Velkommen til SKB/OBS portalen

Her finder du nyheder og nyttige informationer om
SKB/OBS med Danske Bank som leverandør.

Danske Banks ansvarsområde

Det er Danske Bank, der varetager den generelle drift og support af SKB/OBS.

Tilmeld dig Nyhedsservice under menupunktet Nyheder og få mail, hvis der er driftsforstyrrelser i District, og nyt om SKB/OBS.

Under fanebladet Nyheder kan du i vores Nyhedsarkiv læse de nyhedsbreve, der tidligere er blevet udsendt.

Økonomistyrelsens ansvarsområde

Du skal rette spørgsmål vedrørende lovgrundlaget, renter og gebyrer eller SKB/OBS som system til Økonomistyrelsen. 

Du kan finde kontaktoplysninger under fanebladet Support. 

Økonomistyrelsen har et særskilt nyhedsbrev om SKB/OBS. Vi opfordrer alle, der er involveret i betalingsformidling, til at tilmelde sig det faglige nyhedsbrev Nyt om SKB på Økonomistyrelsens hjemmeside.
Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.