Genvej til informationer


Under dette menupunkt har vi samlet en række blanketter, faktaark, oversigter og vejledninger vedrørende SKB/OBS.
Du finder bilagene via venstremenuen, som er opbygget efter emne.
For en nærmere beskrivelse af de enkelte emner henvises til beskrivelserne under de tilhørende menupunkter i venstremenuen. 
Det er Økonomistyrelsen, der godkender alle former for ændringer i engagement i SKB/OBS - fx. oprettelse af ny kontohaver, ændring af status eller udvidet anvendelse. 
Læs mere om oprettelse og ændring af kontohaverforhold på Økonomistyrelsens hjemmeside under punktet Tilslutning til SKB/OBS.
 • Betalinger
 • Betalingskort

  Betalingskort

  I aftalen med Økonomistyrelsen er der mulighed for at bestille 2 typer af Betalingskort, Visa/Dankort og MasterCard Direct. 

  Visa/Dankort
  Visa/Dankort er et internationalt betalingskort, som du både kan bruge i Danmark og i resten af verden. På den måde får du to kort i ét kort. Når du betaler med kortet, hæves pengene fra din konto i løbet af nogle dage. 
  MasterCard Direct
  MasterCard Direct er et internationalt debetkort, som du kan bruge i butikker, pengeautomater og banker over det meste af verden – også i Danmark.

  For en nærmere beskrivelse af, hvordan institutionen bliver klar til online bestilling af debetkort henvises til Beskrivelser.

  Kortbestemmelser for firmahæftende betalingskort til SKB/OBS

 • District

  District

  District er en online service, der hjælper med at skabe overblik og giver mulighed for at spare både tid og ressourcer. 
  Alle oplysninger opdateres konstant, så du altid er ajour med institutionens aktuelle likviditet. 
  Hvis du har administrator rettigheder, har du samtidig mulighed for at klare administrative opgaver direkte i District særlige administrationsmodul. 

  Du kan læse om anvendelsen af District under punktet Beskrivelser

  Vores vejledninger til, hvordan du benytter District ligger under Kom godt i gang

 • Fuldmagt

  Fuldmagt

  Der skelnes mellem

  • brugerfuldmagter, og
  • kontofuldmagter

  Brugerfuldmagter udstedes til brug i District.
  Til egne brugere (medarbejdere hos kontohaver respektive i et regnskabsteam) etableres brugerfuldmagter online direkte i administrationsmodulet uden brug af fysiske blanketter.
  Skal tredjemand administrere kontohavers konti via en District aftale, som det f.eks. er tilfældet for kunder i Økonomiservicecentret, udstedes en tredjemandsfuldmagt. 
  Med denne tredjemandsfuldmagt indtræder fuldmagtshaver i fuldmagtsgivers rettigheder i forhold til Danske Bank efter de regler, der er gældende for SKB/OBS i Danske Bank. 
  Tredjemandsfuldmagter etableres via en fysisk blanket. Se link nedenfor.
  Den nævnte brugerfuldmagt, herunder tredjemandsfuldmagt, giver alene ret til at disponere via District.
  Skal der disponeres over kontoen uden for District, skal der udstedes en separat kontofuldmagt, der sendes til registrering hos Danske Bank, Statens Betalinger, Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup. 
  Kontofuldmagter etableres via en fysisk blanket og er gyldige, indtil Danske Bank har modtaget en skriftlig tilbagekaldelse.
  Ordforklaring
  Bemyndiget/ fuldmagtshaver er den, som får bemyndigelsen/fuldmagten, og fuldmagtshaver skal skrive under midt på blanketten i højre side.
  Fuldmagtsgiver skal skrive under på linjen nederst på blanketten. Sæt gerne et navnestempel, eller skriv navn i blokbogstaver under underskriften.
  Tegningsberettigede er den eller de personer, som ifølge institutionens tegningsregler i vedtægterne eller i udskriften fra Det Centrale Virksomhedsregister kan skrive under for institutionen.
  Vitterlighedsvidner skal skrive under i de to felter nederst på blanketten. Vidnerne må ikke være nært beslægtede med fuldmagtsgiver, den tegningsberettigede eller have økonomisk interesse i institutionen. Navne og adresseoplysninger skal være læselige.
  Blanketter
  Her har vi samlet de fysiske blanketter, som du skal udfylde, printe, underskrive og sende til Danske Bank, Statens Betalinger, for at de er juridisk gyldige.
   Tredjemandsfuldmagt til District i SKB/OBS
    Kontofuldmagt til konti i SKB/OBS

 • Kontanter

  Kontanter

  Institutionerne kan i begrænset omfang, jf. Regnskabsbekendtgørelsen § 31, have behov for en institutionskasse til håndtering af kontante betalinger.

  Læs mere under punktet 'Beskrivelser'

  Ved indsættelse af udenlandske checks skal blanketten Indløsning af udenlandske checks anvendes. Læs vejledningen på blanketten.

 • Konto-set-up

  Konto-set-up

  Den enkelte institution får automatisk oprettet et antal Finansieringskonti og Transaktionskonti, afhængig af hvilken institutionstype der er tale om.
  Økonomistyrelsen har opdelt institutionerne i 6 hovedgrupper med hver sit konto-set-up.
  Læs mere om de forskellige bankkontostrukturer her.
 • Opsætning og organisering

  Opsætning og organisering

  Anvendelsen af Statens KoncernBetalinger (SKB)/Offentligt BetalingsSystem (OBS) beror på hvilken type af institution, der anvender SKB/OBS til betalingsformidling mv. 
  Uanset hvilken type af institution kontohaveren henhører under, skal kontohaveren altid rette henvendelse til Økonomistyrelsen om etablering af et nyt kontohaverforhold i SKB/OBS, idet Økonomistyrelsen formelt ejer alle konti i SKB/OBS, hvortil kontohaverne efter Økonomistyrelsens godkendelse tillægges dispositionsret på nærmere aftalte vilkår. 
  Når Danske Bank, på begæring af Økonomistyrelsen, har oprettet den nye kontohaver i SKB/OBS, skal institutionen i gang med at tage den nye District aftale og det nye konto-set-up i anvendelse. 
  Det er vigtigt, at institutionen sikrer, at den eller de aftaleadministratorer, der er angivet i institutionens District aftale, altid er opdateret. 
  Er institutionen ikke i stand til selv at oprette, rette eller slette brugere, fordi der mangler aftaleadministration, kan institutionen opdatere sin District aftale ved at indsende et nyt udfyldt skema 4, "findes på Økonomistyrelsens hjemmeside" med navn på den nye administrator.
  Tilslutning til SKBOBS
  God økonomistyring
  Administrationsstruktur 
  Tjekliste til ny kontohaver i SKB/OBS
  Systemintegration
  Navision Stat
  Aktivering af EDB/API-bruger
  Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat
  Skema til oprettelse af aftaleadministrator
  Roller i District
 • Samtykke

  Samtykke

  Institutionen skal være opmærksom på, at den skal indhente medarbejdernes samtykke til, at deres CPR-nr. må videregives til banken, jf. lov om behandling af personoplysninger. 
  Bemærk at samtykkeerklæringen skal opbevares i institutionen.
  Samtykkeerklæring.