Krigen i Ukraine: Læs mere om situationen og sanktionerne

Vi følger krigen i Ukraine nøje og opdaterer løbende denne side, så du kan følge med i, hvordan krigen kan påvirke dig som kunde.


Danske Bank overvåger krigen i Ukraine nøje, især med hensyn til indførelse af relevante internationale sanktioner og deres potentielle indvirkning på de nordiske lande og markeder. Vi følger udviklingen løbende, og denne side bliver derfor løbende opdateret.

Betalinger, der involverer Rusland, Belarus, og områder af Ukraine der ikke er kontrolleret af den Ukrainske regering


Den fortsat ustabile situation på grund af krigen i Ukraine og de finansielle sanktioner, der er implementeret, gør det i stigende grad vanskeligt for os at hjælpe vores kunder med betalinger til og fra Rusland, Belarus og områder af Ukraine der ikke er kontrolleret af den Ukrainske regering.

For at vi kan fokusere på at hjælpe kunder, der allerede har sendt eller modtaget betalinger fra de pågældende områder – og samtidig sikre, at vi til enhver tid overholder alle sanktioner – har vi i Danske Bank besluttet, at vi indtil videre ikke gennemfører nye betalinger, der involverer Rusland, Belarus og områder af Ukraine der ikke er kontrolleret af den Ukrainske regering.

Vi er selvfølgelig klar over, at det kan være en meget vanskelig situation for vores kunder, men beslutningen er truffet for at nedbringe den usikkerhed, der er omkring disse betalinger.

Hvad betyder det for vores kunder?
Nye betalinger, der involverer Rusland, Belarus og områder af Ukraine der ikke er kontrolleret af den Ukrainske regering, vil ikke blive gennemført.

Selvom vi gør, hvad vi kan under de vanskelige forhold, kan vi dog fortsat ikke garantere, at igangværende betalinger kan gennemføres. Visse igangværende betalinger vil tage længere tid at gennemføre end normalt, og kunderne kan blive bedt om yderligere oplysninger, mens andre betalinger vil blive afvist.

Vi følger fortsat udviklingen nøje og arbejder hårdt på at tilpasse vores service i takt med, at forholdene ændrer sig.Oversigt over seneste sanktioner
Denne orientering til Danske Banks kunder vedrører situationen, som den så ud kl. 17.00 den 22 March 2023.


Sanktioner indført af USA:

 • Den 21. februar 2022 indførte USA en omfattende embargo mod de såkaldte folkerepublikker Donetsk og Luhansk (DNR og LNR). Den efterfølgende dag indførte USA sanktioner mod to russiske statsejede finansielle institutioner og yderligere restriktioner på transaktioner vedrørende Ruslands statsgæld.
 • Den 24. februar 2022 blev yderligere sanktioner offentliggjort, hvorved Sberbank blev udelukket fra det amerikanske finansielle system. Desuden er sanktioner pålagt en række andre russiske finansielle institutioner, især VTB Bank, som er den næststørste bank i Rusland. Desuden er de amerikanske eksportregler blev udvidet til nu at omfatte restriktioner på eksporten til Rusland, og der er indført restriktioner på kapitalmarkedet.

 • Den 25. februar 2022 indførte USA sanktioner mod Vladimir Putin, Ruslands præsident, og Sergey Lavrov, Ruslands udenrigsminister. 

 • Den 28. februar 2022 blev der indført et forbud mod transaktioner, der involverer centralbanken i Den Russiske Føderation, den russiske National Wealth Fund og finansministeriet.

 • Den 3. marts 2022 udpegede USA 92 personer, enheder, skibe og fly med tilknytning til den russiske elite og efterretningsstyrede informationskanaler.

 • Den 8. marts 2022 annoncerede USA et forbud mod import af råolie, olie, oliebrændstoffer, olier og produkter fra oliedestillation, flydende naturgas, kul og kulprodukter fra Rusland samt nye investeringer i energisektoren i Rusland.

 • Den 11. marts 2022 offentliggjorde USA et forbud mod import til USA af fisk, skaldyr, alkoholiske drikkevarer og ikke-industrielle diamanter fra Rusland samt eksport til Rusland af luksusvarer og pengesedler denomineret i dollar. USA har også bemyndigelsen på plads til at forbyde fremtidige investeringer i alle sektorer af den russiske økonomi. 

