Nyheder og nyhedsservice

Bliv orienteret om nyheder vedrørende SKB/OBS i Danske Bank

Læs de seneste nyheder her på siden og bliv bl.a. informeret om nye funktioner og muligheder i District.

Tilmelder du dig nyhedsservice, får du automatisk tilsendt en e-mail, når der er nyt om SKB/OBS og driftsmeddelelser vedr. District.

Vi anbefaler, at alle medarbejdere der arbejder med betalingsformidling, tilmelder sig både "Driftsstatus" og "Nyhedsservice". 

Bemærk. Se også nyheder på forsiden efter log on på District.

Nyhedsarkiv

Læs de nyhedsbreve, der tidligere er blevet udsendt i forbindelse med Statens KoncernBetalinger/Offentligt BetalingsSystem. 

 • Snart får logon-skærmen i District nyt design

  Fra starten af november 2023 vil logon-skærmen i District se anderledes ud. Det skyldes, at den får nyt design. Du vil fortsat kunne logge på District med din nøgleviser på samme måde som i dag.

  Du skal efter ændringen logge på via dette LINK: https://danskebank.dk/skbobs


 • Nyheder fra SKB/OBS - JULEN 2023

  Jul & Nytår nærmer sig med hastige skridt, og i den forbindelse skal vi bede Jer være opmærksom på, om alle Betalingsmaksima i District er opsat korrekt.

  Du kan læse mere om registrering af Betalingsmaksimum via nedenstående link.

  Danske Bank, Statens Betalinger ønsker alle en God Jul samt et Godt Nytår.

  Læs mere om registrering af Betalingsmaksimum.

  Med venlig hilsen

  Danske Bank, Statens Betalinger

  Du kan ikke svare direkte på denne mail, men du er velkommen til at skrive til os via
  statens.betalinger@danskebank.dk

 • Økonomistyrelsen stopper support af Danske Banks oprindelige API-løsning for Navision Stat

  (Tidligere udsendt 12.11.2021)

  Navision Stat-kunder, der ikke allerede benytter Danske Banks webservice, skal skifte betalingskanal inden udgangen af april 2022.

  Allerede i 2018 introducerede Økonomistyrelsen i samarbejde med Danske Bank en ny løsning til betalingsformidling, Danske Banks Web Service (DBWS), som erstatning for Danske Banks oprindelige API-løsning.

  Danske Bank vedligeholder ikke længere API-løsningen. Økonomistyrelsen kan derfor ikke garantere driftssikkerheden på løsningen i Navision Stat, og det er grunden til, at de fra udgangen af april 2022 ikke længere understøtter Danske Banks API-løsning. Udfasningen sker i forbindelse med frigivelsen af Navision Stat 11.0.

  Fra udgangen af april 2022 vil det kun være DBWS og NemKonto, der er mulige betalingskanaler, og kun DBWS, der kan levere bankkontoafstemningsfiler. Den generelle support af API-løsningen på alle øvrige versioner af Navision Stat ophører også.
  Størstedelen af Navision Stat-kunder er allerede overgået til udveksling via DBWS. 

  Hvis I ikke er, vil vi anbefale, at I hurtigst muligt overgår til at benytte DBWS og NemKonto som betalingskanaler.

  Vil du vide mere
  På Økonomistyrelsens hjemmeside, under punktet Betalinger, kan du læse mere om skift til DBWS. Under burgervejledninger finder du

  • Betalingsformidling skift til DB Web Services
  • Tjekliste ved overgang til Danske Banks Web Service

  Find vejledningerne til Danske Banks webservice på Økonomistyrelsens hjemmeside

  Danske Bank har supplerende skrevet en vejledning til at etablere Webservice i District:

  Find vejledning om etablering af webservice på Danske Banks hjemmeside

  Skulle I have behov for teknisk assistance i denne forbindelse, kan I altid ringe på telefon 70 12 13 13 – tast 1 for District support.

  Statens Betalinger i Danske Bank

 • Krigen i Ukraine

  Hold dig opdateret om, hvordan krigen i Ukraine kan påvirke dig som kunde, og læs mere om situationen og sanktionerne.

