Beskrivelser

Her har vi samlet en række beskrivelser af forskellige ydelser og funktioner i SKB/OBS.

Du kan finde vejledninger og blanketter om f.eks. betalingskontroller og automatisk kontoafstemning, og finde hjælp til brug af Danske Banks onlineløsning - District

Konto-set-up

Økonomistyrelsen og Danske Bank har aftalt nedenstående konto-set-up og vilkår for de enkelte institutioner, der oprettes som kontohavere i SKB/OBS.

Kontostrukturen i SKB/OBS
Den enkelte institution får automatisk oprettet et antal Finansieringskonti og Transaktionskonti, afhængigt af hvilken institutionstype der er tale om.

Økonomistyrelsen har opdelt institutionerne i 6 hovedgrupper:

 

I forbindelse med overgang til SKB/OBS med Danske Bank som leverandør af betalingsformidlingsydelserne m.v. har Økonomistyrelsen udsendt information om kontostrukturen og anvendelse af kontiene:

Information om kontostrukturen m.v. i SKB/OBS

Alle kontohavers konti i SKB/OBS indgår i Statens Cash Pool. En saldo på kontiene udtrykker derfor ikke et mellemværende med Danske Bank, men et mellemværende med Staten.

Renter
Finansministeriet fastsætter renterne på kontiene i SKB/OBS. Læs om satser etc. på Økonomistyrelsens hjemmeside.

 

Via venstremenuen kan du finde mere information om

 • Beskrivelse af kontotyper
 • Beskrivelse af kontonavne
 • Posteringstekster på saldoreguleringsaftaler
 • Betalingsmaksimum
 • Årsopgørelse og revisorforespørgsler

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om lovgrundlag, renter og gebyrer eller SKB/OBS som system, skal du kontakte Økonomistyrelsen.

 

District

District er en online service, der hjælper med at skabe overblik og giver mulighed for at spare både tid og ressourcer.
Du kan f.eks. anvende District til at

 • foretage betalinger fra egne konti til kreditorer
 • sende og modtage filer til og fra banken
 • overføre penge mellem egne konti
 • oprette betalingsgrænse på konti
 • forespørge på saldi og posteringer
 • anmode om ændring af betalinger til udlandet
 • foretage bankkonto-afstemninger
 • bestille konti og betalingskort
 • sende meddelelser til banken
 • få hjælp og support

Kom videre


Integration med Navision Stat

Via Navision Stat er det muligt, at udlæse en fil med leverandørbetalinger direkte til District. Det er også muligt at få leveret automatiske debitorindbetalinger fra District direkte til Navision Stat.

hidden

Administration i District

Har du administratorrettigheder, har du samtidig mulighed for at klare administrative opgaver, fx brugeroprettelse, ændring. sletning m.v., direkte i Districts administrationsmodul.

Aktivering af EDB/API bruger

Læs om installering af API i Navision Stat samt oprettelse og distribution af EDB/API brugere.

hidden

Nyhedsservice

Ønsker du løbende at blive opdateret på nyheder og driftstatus i District, kan du tilmelde dig via Nyhedsservice.

Betalinger - Indland

Indenlandske betalinger
Her kan du finde vejledning i, hvordan du

Tidsfrister

 

Læs om tidsfrister for lokale og udenlandske betalinger.

Betalinger - Udland

Udenlandske betalinger
Økonomistyrelsens aftale med Danske Bank om SKB/OBS indeholder bestemmelser om, hvordan betalinger til udlandet skal håndteres, og hvad udlandsbetalinger koster.

Her kan du finde vejledning i, hvordan du kan opfylde de krav, der stilles til STP-betaling (Straight Through Payment) 

Overførsler til udlandet

Hvis kontohaverne ikke følger anbefalingerne for håndtering af betalinger til udlandet, gælder andre vilkår og gebyrer.

Betalingstjenesteloven (BTL), der trådte i kraft den 1. november 2009, indeholder nogle indskrænkninger i anvendelsen af omkostningskoderne:

 • Deles (SHA): Afsender betaler afsenderomkostninger, og modtager betaler modtageromkostninger. 
 • Afsender betaler (OUR): Alle omkostninger betales af betalingsafsenderen. 
 • Modtager betaler (BEN): Alle omkostninger betales af betalingsmodtageren.

som skal overholdes for at sikre problemfri betalingsafvikling.

 

Ændring af udlandsbetaling 

I District kan du oprette anmodning om at ændre udlandsbetalinger.
Du kan bruge funktionen til at anmode om at ændre overførsler både til og fra udlandet. For eksempel hvis modtageren hævder ikke at have modtaget overførslen, eller hvis du ikke kan identificere en overførsel fra udlandet.

Anmodning om ændring af udlandsbetaling

 


Tidsfrister

Læs om tidsfrister for lokale og udenlandske betalinger.

hidden

Overførsler til udlandet

Økonomistyrelsen anbefaler, at betalinger til udlandet afvikles som STP-betalinger, og afvikles med omkostningskoden 'SHARE'. 