 • Den 15. marts 2022 offentliggjorde USA sanktioner mod 11 højtstående personer i den russiske forsvarssektor og genudpegede præsidenten for Belarus.

 • Den 24. marts 2022 udpegede USA 328 medlemmer af underhuset i det russiske parlament, Dumaen, 48 russiske forsvarsvirksomheder og direktøren for Sberbank. 

 • Den 31. marts 2022 udpegede USA yderligere 34 personer og enheder, herunder Joint Stock Company Mikron, som er den største russiske producent og eksportør af mikroelektronikprodukter. Den 31. marts offentliggjorde USA ligeledes en beslutning i henhold til dekret nr. 14024, som tilføjede tre nye sektorer (luftfart, elektronik og marine) i den russiske økonomi til at være omfattet af sanktionerne. Dette gør det muligt for USA at indføre sanktioner mod en person eller enhed, der har besluttet sig for at drive eller har drevet virksomhed i nogle af disse sektorer.

 • Den 6. april 2022 indførte USA fuldstændige sanktioner mod Sberbank og 42 af bankens datterselskaber samt mod Alfa Bank og fem af bankens datterselskaber i og uden for Rusland. USA udpegede ligeledes medlemmer af det russiske sikkerhedsråd og familiemedlemmer til Vladimir Putin. Desuden er et nyt dekret vedtaget, som forbyder nye investeringer i og levering af visse tjenesteydelser til Rusland.

 • Den 7. april 2022 udpegede USA selskabet Alrosa, der er et russisk statsejet selskab og verdens største diamanthandler. United Shipbuilding Corporation samt selskabets datterselskaber og bestyrelsesmedlemmer blev ligeledes udpeget.

 • Den 9. april 2022 skærpede USA kontrollen med eksporten og reeksporten af varer af amerikansk oprindelse og visse udenlandsk producerede varer, softwareprodukter og teknologier til Rusland og Belarus og indførte meget restriktive krav til licensgivning.

 • Den 20. april 2022 udpegede USA den russiske erhvervsbank Transkapitalbankha samt et globalt netværk bestående af mere end 40 personer og enheder under ledelse af den russiske oligark Konstantin Malofeyev, herunder organisationer, som primært har til formål at gøre det muligt for russiske enheder at unddrage sig sanktioner. USA udpegede ligeledes virksomheder med aktiviteter i Ruslands branche for minedrift af virtuelle valutaer, angiveligt den tredjestørste i verden. 

 • Den 28. april 2022 meddelte USA nye foranstaltninger rettet mod oligarker.

 • Den 8. maj 2022 identificerede USA revision, trusts, selskabsdannelse og ledelse som kategorier af tjenesteydelser, der er omfattet af et forbud mod eksport, reeksport, salg eller levering direkte eller indirekte til personer i Rusland. Udøvelse af virksomhed i disse sektorer i Rusland kan nu straffes med sanktioner. USA indførte også sanktioner mod 34 personer og 23 enheder, herunder bestyrelsesmedlemmerne i to af Ruslands vigtigste banker, en russisk statsejet bank og 10 af dens datterselskaber, en statsstøttet våbenproducent og tre af Ruslands statskontrollerede tv-stationer.

 • Den 2. juni 2022 tilføjede USA 71 enheder, der er beliggende i Rusland og Belarus, til Den Internationale Betalingsbanks liste over enheder og udpegede en række fremtrædende russiske regeringsembedsmænd, virksomhedsledere, luksusejendomme tilhørende den russiske elite og kapitalforvaltningsselskaber og servicevirksomheder inden for luksusaktiver.

 • Den 28. juni 2022 forbød USA importen af guld af russisk oprindelse og udpegede 115 enheder, hvoraf mange er kritiske over for Ruslands forsvarsindustri, herunder State Corporation Rostec, der er forbundet med Ruslands forsvars-, industri-, teknologi- og produktionssektor, samt 58 personer. Foranstaltningerne blev gennemført i fællesskab af finansministeriet og udenrigsministeriet og blev ledsaget af en advarsel fra handelsministeriet om at udvise årvågenhed over for Ruslands og Belarus’ unddragelse af eksportkontrol.