  Læs mere

 • Omlægning fra Danske Banks API løsning

  12. November 2021

  Økonomistyrelsen stopper support af Danske Banks oprindelige API-løsning for Navision Stat

  Navision Stat-kunder, der ikke allerede benytter Danske Banks webservice, skal skifte betalingskanal inden udgangen af april 2022.

  Allerede i 2018 introducerede Økonomistyrelsen i samarbejde med Danske Bank en ny løsning til betalingsformidling, Danske Banks Web Service (DBWS), som erstatning for Danske Banks oprindelige API-løsning.

  Danske Bank vedligeholder ikke længere API-løsningen. Økonomistyrelsen kan derfor ikke garantere driftssikkerheden på løsningen i Navision Stat, og det er grunden til, at de fra udgangen af april 2022 ikke længere understøtter Danske Banks API-løsning. Udfasningen sker i forbindelse med frigivelsen af Navision Stat 11.0.

  Fra udgangen af april 2022 vil det kun være DBWS og NemKonto, der er mulige betalingskanaler, og kun DBWS, der kan levere bankkontoafstemningsfiler. Den generelle support af API-løsningen på alle øvrige versioner af Navision Stat ophører også.

  Størstedelen af Navision Stat-kunder er allerede overgået til udveksling via DBWS. Hvis I ikke er, vil vi anbefale, at I hurtigst muligt overgår til at benytte DBWS og NemKonto som betalingskanaler.

  Vil du vide mere

  På Økonomistyrelsens hjemmeside kan du læse mere om skift til DBWS. Under burgervejledninger finder du

  • Betalingsformidling skift til DB Web Service
  • Tjekliste ved overgang til Danske Banks Web Service

  Find vejledningerne til Danske Banks webservice på Økonomistyrelsens hjemmeside

  Danske Bank har supplerende skrevet en vejledning til at etablere Webservice i District:
  Find vejledning om etablering af webservice på Danske Banks hjemmeside

  Skulle I have behov for teknisk assistance i denne forbindelse, kan I altid ringe på telefon 70 12 13 13 – tast 1 for District support.


  Med venlig hilsen

  Statens Betalinger i Danske Bank
 • Business Online blive til District

  21 Aug 2019

  Business Online bliver til District

  I ugerne 37 – 40 ændres SKB/OBS’s Business Online-aftaler til District, som er navnet på Danske Banks nye finansielle platform. Med District får du alt det, du kender og bruger i Business Online i dag – og du får en platform, der også er klar til fremtidens muligheder. 

  Du behøver ikke at gøre noget for at forberede dig. Du får District helt automatisk, og alle dine data og funktioner fra Business Online vil være klar til dig, når du logger på første gang. 

  Du kan læse og se mere om District på https://danskebank.dk/district-ny-platform 

  Vi glæder os til at byde dig velkommen til District. 

  Med venlig hilsen
  Danske Bank, Statens Betalinger
 • Nye muligheder for udenlandske betalinger

  16 Oct 2017

  Nye muligheder for udenlandske betalinger

  Danske bank har som en af de første banker i verden tilsluttet sig Global Payments Initiative(GPI), hvilket gør det muligt at følge den enkelte betaling fra den sendes og til den når frem til modtager.

  Formålet er at øge gennemsigtigheden for kunderne. Indtil nu har det ikke været muligt for kunderne på egen hånd at følge med i, hvordan betalingen skrider frem på tværs af banker og landegrænser. Adgangen til de nye muligheder er afhængig af, at modtagerbanken også har tilsluttet sig GPI. 
  For nuværende gælder det 17 store banker på verdensplan, heriblandt Bank of America og Citibank. Inden udgangen af 2017 vil 30 banker være en del af samarbejdet, og i alt 110 banker har givet tilsagn om at slutte sig til. 

  Når institutionen opretter en udenlandsk betaling i Business Online, vil der komme en pop up som oplyser at denne betaling kan spores. Betalingen kan herefter følges i Business Online via ”betalinger”, ”betalingsoversigt”, find betalingen og vælg ”vis betaling” via pilen og dernæst ”track and trace” nederst på siden. 

  Med venlig hilsen
  Danske Bank, Statens Betalinger
 • BS-oversigter i eArkiv

  21 June 2016

  Nu sender vi din institutions Betalingsserviceoversigt til eArkiv i Business Online

  Nu har banken digitaliseret din institutions Betalingsserviceoversigt. Det betyder at din institution fremover vil modtage Betalingsserviceoversigten i jeres eArkiv i Business Online. 

