Det er blandt andet jeres vedtægter og tegningsregler, som vi ifølge lovgivningen har pligt til at opbevare. Vi skal også vide, hvordan I forventer, at bruge banken. Det giver os et godt udgangspunkt for at tilbyde den bedste rådgivning.

Desuden skal vi have legitimation fra følgende:

  • Personer der efter tegningsreglerne kan underskrive for foreningen.
  • Personer der skal have fuldmagt til foreningens konti. 
  • Alle bestyrelsesmedlemmer.

Vi skal derudover have kendskab til, hvem der evt. ejer foreningen.

Det hele kan virke lidt bøvlet, når I måske bare skal have en konto til at starte med, men det er et krav fra myndighederne, at bankerne kan dokumentere, at de ved, hvem deres kunder er, og hvordan de bruger banken. Det er blandt andet fordi, bankerne spiller en vigtig rolle i at forhindre hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.

Selvom jeres forening måske har været kunde hos os i flere år, kan du opleve, at vi kontakter dig for at spørge til foreningens brug af banken. Det skyldes, at vi løbende følger op for at sikre, at de oplysninger, vi har om vores kunder, er korrekte og opdaterede.

Hvad betyder legitimering for jer?

I er altid meget velkomne til at kontakte Danske Bank, hvis noget ændrer sig hos jer – så vi hele tiden har de nyeste oplysninger og dokumenter.

Ring til os på 45 14 44 41– hvis I har spørgsmål til legitimationsreglerne.