 • Den 19. juli 2022 underskrev USA’s præsident, Joe Biden, dekret nr. 14078, der har til formål at styrke bestræbelserne på at få gidsler og ulovligt tilbageholdte amerikanske statsborgere hjem. Dekretet skaber nye måder at påføre omkostninger på ondsindede aktører, der tager gidsler og dermed truer integriteten af det internationale politiske system og sikkerheden for amerikanske statsborgere og andre personer i udlandet. Som sådan fastlægger dekretet rammerne for et nyt sanktionsregime, selvom der pr. dags dato ikke er anført nogen personer eller enheder i henhold til dette dekret. 

 • Den 30. september 2022 udpegede USA 14 personer i Ruslands militær-industrielle kompleks, herunder to internationale leverandører, tre førende ledere i Ruslands finansielle infrastruktur, den nærmeste familie til visse højtstående russiske embedsmænd og 278 medlemmer af Ruslands lovgivende forsamling, for at bane vejen for Ruslands falske folkeafstemninger og forsøg på at annektere suveræne Ukrainske områder.

 • Den 3. februar 2023 udsendte OFAC sin vejledning Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil and Petroleum Products of Russian Federation Origin, der indeholder retningslinjer for indførelsen af et prisloft for både råolie og olieprodukter af russisk oprindelse. Formålet med prisloftet er at opretholde en sikker forsyning af råolie og olieprodukter til det globale marked, samtidig med at de indtægter, som Rusland har fra olie, reduceres efter at Rusland valgte at invadere Ukraine, hvilket har medført stigende energipriser på verdensplan.

Sanktioner indført af EU:

 • Den 24. februar 2022 indførte EU restriktioner på aktiviteter, der involverer DNR og LNR, og begrænsede Ruslands muligheder for at rejse kapital på EU’s finansielle markeder. EU indførte også sanktioner, der er rettet mod russiske regeringsembedsmænd 
  og valgte embedsmænd. Desuden har EU indført sanktioner mod Bank Rossiya, Vneshoconombank og Promsvyazbank. 

 • Den 25. februar 2022 blev aktiver i EU indefrosset for Vladimir Putin og Sergey Lavrov. 

 • Den 28. februar 2022 udvidede EU sine eksisterende sanktioner mod den russiske finansielle sektor ved f.eks. at forbyde notering og levering af ydelser i forbindelse med aktier i Russiske statsejede enheder og modtagelse af indbetalinger fra russiske statsborgere, beboere eller enheder, der er etableret i Rusland, på mere end EUR 100.000. Derudover vedtog EU et forbud mod transaktioner med den russiske centralbank og udpegede samtidig 26 personer og enheder. 

 • Den 2. marts 2022 indførte EU et forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler denomineret i euro til Rusland og til russiske personer og enheder. EU indførte desuden en kraftigt udvidet sanktionspakke over for Belarus, som er rettet mod de fleste større sektorer i den belarusiske økonomi, herunder sektorerne for tobaksvarer, mineralske brændselsstoffer, bituminøse stoffer og gasformige carbonhydridprodukter, kaliumchloridprodukter, trævarer, cementprodukter, jern- og stålprodukter og gummiprodukter. 

 • Den 9. marts 2022 indførte EU yderligere restriktive foranstaltninger over for Belarus, herunder udelukkelse af visse belarusiske finansielle institutioner fra SWIFT, samt stort set de samme finansielle restriktioner, der er indført over for Rusland. EU indførte yderligere eksportforbud mod Rusland og indførte foranstaltninger til indefrysning af aktiver for 160 personer. Endelig præciserede EU forbuddene vedrørende omsættelige værdipapirer, så de også omfatter kryptoaktiver, som er omsættelige på kapitalmarkedet, ligesom EU definerede andre bestemmelser i de finansielle restriktioner over for Rusland og Belarus.

 • Den 15. marts 2022 offentliggjorde EU sin fjerde sanktionspakken med sanktioner mod yderligere 15 personer og 9 enheder. EU udvidede også omfanget af sine sanktioner mod sektorer ved at forbyde alle transaktioner med visse russiske statsejede virksomheder, indførte et importforbud mod visse stålprodukter, forbød nye investeringer i den russiske energisektor med begrænsede undtagelser for civil atomenergi og transport af visse energiprodukter tilbage til EU. Desuden indførte EU et eksportforbud mod luksusvarer samt et forbud mod kreditvurdering af Rusland og russiske virksomheder ved kreditvurderingsbureauer i EU og levering af ratingtjenester til russiske kunder.