 

Betalingskort

Få hjælp til at vælge kort
Aftalen mellem Økonomistyrelsen og Danske Bank betyder, at du har mulighed for at vælge tre typer af debetkort, Dankort, Visa/Dankort og Mastercard Business Debet.
 
Begrebet betalingskort dækker over debetkort - kort hvor betalingen debiteres straks, eller inden for nogle få dage efter køb samt kreditkort - kort med månedlig eller anden aftalt afregning.

Ud fra cirkulæret om betalingskort i staten skal statsinstitutioner og selvejende institutioner under staten anvende debetkort fra den leverandør, som Økonomistyrelsen har indgået kontrakt med, og det er Danske Bank.

Dankort
Dankort er et debetkort. Det betyder, at pengene bliver trukket fra din konto med det samme, når du bruger kortet til at betale med eller når du hæver kontanter.

Du kan betale kontaktløst med kortet, når du handler i butikkerne. Hvis butikkens betalingsterminal har det lille karakteristiske ikon for kontaktløs betaling, så kan du betale uden brug af pinkode, så længe varerne ikke løber op i mere end 350 kr.

Af sikkerhedsmæssige hensyn bliver du dog fra tid til anden bedt om at sætte kortet i terminalen og taste din pinkode.

Visa/Dankort
Visa/Dankort er et internationalt betalingskort, som du både kan bruge i Danmark og i resten af verden. På den måde får du to kort i ét kort. 

I Danmark bruger du kortet som et almindeligt Dankort. Du kan betale med Visa/Dankort i stort set alle forretninger og hæve penge i alle banker og pengeautomater. 

I udlandet har du et internationalt betalingskort, du kan bruge i butikker, restauranter m.m. – du skal blot se efter Visa-mærket, før du handler. Får du brug for lokal valuta, kan du hæve kontanter i pengeinstitutter og pengeautomater.

Når du handler på nettet med et Visa/Dankort, kan du blive bedt om at oprette en personlig kode, der bruger sikkerhedsløsningen Verified by Visa. Koden er en sikkerhedskode, der giver større sikkerhed for, at rette person bruger kortet online. 

Du kan bruge dankortet til at hæve kontanter i danske pengeautomater. Derudover kan du bruge dankortet til at hæve kontanter i Danske Bank og i de fleste andre danske pengeinstitutter. 

Du kan bruge Visa-kortet til betaling af varer og tjenesteydelser hos forretninger, der tager imod Visa-kort, og som ikke tager imod dankort.

Hvis forretningen tager imod både Visa-kort og dankort, vil din betaling blive gennemført som en dankortbetaling. Det vil altid fremgå af posteringer på din konto, om en betaling er gennemført som en dankort eller en Visa-transaktion.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort og/eller Visa-kort. Forretninger, der tager imod dankort eller Visa-kort, vil skilte med henholdsvis dankort- og Visa-logo. 

Mastercard Business Debet
Mastercard Business Debet er et internationalt debetkort, som du kan bruge i butikker, pengeautomater og banker over det meste af verden – også i Danmark.

Når du vælger et Mastercard Business Debet, får du et kort med saldokontrol, så du kun kan bruge det beløb, der er disponibelt på kontoen – der kan ikke knyttes kredit til kortet.

Kortet kan bruges til betaling af varer og tjenesteydelser hos betalingsmodtagere, der tager imod Mastercard Business Debet, herunder betalings-modtagere på internettet.

Når du handler på internettet med Mastercard Business Debet, kan du blive bedt om at oprette en personlig kode i de internetforretninger, som bruger sikkerhedsløsningen MasterCard SecureCode. Koden er en sikkerhedskode, der med større sikkerhed identificerer dig som kortholder.

Når du køber eller hæver med Mastercard Business Debet, ”reserveres” beløbet på din konto, når banken har fået besked om transaktionen. Det betyder, at du ikke længere kan disponere over det reserverede beløb. Beløbet hæves på kontoen, så snart banken har modtaget betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Overvej i øvrigt at have 2 betalingskort f.eks Visa/Dankort og MasterCard med på tjenesterejse. Har du det, kan du opbevare det ene kort i boksen på hotellet. På den måde har du fortsat adgang til likviditet selvom du mister det andet kort.


Læs mere her:
Mastercard Business Debet faktaark
Kortbestemmelser firmahæftende debetkort

Kontanter

Institutionerne kan i begrænset omfang, jf. Regnskabsbekendtgørelsen §31 have behov for en institutionskasse til afvikling af kontant betalinger.
I Danske Banks filialer med kassebetjening vil du kunne afhente kontanter, du har bestilt via District, og indsætte kontanter på transaktionskonti i SKB/OBS
Du vil ligeledes kunne benytte Danske Banks Servicekort til indbetalinger. Læs om hvordan du kommer i gang med Servicekort her.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.