Fuldmagt

 • Hvordan får man adgang til foreningens konti?

  Den eller de tegningsberettigede i foreningen har mulighed for at give et bestyrelsesmedlem, foreningens kasserer eller 3. mand fuldmagt til at kunne disponere alene på foreningens konti, hvis foreningens vedtægter tillader det.

 • Hvad er forskellen på en tegningsregel og en fuldmagtshaver?

  En tegningsregel er en regel, der beskriver, hvordan der kan skrives under for foreningen, når foreningen skal indgå en aftale f.eks. en entrepriseaftale.

  I foreningens vedtægter vil der typisk stå, hvem der er tegningsberettiget og dermed forpligter foreningen udadtil overfor 3. mand.

  Indeholder vedtægterne ingen tegningsregel, er det den samlede bestyrelse, som kan forpligte foreningen overfor 3. mand.

  Tegningsreglen kan suppleres af forskellige konkrete fuldmagter. Bestyrelsen kan give kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem en fuldmagt så denne kan betale regninger og lave overførsler.

 • Hvorfor skal fuldmagtshavere og tegningsberettigede aflevere legitimation?

  Vi skal have personlig legitimation fra alle de personer, som tegner og i øvrigt repræsenterer foreningen, da loven kræver, at vi kan dokumentere disse personers identitet.

 • Hvor skal kundeaftalen underskrives og af hvem?

  Når en fuldmagtshaver får kort, fuldmagt eller netbank, er det den enkelte person selv, der skal underskrive.

  De steder i kundeaftalen, hvor der står ’Foreningens underskrift’ (tegningsberettigede) eller ’Bestyrelsesmedlems navn og underskrift’ (tegningsberettigede) skal dem, der må skrive under på vegne af foreningen, underskrive.

  På kundeaftalens sidste side (kundeunderskrift – Erhvervskunder) skal dem, der må skrive under på vegne af foreningen, underskrive.

 • Hvornår virker fuldmagten/kontoen?

  Når banken har modtaget og godkendt legitimationspapirerne og de øvrige oplysninger om foreningen og jeres brug af banken, modtager I en kundeaftale, som skal underskrives i overensstemmelse med jeres vedtægter.

  Banken effektuerer aftalen i løbet af et par dage efter, at vi har modtaget en korrekt underskrevet kundeaftale. Vi kontakter jer bagefter via telefon, mail eller brev.

 • Opret fuldmagt i District

  I District er det muligt at oprette fuldmagter. Den i foreningen der har administrationsrettigheder i District kan selv tildele andre brugere fuldmagt.

  Læs mere om District

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.