 • Den 8. april 2022 vedtog EU formelt en femte sanktionspakke, som indførte restriktioner mod Rusland, og udpegede yderligere 216 personer og 18 enheder, herunder Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank og VTB Bank. Forbud mod køb, import eller overførsel af kul og andre faste fossile brændstoffer til EU, hvis de har oprindelse i Rusland eller eksporteres fra Rusland, indførelse af yderligere importforbud, herunder forbud mod import af cement, gummiprodukter, træ, spiritus, alkohol, skaldyr, og modforanstaltninger mod omgåelse af import af potaske fra Belarus, forbud mod at yde støtte, herunder finansiering og finansiel bistand eller andre fordele, til russiske offentligt ejede eller kontrollerede enheder og udvidelse af forbuddet mod eksport af pengesedler denomineret i euro og salg af omsættelige værdipapirer denomineret i euro eller en af EU-medlemsstaternes officielle valutaer. 

 • Den 3. juni 2022 vedtog EU formelt en sjette sanktionspakke, der indeholder følgende:
  • Restriktioner på import af olie: Embargo på import af råolie og raffinerede olieprodukter
  • Olietransportydelser: Efter en udfasningsperiode på seks måneder vil det være forbudt for operatører i EU at forsikre og finansiere transport af russisk olie til tredjelande.
  • Finansielle og forretningsmæssige ydelser: Russiske banker, herunder Sberbank, og en belarusisk bank er blevet udelukket fra SWIFT-systemet. Det er forbudt at levere visse forretningsrelevante tjenester til den russiske regering samt russiske juridiske personer, enheder eller organer
  • Suspendering af radio- og tv-virksomhed: EU suspenderer udsendelsesaktiviteterne for yderligere tre russiske statsejede medieforetagender – Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 og TV Centre International. 
  • Eksportrestriktioner: Listen over avancerede teknologiprodukter, der ikke må eksporteres til Rusland (og yderligere 24 belarusiske enheder) er blevet udvidet til at omfatte yderligere kemikalier, der kan anvendes til fremstilling af kemiske våben.
  • EU har desuden udpeget yderligere 65 personer og 18 enheder.

 

 • Den 7. juli 2022 vedtog EU en syvende sanktionspakke mod Ruslands aggression i Ukraine. Pakken indeholder et nyt forbud mod import af guld med russisk oprindelse, styrkelse af EU’s eksportkontrol med varer med dobbelt anvendelse og avanceret teknologi og skærpelse af indberetningskravene for at stramme indefrysningen af aktiver i EU. Sanktionspakken gentager også, at EU’s sanktioner ikke på nogen måde er rettet mod handlen med landbrugsprodukter mellem tredjelande og Rusland.
   
 • Den 6. oktober 2022 vedtog EU sin 8. sanktionspakke som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine. Pakken omfatter en udvidelse af restriktionerne mod russisk besatte områder til regionerne Kherson og Zaporizjzja i Ukraine. Andre foranstaltninger omfatter eksportforbud for visse varer som f.eks. kul, tekniske komponenter, der anvendes i luftfartssektoren, samt visse kemikalier og våben. Derudover blev der indført importrestriktioner på alle russiske stålprodukter, maskiner og apparater samt andre varer af russisk oprindelse. EU-statsborgere har forbud mod at bestride stillinger i visse statsejede virksomheder. Der blev ligeledes indført et forbud mod samtlige kryptoaktivtegnebogs-, konto- eller depottjenester, uanset beløb. 