  Tidligere fremsendte fysiske Betalingsoversigter vil ikke kunne findes i eArkiv.

  Hvis din institution fortsat ønsker at modtage Betalingsserviceoversigten på papir, skal I blot kontakte os.

  Du skal være opmærksom på, at du skal have adgang til 'Oversigter i eArkiv' for at se Betalingsserviceoversigter i eArkiv.

  Du får adgang på følgende måde:
  I Administrationsmodulet på jeres Business Online-aftale, skal du få din administrator til at tildele dig adgang til 'Oversigt i eArkiv' under fanebladet 'Produkter og services'. 

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

  Danske Bank, Statens Betalinger på tlf. 70 12 13 13 tast 3, tast 3.   Med venlig hilsen
  Danske Bank, Statens Betalinger
 • Interbankgebyr bogføring

  17 maj 2016

  Fejl i beregning af gebyr for returnerede betalinger.

  I forbindelse med implementering af nyt clearingssystem i sommeren/efteråret 2013, skete der nogle ændringer i bankens systemer, som desværre medførte, at interbankgebyret for retur-betalinger fra fremmede pengeinstitutter fra september 2013 til januar 2016, ikke blev uddebiteret korrekt på den enkelte institutions gebyrkonto. Gebyrerne er korrekt afregnet fra fremmed pengeinstitut til SKB. Dette medfører så, at det indtil videre er Moderniserings-styrelsen, der alene har afholdt udgiften for disse returneringer.

  Systemmæssigt har banken opkrævet gebyret korrekt fra midten af januar 2016.

  Den manglende uddebitering i perioden september 2013 til januar 2016 vil blive opkrævet den 31. maj 2016 på den enkelte institutions gebyrkonto i et samlet beløb for hele perioden

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

  Danske Bank, Statens Betalinger på tlf. 70 12 13 13 tast 3, tast 3.  Med venlig hilsen
  Danske Bank, Statens Betalinger
 • Lukning af konti til brug for Visa/Dankort og Mastercard Direct

  18 April 2016

  Lukning af konti til brug for Visa/Dankort og Mastercard Direct

  Det nuværende kontosetup ændres, så kontiene med betegnelsen UDBVD og UDBMD ikke længere indgår i standardsetuppet.

  Dette skyldes at mange kontohavere ikke anvender debetkort, og der derfor findes mange ubenyttede konti i SKB-cashpoolen.

  Danske Bank og Økonomistyrelsen har derfor besluttet, at de kontohavere, der ikke anvender debetkort, og derfor har inaktive konti, får lukket disse særlige konti. Dette har således ikke betydning for institutioner, der anvender debetkort, idet deres konti hertil opretholdes.

  Ubenyttede UDBVD- og UDBMD konti vil blive lukket i perioden 02.05.2016 - 27.05.2016.

  Kontohavere, som på et senere tidspunkt måtte ønske at anvende debetkort, og som ikke længere har konti hertil, vil i forbindelse med den første kortoprettelse få oprettet de nødvendige konti.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Danske Bank, Statens Betalinger på tlf. 70 12 13 13 tast 3, tast 3.


  Med venlig hilsen 

  Danske Bank, Statens Betalinger
 • Ny og forbedret forside af Business Online

  14 aug 2015

  Ny og forbedret forside i Business Online

  For at give dig en enklere og bedre brugeroplevelse har vi ændret layoutet af forsiden til Business Online.

  Hvad er nyt?

  Elementerne på forsiden er placeret på en mere logisk måde, så de vigtigste elementer får den bedste placering.
  Visning af konti er forbedret. Nu kan du se op til ti konti og vælge mellem visning af ”disponibelt beløb” og ”seneste postering”. 
  Indstillingsskærmbillederne for elementerne på forsiden er forbedret.

  Mere logisk placering af elementerne
  Kolonnen til venstre indeholder alle elementer, som du selv kan bestemme rækkefølge og indhold af. Du kan for eksempel tilføje dine konti øverst til venstre, så du hurtigt og nemt har adgang til dem. Du har også mulighed for at få et valutaoverblik eller en transaktions-graf for en udvalgt konto.

