede. 

  Se oversigten over gyldigt ID nedenfor. 

  Gyldigt billed-ID

  • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas udstedt af lande i EU og EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) plus Færøerne og Grønland
  • Kørekort udstedt af lande i EU og EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) plus Færøerne og Grønland
  • Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
  • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
  • Knallertkørekort
  • ID-kort med billede (Borgerservice)

  Gyldigt ID uden billede

  • Sundhedskort
  • Navneattest
  • Dåbsattest
  • Personattest
  • Seneste årsopgørelse fra skatteforvaltningen
 • Hvilket ID skal du uploade kopier af, når du bor i udlandet?

  Denne vejledning er til dig, der er over 18 år og bor i udlandet.

  Bor du i Danmark, skal du gå til ”Hvilket ID skal du uploade kopier af, når du bor i Danmark”. 

  Vær opmærksom på

  • Dit ID skal være gyldigt, dvs. ikke være udløbet.
  • Ud over ID skal du dokumentere eller bekræfte din bopæl – se nederst, hvilken dokumentation du skal uploade.
  • Selfies, portrætfotos og lign. gælder ikke som billed-ID

  Hvilket ID skal du uploade?

  • Dit pas eller et andet billed-ID, f.eks. kørekort. 
  • PLUS dit sundhedskort eller et andet ID uden billede.
  • PLUS dokumentation for bopæl.

  Se oversigten over gyldigt ID og dokumentation for bopæl nedenfor.

  Har du ikke et gyldigt pas eller andet billed-ID?
  Har du hverken pas, kørekort eller andet gyldigt billed-ID, skal du uploade kopier af tre (3) stk. ID uden billede. Også i dette tilfælde skal du uploade dokumentation for din bopæl.

  Se oversigten over gyldigt ID og dokumentation for bopæl nedenfor. 

  Dokumentation for din udenlandske bopælsadresse
  Dokumentationen må højest være 6 måneder gammel og skal stå med latinske bogstaver. Det er vigtigt, at dit fulde navn og adresse fremgår af dokumentet.

  Du kan f.eks. sende et af følgende:

  • Et udskrift fra din lokale bank.
  • Et dokument fra en offentlig myndighed i dit bopælsland.
  • En gyldig lejekontrakt.
  • En regning for forbrug i forbindelse med din bolig (el, vand, varme, gas, bredbånd, kabel-TV eller forsikring).
  • Et nationalt ID-kort fra dit bopælsland.

  Gyldigt billed-ID

  • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
  • Kørekort udstedt af lande i EU og EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) plus Færøerne og Grønland
  • Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
  • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
  • ID-kort med billede (Borgerservice)

  Gyldigt ID uden billede

  • Sundhedskort
  • Navneattest
  • Dåbsattest
  • Personattest
  • Seneste årsopgørelse fra skatteforvaltningen
 • If you don´t speak Danish

  This site is also available in English 

  Read more

 • Hvilket ID gælder for børn, der bor i Danmark?

  Denne vejledning er til børn, der bor i Danmark.

  Bor dit barn i udlandet, skal du gå til ”Hvilket ID gælder for børn, der bor i udlandet?”.

  Vær opmærksom på

  • Barnets ID skal være gyldigt, dvs. ikke være udløbet.
  • Kopierne skal være skarpe, og alle oplysningerne skal være tydelige.
  • Selfies gælder ikke som ID.

  Hvilket ID skal du uploade?

  • En kopi af barnets pas eller andet billed-ID, f.eks. ID-kort med billede – se listen nedenfor.
  • PLUS en kopi af barnets sundhedskort eller et tilsvarende ID uden billede – se listen nedenfor.

  Har dit barn hverken et pas eller andet gyldigt billed-ID?

  Hvis dit barn ikke har et pas, kan du i stedet uploade kopier af tre (3) stk. ID uden billede – se hvilke i listen herunder.

  Billed-ID

  • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas udstedt af lande i EU og EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) plus Færøerne og Grønland
  • Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
  • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
  • Knallertkørekort
  • ID-kort med billede (Borgerservice)


  Hvis dit barn har et kørekort, kan det selvfølgelig også bruges. Kørekortet skal være udstedt af lande i EU, EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) eller Færøerne og Grønland.

  ID uden billede

  • Sundhedskort
  • Navneattest
  • Dåbsattest
  • Personattest
  • Seneste års- eller forskudsopgørelse fra skatteforvaltningen
  • Opholdstilladelse som brev C, D eller F
  • Meddelelse om CPR-nr.
 • Hvilket ID gælder for børn, der bor i udlandet?

   

  Denne vejledning er til børn, der bor udenfor Danmark.

  Bor dit barn i Danmark, skal du gå til ”Hvilket ID gælder for børn, der bor i Danmark?”.

  Vær opmærksom på

  • Barnets ID skal være gyldigt, dvs. ikke være udløbet.
  • Ud over pas skal du dokumentere eller bekræfte barnets bopæl – se nederst, hvilken dokumentation du skal uploade.
  • Kopierne skal være skarpe, og alle oplysningerne skal være tydelige.
  • Selfies gælder ikke som ID.

  Hvilket ID skal du uploade?

  • En kopi af barnets pas eller andet billed-ID – se listen nedenfor.
  • PLUS en kopi af barnets sundhedskort eller et tilsvarende ID uden billede – se listen nedenfor.
  • PLUS dokumentation for barnets bopæl – se listen nedenfor.

  Har dit barn hverken et pas eller andet gyldigt billed-ID?
  Hvis dit barn hverken har et pas eller andet gyldigt billed-ID, kan du i stedet uploade kopier af tre (3) stk. ID uden billede – se hvilke i listen herunder.

  Billed-ID

  • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
  • Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
  • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
  • ID-kort med billede (Borgerservice)

  Hvis dit barn har et kørekort, kan det selvfølgelig også bruges. Kørekortet skal være udstedt af lande i EU, EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) eller Færøerne og Grønland.

  ID uden billede

  • Sundhedskort
  • Navneattest
  • Dåbsattest
  • Personattest
  • Seneste års- eller forskudsopgørelse fra skatteforvaltningen
  • Opholdstilladelse som brev C, D eller F
  • Meddelelse om CPR-nr.

  Dokumentation for barnets udenlandske bopælsadresse
  Dokumentationen må højest være 6 måneder gammel og skal stå med latinske bogstaver. Det er vigtigt, at barnets fulde navn og adresse fremgår af dokumentet.

  Du kan f.eks. uploade en kopi af et af følgende dokumenter:

  • Et udskrift fra barnets lokale bank.
  • Et dokument fra en offentlig myndighed i barnets bopælsland.
  • Et nationalt ID-kort fra barnets bopælsland.

   

   

 • Hvad sker der, hvis du ikke opdaterer dine oplysninger?

  Som bank skal vi kunne dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem vores kunder er. Opdaterer du ikke dine oplysninger, vil vi efter en bestemt tidsperiode derfor spærre dine konti, kort m.v. Det betyder bl.a., at du hverken kan modtage løn, hæve penge eller betale regninger via dine konti i Danske Bank.

  Vi ophæver selvfølgelig spærringen, når du har opdateret dine oplysninger.

  I de varselsbreve vi sender til dig, kan du se, hvornår du senest skal have opdateret dine oplysninger.

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring til os på

70 11 80 40

 Åbent alle hverdage mellem kl. 8.30-17