 • Den 16. december 2022 vedtog EU sin 9. sanktionspakke mod Rusland. Pakken indførte yderligere restriktioner og eksportkontroller for produkter med dobbelt anvendelse, der bidrager til en teknologisk forbedring af Ruslands forsvars- og sikkerhedssektor. Derudover er yderligere to russiske finansielle institutioner, Bank of Moscow og Dalnevostochniy Bank, udpeget, og Russian Regional Development Bank er nu underlagt et fuldstændigt transaktionsforbud. EU indførte ligeledes restriktioner i forhold til Ruslands evne til at sprede desinformation ved at suspendere sendetilladelserne for flere medieforetagender som f.eks. NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV og Pervyi Kanal. Yderligere restriktioner er indført for konsulentydelser som f.eks. reklametjenester, markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser, og det er nu forbudt at foretage nye investeringer i minesektoren

 • Den 25. februar 2023 vedtog EU sin 10. sanktionspakke mod Rusland. Pakken omfatter sanktioner mod yderligere russiske finansielle institutioner, herunder Tinkoff Bank, samt en række personer og enheder med tilknytning til Ruslands angrebskrig. Derudover omfatter pakken eksportrestriktioner på produkter med dobbelt anvendelse og avancerede teknologier, køretøjer, maskiner og produkter til byggesektoren. Endelig er det forbudt russiske statsborgere at bestride hverv i de styrende organer for kritiske infrastrukturer og enheder, der ejes eller drives af EU-medlemsstater. 


Sanktioner indført af Storbritannien:

 • Den 22. februar 2022 pålagde Storbritannien sanktioner på tre personer og fem banker. Desuden meddelte den britiske regering, at sanktioner ville blive indført mod DNR og LNR. 

 • Den 24. februar 2022 blev yderligere sanktioner offentliggjort, og disse omfattede indefrysning af aktiver for flere end 100 personer og enheder, herunder VTB Bank. Aeroflots og andre russiske kommercielle og private fly har fået forbud mod at flyve i det britiske luftrum, og ny eksportkontrol er implementeret. 

 • Den 25. februar 2022 udstedte Storbritannien en generel tilladelse vedrørende VTB, der gav mulighed for visse afviklingsaktiviteter. Storbritannien indførte ligeledes indefrysning af aktiver for præsident Putin og Sergei Lavrov. 

 • Den 28. februar 2022 satte Storbritannien navn på yderligere tre russiske finansielle institutioner.

 • Den 1. marts 2022 udvidede Storbritannien sin eksportkontrol, sine sanktioner inden for skibsfarten og sine omfattende finans- og investeringsrestriktioner, optog Sberbank på listen over sanktionerede enheder og udstedte en række tilladelser til afvikling. Storbritannien udpegede ligeledes en række personer og enheder, herunder investeringsfonden Russian Direct Investment Fund og dens administrerende direktør, og indførte finansielle restriktioner for centralbanken i Den Russiske Føderation, den russiske National Wealth Fund og finansministeriet i Den Russiske Føderation. 

 • Den 1. april 2022 ændrede Storbritannien en generel tilladelse, så det er muligt at foretage betalinger i forbindelse med konkursbehandling for VTB’s britiske datterselskab frem til marts 2023. 

 • Den 6. april 2022 udpegede Storbritannien flere enheder, herunder Sberbank og Credit Bank of Moscow. Visse tilladelser til afvikling vil være gældende, herunder for energibetalinger. Den 6. april udpegede Storbritannien flere personer og enheder og indførte indefrysning af aktiver over for Sberbank og Credit Bank of Moscow samt et direkte forbud mod at foretage nye investeringer i Rusland. Eksporten af vigtig olieraffineringsudstyr og vigtige katalysatorer vil også blive forbudt, og import af jern- og stålprodukter vil også blive forbudt. Yderligere otte oligarker med aktiviteter i disse brancher er udpeget.

 • Den 8. april 2022 indførte Storbritannien sanktioner mod familiemedlemmer til Vladimir Putin og udenrigsminister Sergey Lavrov. 

 • Den 13. april 2022 udpegede Storbritannien yderligere 178 personer som følge af deres deltagelse i støtten til separatistregioner i Ukraine samt 28 andre personer, herunder oligarker og deres familie.

 • Den 14. april 2022 udvidede Storbritannien eksportrestriktionerne for luksusvarer, kvantecomputere og avanceret udstyr og teknologi, olieraffineringsprodukter og jern- og stålprodukter. Sådanne varer må ikke længere eksporteres, leveres eller overføres til Rusland eller en person med tilknytning til Rusland med henblik på anvendelse. Storbritannien udpegede også to personer med tilknytning til Roman Abramovich.

