Ny forening - sådan kommer I i gang

Få svar på hvad det vil sige at være en forening og hvordan I kommer i gang.

 • Hvad er en forening?

  En forening er et fællesskab mellem en gruppe mennesker, som har en fælles interesse. For at foreningen kan indgå aftaler med andre, skal den være en ’juridisk person’. Det bliver den ved at have

  • et fælles formål
  • vedtægter, som indeholder foreningens regler
  • et forum, hvor medlemmerne deltager i foreningens ledelse f.eks. en generalforsamling eller en anden form for medlemsmøde
  • et ledelsesorgan, f.eks. en bestyrelse, som står for den daglige ledelse.

  Hvis foreningen er erhvervsdrivende gælder særlige regler og lovgivning. De regler, du kan læse om her, gælder for ikke-erhvervsdrivende foreninger.

 • Sådan stifter I en forening

  Når I vil starte en forening, indkalder I mulige medlemmer til en stiftende generalforsamling, hvor generalforsamlingen beslutter, hvad foreningens grundlag – vedtægterne - skal være. Det er en god ide at lave et forslag til vedtægterne på forhånd, så I får et udgangspunkt for jeres dialog og beslutning .Ved at udsende et udkast til vedtægterne sammen med indkaldelsen til den stiftende generalforsamling sikrer I tillige, at alle deltagere har mulighed for at forberede sig. 

  På generalforsamlingen kan vedtægterne besluttes med det, man kalder et almindeligt flertal – også selv om I vælger, at fremtidige vedtægtsændringer kræver et kvalificeret flertal. Det kan du læse mere om under Årshjulet - Generalforsamlingen.

  Vi anbefaler altid, at I søger juridisk og regnskabsmæssig hjælp hos en advokat eller revisor, inden I stifter en forening eller ændrer foreningens vedtægter.

 • Vedtægterne er foreningens grundlov

  Vedtægterne er de regler, foreningen skal ledes efter. Som udgangspunkt indeholder de

  • foreningens navn og formål
  • regler for at være medlem
  • regler for generalforsamlingen
  • bestyrelsens råderum og tegningsregler
  • antal bestyrelsesmedlemmer
  • antal suppleanter
  • hvor længe de er valgt for – det kan være en fordel, hvis det er forskudt, så ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg på en gang
  • regler for, hvordan foreningen kan blive opløst.

  Se et eksempel på, hvordan vedtægterne kan se ud – og hvad de skal indeholde

 • Tegningsregler

  En tegningsregel er den regel, der beskriver, hvordan der kan skrives under for foreningen, når foreningen skal indgå en aftale, f.eks. oprettelse af konto, netbank eller MobilePay.

  I foreningens vedtægter vil der typisk stå, hvem der er tegningsberettiget og dermed er underskriftberettiget overfor 3. mand, f.eks. banken.

  Indeholder vedtægterne ingen tegningsregel, er det den samlede bestyrelse, som kan forpligte foreningen overfor 3. mand, f.eks. banken.

  Det kan af praktiske grunde være en god ide, at der kun skal to bestyrelsesmedlemmer til at tage beslutninger - bortset fra når I optager lån og pantsætter aktiver, hvor det typisk er hele bestyrelsen, der skal skrive under. 
 • Bestyrelsen

  Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og bestyrelsen bliver første gang valgt på den stiftende generalforsamling. Det er en god ide at vælge et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, så det er nemt at træffe beslutninger, når I stemmer om noget i bestyrelsen.

  I vælger selv, om generalforsamlingen vælger formand, næstformand og kasserer, eller om I selv vil konstituere jer som bestyrelse bagefter. Det skal stå i referatet fra generalforsamlingen eller i referatet fra første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvem der har hvilke poster.

  Bestyrelsens opgaver er, at

  • lede foreningen efter de rammer og mål, der er lagt fast på generalforsamlingen, og gennemføre de beslutninger, der er truffet
  • sørge for, at vedtægterne bliver overholdt
  • føre regnskab
  • indkalde til generalforsamling.
 • Foreningen skal have et CVR-nummer

  CVR-nummeret er foreningens svar på et CPR-nummer. Det er en forudsætning, at I som forening har det, hvis I ønsker Danske Bank som jeres samarbejdspartner. Det er også en forudsætning for jer, at have et CVR-nummer, hvis I søger tilskud fra kommunen, skal oprette e-Boks, NemKonto eller MobilePay, som mange foreninger har glæde af.

  I får et CVR-nummer ved at kontakte Erhvervsstyrelsen – gå ind på www.virk.dk og søg på ’Frivillig forening’. Herefter klikker I på linket ’Start frivillig forening’. Så er I i gang. Det er enkelt og gratis, og I skal huske at forny CVR-nummeret hvert tredje år, da I ellers risikerer, at det bliver slettet.

 • Få en aftale med banken

  Som forening er det en stor fordel at have en god sparring med jeres bank om den økonomiske drift. I kan få hjælp til at få kort, forsikringer, netbank og MobilePay – og rådgivning om lån og investeringer. Banken kan også hjælpe med at udstede de fuldmagter, I skal bruge, når I har vedtaget foreningens tegningsregler. Vi har standardfuldmagter, som gør det nemt og hurtigt for jer.

  Har du brug for hjælp?

  I Danske Bank har vi et rådgivningscenter, der er specialiseret i at hjælpe foreninger.

  Book et online møde

  Eller ring til os på 45 14 44 41 mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16.
 • Legitimering - hvorfor nu det?

  Når I opretter jer som kunde i banken, er der en række dokumenter, banken skal bruge for at kunne have jer som kunde. Banken har pligt til at hente forskellige oplysninger om jeres aktiviteter og brug af banken. Det kan virke lidt besværligt i starten, men når I først er i hus, er der masser af god hjælp og fordele ved, at banken kender jer godt.

Andre har også set


Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.