Spørgsmål, ros og klager


Sådan behandler vi klager

Sender du en klage, vurderer vi først situationen og overvejer, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig. Hvis det er nødvendigt, kontakter vi også bankens afdelinger eller fageksperter for at få en vurdering af den rådgivning, du har fået.

Når vi har fået et godt indblik i din situation, aftaler vi med din afdeling, hvordan de løser problemet. Det er typisk afdelingen, der tager en dialog med dig om det videre forløb – med særligt fokus på at sikre et fortsat godt samarbejde.

Der er ikke noget, vi ønsker mere end at have glade og tilfredse kunder. Og vi gør vores bedste for at give dig en fair behandling, når du er utilfreds med vores rådgivning. Bankens ledelse bliver løbende orienteret om typen af klager – og den viden, vi får fra din klage, ser vi som værdifuldt input til at forbedre vores indsats, så du og vores andre kunder får den bedst mulige oplevelse.

Hvis du fortsat er uenig eller utilfreds med resultatet af din klage, kan du skrive til Complaint Management Function, der er klageansvarlig i banken. Adressen er Danske Bank, Complaint Management Function, Bernstorffsgade 40, 1577 København V, eller du kan skrive til klageservice@danskebank.dk.