 • Den 21. april 2022 annoncerede Storbritannien yderligere handelssanktioner mod Rusland, så det nu er forbudt at importere sølv, træprodukter og luksusvarer fra Rusland, herunder kaviar. Tolden er hævet med 35 procentpoint på produkter fra Rusland og Belarus, herunder diamanter og gummi, med en værdi af ca. 130 mio. britiske pund. Storbritannien indførte ligeledes sanktioner mod yderligere 26 personer og udstedte to generelle tilladelser med henblik på at stille gas til rådighed i EU.

 • Den 29. april 2022 indførte Storbritannien nye handelssanktioner over for Rusland, der har til formål at forhindre brugere med base i Storbritannien i at få adgang til sociale medier, Internettjenester og app stores, der leveres af en udpeget person/enhed.

 • Den 4. maj 2022 annoncerede Storbritannien et forbud mod eksport af tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser inden for ledelsesrådgivning, revision og public relations, til Rusland og udpegede (indefrysning af aktiver og rejseforbud) 31 personer og 32 enheder.

 • Den 5. maj 2022 annoncerede Storbritannien, at de indførte sanktioner mod EVRAZ PLC, et stålproduktions- og mineselskab med aktiviteter i Rusland, USA, Canada og Kasakhstan.

 • Den 9. maj 2022 annoncerede Storbritannien planer om foranstaltninger, der pålægger en yderligere importafgift på 35% på varer til en værdi af 1,4 mia. britiske pund fra Rusland og Belarus, herunder platin og palladium, samt forbud mod eksport af varer til en værdi af 250 mio. britiske pund i de sektorer i den russiske økonomi, der er mest afhængige af britiske varer, herunder kemikalier, plast, gummi og udstyr. Lovgivning vil i god tid blive vedtaget med henblik på implementering af disse foranstaltninger.

 • Den 13. maj 2022 annoncerede Storbritannien sanktioner mod Putins ”inderkreds”, herunder hans tidligere kone og 11 nærtstående personer. 

 • Den 19. maj 2022 udpegede Storbritannien det statsejede Aeroflot, Ruslands største flyselskab, Ural Airlines og Rossiya Airlines. De kan nu ikke længere sælge deres ubenyttede slots i britiske lufthavne.

 • Den 16. juni 2022 udpegede Storbritannien 12 personer. Foranstaltningerne omfatter sanktioner mod Ruslands børnerettighedskommissær for påstået deltagelse i tvangsflytning og adoption af ukrainske børn.

 • Den 23. juni 2022 annoncerede Storbritannien forbud mod eksport til Rusland og de ikke-regeringskontrollerede ukrainske områder af:
  • Varer og teknologi, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller produktion og udvikling af kemiske og biologiske våben, og levering af dertil knyttede ydelser
  • Eksport af maritime varer og maritim teknologi
  • Eksport til (eller med henblik på brug i) Rusland af britiske pund eller pengesedler denomineret i euro
  • Britiske pund eller pengesedler denominiret i euro må ikke stilles til rådighed for eller leveres til en person med tilknytning til Rusland
  • Eksport til (eller med henblik på brug i) Rusland af jetbrændstof og brændstofadditiver samt levering af dertil knyttede ydelser
  • Import, anskaffelse eller levering af indtægtsskabende varer med oprindelse i eller afsendt fra Rusland og levering af dertil knyttede ydelser
  • Levering af ydelser i forbindelse med import af jern og stål
  • Storbritannien tilføjede også produkter til de eksisterende forbud vedrørende olieraffineringsprodukter og teknologi og udvidede de eksisterende eksport-/overførselsforbud mod Rusland, der er gældende for militære produkter og militær teknologi til ikke-regeringskontrollerede områder i Ukraine.

 • Den 29. juni 2022 offentliggjorde Storbritannien et forbud mod Ruslands adgang til britiske trust-ydelser og udpegede otte personer, herunder Vladimir Potanin, Ruslands næstrigeste mand, og fem enheder.