  Du ændre placering af elementerne i venstre side ved at trykke på knappen ”Tilpas”, som er placeret i højre side af browservinduet.
  Kolonnen til højre er til kommunikation, for eksempel vigtige beskeder fra systemet og nyt fra banken.

  Forbedring af visning af konti
  Nu kan du få vist op til ti konti på forsiden. Hvis du har adgang til ti eller færre konti, vil de alle automatisk blive vist.
  Du opsætter eller sorterer dine favoritkonti ved at klikke på indstillings-ikonet over konto-elementet.

   

  I indstillingsskærmbilledet kan du vælge mellem at få vist “disponibelt beløb” eller “seneste postering” på konto-elementet. Seneste postering viser, hvornår der senest var aktivitet på din konto.

   

  Forbedrede indstillingsskærmbilleder 
  Indstillingsskærmbillederne for de tre elementer i venstre kolonne har fået nyt design, så du nemmere kan opsætte elementerne. Klik på indstillings-ikonet oven over de enkelte elementer.

  Med venlig hilsen 

  Danske Bank, Statens Betalinger

 • Ny mulighed for fil-overførsel til banken

  11 dec 2014

  Ny mulighed for fil-overførsel til banken

  Ny mulighed for fil-overførsel til banken - specielt hvis du anvender Google Crome som browser, da Google Crome har offentliggjort at de på sigt vil ophøre med at understøtte plug-ins. 

  Hvis du anvender Internet Explorer behøver du ikke foretage dig noget . Anvender du Google Crome vil det være nødvendigt at du på et tidspunkt - i stedet for nuværende løsning (Classic) - går over til at anvende den nye løsning, som vi har kaldt Light.

  Den nye fil-overførsels mulighed, Light, vil udover Google Crome også kunne anvendes af alle øvrige browsere, dog ikke versioner af Internet Explorer ældre end version 10. 

  En af de væsentligste forskelle mellem nuværende løsning (Classic) og den nye (Light) er at man i den nye alternative løsning kun kan hente én fil ad gangen. 

  Du kan læse mere om de to filoverførsels-muligheder her

  Med venlig hilsen 
  Danske Bank, Statens Betalinger
 • Udskiftning af sikkerhedsløsning til SKB/OBS Business Online

  8 oct 2014

  Udskiftning af sikkerhedsløsning til SKB/OBS Business Online

  I forbindelse med at der blev indgået ny kontrakt mellem Økonomistyrelsen og Danske Bank blev det aftalt, at den eksisterende log-on løsning med ActivCard til Business Online skulle udskiftes med en mere fremtidssikret løsning. 

  Den nye sikkerhedsløsning hedder eSafeID og består af 3 elementer:
  Et bruger-id - det du bruger idag.
  Et personligt kodeord - som du selv vælger.
  En nøgleviser, der genererer nøgler.

  Sammen med den nye nøgleviser får du et brev fra Danske Bank, der beskriver, hvordan du tager din nye nøgleviser i brug. Nøgleviseren anbefales taget i brug inden for 7 dage. Dit ActivCard afleverer du til din Business Online administrator, som sender det til Danske Bank. Adressen finder du her

  Forud for udskiftningen, se tidsplan her,  til den nye sikkerhedsløsning opdaterer Danske Bank nyheder på SKB/OBS portalen, og guiden "Kom Godt I Gang med SKB/OBS" opdateres fra uge 44, hvor du kan læse mere om udskiftningen. Du vil kunne finde svar på de vigtigste spørgsmål i en FAQ (se topmenu), og du kan også ringe til vores support på 70 12 13 13 (tast 1 og derefter 2).


  Nyt design til forsiden i Business Online
  Forsiden i Business Online får samtidig et nyt og mere brugervenligt design. Designet giver dig et bedre overblik over konti, meddelelser og nyheder, og det bliver nemmere at finde de mest benyttede funktioner. Det nye design med nye ikoner og farver har til formål at gøre det endnu nemmere for dig at bruge Business Online og hurtigt finde det, du skal bruge. Forsiden indeholder de samme funktioner og de samme informationer som hidtil, for eksempel kontooversigt, meddelelser og nyheder – det er kun sidens udseende og placeringen af de forskellige elementer, der er ændret.

  Du får også stadig besked, hvis der er noget, der kræver din handling, for eksempel hvis der er åbne mapper, betalinger eller aftaler, der kræver din godkendelse. Du kan læse om de vigtigste ændringer herunder. 

  Hvad er nyt?
   - eSafeID-nøgleviseren er væsentlig mere brugervenlig
   - Du skal ikke taste en kode for at aktivere nøgleviseren, men blot tænde den.
   - Du kan se kontonavne og -numre på samme tid.
   - Du kan minimere og maksimere kontooversigten, så de andre elementer på siden bliver mere eller mindre fremtrædende afhængigt af dine behov.
   - Du finder alle typer meddelelser i samme boks.
   - Kontooversigten er udfyldt på forhånd, hvis du har adgang til mindre end fem konti.
   - Genveje til for eksempel "Fuldmagter – blanketter", som før var på forsiden, er flyttet til menuen.

  Det nye design implementeres samtidig med overgangen til den nye sikkerhedsløsning, og du får det automatisk at se, når du logger på. 

  Guiden "Kom Godt I Gang med SKB/OBS" bliver opdateret med information om det nye design i uge 44. 


  Med venlig hilsen

  Danske Bank, Statens Betalinger
 • Fejl i beregning af renter på Kommuners og Regioners OBS-konto.

  23 Sep 2014

  Fejl i beregning af renter på Kommuners og Regioners OBS-konto.

  Danske Bank har efter aftale med Økonomistyrelsen udsendt brev til samtlige kommuner og regioner idet banken desværre har konstateret fejl i beregning af renter på OBS-systemets finansieringskonti.

  Fejlen medfører, at alle renteposteringer for året 2013 og første halvår 2014 skal rettes beløb for beløb.

  Med mindre banken modtager indsigelser jf. det udsendte brev, vil rentekorrektion ske inden 30. september 2014.

  Banken beklager den skete fejl.

  Med venlig hilsen

  Danske Bank, Statens Betalinger
 • Nye funktioner i skærmbilledet "Overførsel til udlandet"

  14 Aug 2014

  Nye funktioner i skærmbilledet 

  "Overførsel til udlandet"
  Fra mandag den 18. august 2014 får skærmbilledet "Overførsel til udlandet" i Business Online nyt udseende, og nye funktioner for at gøre betalingsprocessen nemmere for dig.

  Det nye skærmbillede vil være mere intelligent og vise oplysninger, som automatisk bliver udfyldt. Systemet vil være i stand til, at guide dig gennem betalingsprocessen hvilket betyder, at du sparer tid, og minimerer risikoen for fejl, som fører til forsinkelse af betalingen. 

  Herunder får du et overblik over de vigtigste forbedringer i skærmbilledet "Overførsel til udlandet".

  De vigtigste forbedringer:
   - "Overførsel til udlandet" skærmbilledet:
  Skærmbilledet er blevet omstruktureret for at gøre det enklere at bruge.

   - Modtagers IBAN (International Bank Account Number) eller BIC/SWIFT-adresse:
  Efter indtastning af IBAN vil skærmbilledet blive opdateret med oplysninger om modtagerens bank og land - hvis oplysningerne er tilgængelige til Danske Bank.

   - Valuta:
  Du vil kun se og være i stand til at vælge de valutaer, der er mulige at sende i forhold til det modtagende land.

   - Landeoplysninger:
  Du vil se oplysninger om de regler, der gælder for modtagerlandet – f.eks. krav om oplysning om betalingsformål.

   - Kurser:
  Du vil se den vekselkurs, der anvendes til betaling og se det beløb, som vil blive debiteret kontoen og valutabeløbet som sendes til modtageren.

   - Gebyr:
  Før du godkender betalingen, vil det gebyr, der vil blive opkrævet for betalingen, blive præsenteret.

   - Vekselforslag fra Danske Bank:
  Systemet vil foreslå, at du foretager overførslen i modtagerlandets valuta i stedet for DKK. Det vil ofte være en fordel for modtageren som et billigere og hurtigere alternativ end at lade modtagerbanken foretage vekslingen.

   - Fravælg vekslingsforslag:
  Du kan fravælge vekslingsforslag fra Danske Bank under betalings- indstillinger. 


  Med venlig hilsen

  Danske Bank, Statens Betalinger
Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.