 • Den 21. juli 2022 indførte Storbritannien nye handelsrestriktioner over for Rusland. De omfatter udvidede forbud mod energirelaterede varer og tjenester. Levering af revisions-, forretnings-, ledelses og PR-tjenester til personer med tilknytning til Rusland. Import, anskaffelse og levering af olie og olieprodukter (træder i kraft den 31. december 2022) og kul og kulprodukter (træder i kraft den 10. august 2022), som har oprindelse i eller afsendes fra Rusland, samt dermed forbundne tjenester. Import, anskaffelse eller levering af guld med oprindelse i Rusland den 21. juli 2022 eller senere samt supplerende tjenester. 

 • Den 26. juli 2022 udpegede Storbritannien 41 personer og 1 enhed, herunder en britisk statsborger. Udpegningen var primært rettet mod medlemmer af den russiske regering og ledere af de selvudråbte folkerepublikker Donetsk og Luhansk.

 • Den 30. september 2022 offentliggjorde Storbritannien yderligere sanktioner i forbindelse med den ulovlige annektering af de ukrainske regioner Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporіzjzja efter afholdelsen af falske folkeafstemning. Ifølge nye sanktioner vil Rusland miste adgangen til vigtige vestlige tjenester, herunder følgende: IT-konsulenttjenester, arkitekttjenester, ingeniørtjenester og tværnational juridisk rådgivning for visse kommercielle aktiviteter. Storbritannien har ligeledes indført et forbud mod eksport af næsten 700 varer, der er afgørende for Ruslands industrielle og teknologiske formåen.

G7-landene: 

 • Den 27. juni 2022 skitserede G7 yderligere tilsagn om at afskære Rusland fra deltagelse på det globale marked, bekæmpe unddragelsen af sanktioner, reducere Ruslands indtægter, herunder indtægter fra guld, reducere afhængigheden af russisk energi, koordinere toldforanstaltninger på importen fra Rusland, harmonisere og udvide sanktionerne for at begrænse Ruslands adgang til vigtige industrielle input, ydelser og teknologier, især dem, der støtter Ruslands våbenindustri og teknologisektor, indføre sanktioner mod de ansvarlige for krigsforbrydelser og dem, der udøver ulovlig myndighed i Ukraine i forbindelse med tyveri og eksport af ukrainsk korn, eller som på anden måde ulovligt tjener på krigen.

 • G7-landene indførte restriktioner på leveringen af ydelser i forbindelse med søtransport af russisk råolie og russiske olieprodukter henholdsvis den 5. december 2022 og den 5. februar 2023. Leveringen af sådanne ydelser er som udgangspunkt forbudt, medmindre den er tilladt i henhold til generelle tilladelser/undtagelser, eller råolien eller olieprodukterne købes under en fastsat pris, det såkaldte olieprisloft. Maksimumprisen for råolie er fastsat til USD 60 pr. tønde. Der gælder en pris på USD 45 pr. tønde for andre olieprodukter, der handles med en rabat i forhold til råolie, og USD 100 pr. tønde for olieprodukter, der handles med en præmie i forhold til råolie. Hvad der er nok så vigtigt er, at forbuddene mod import af russisk råolie og russiske olieprodukter til EU, Storbritannien og USA alle er gældende, og således gælder de ydelser, der kan gives tilladelse til i overensstemmelse med olieprisloftet, udelukkende for søtransport fra Rusland til tredjelande.  Olieprisloftet fastsættes hver anden måned.


Hold dig opdateret om sanktionerne

European Commission
United Nations Security Council
Office of Financial Sanctions Implementation (UK)
Office of Foreign Assets Control (US)


Læs mere om sanktioner og sanktionsrisici

I nedenstående folder kan du læse mere om sanktioner generelt, og hvad du kan gøre for at identificere sanktionsrisici. 
Læs folderen på dansk
Læs folderen på engelsk


Begrænsninger for russiske værdipapirer i Danske Bank

Kunder i Danske Bank kan ikke længere købe russiske værdipapirer og finansielle instrumenter til opbevaring i deres depot i Danske Bank eller overføre russiske værdipapirer og finansielle instrumenter til deres depot i Danske Bank.

Læs mere

Research og indsigter

Find Danske Banks seneste research og indsigter om krigen i Ukraine.
Læs mere


Det gør Danske Bank

Danske Bank følger den ulykkelige situation i Ukraine tæt, og vores tanker går til alle, der er påvirket af krigen.

Vi støtter vores kunder med rådgivning og løbende ekspertviden relateret til vores kunders aktiviteter og økonomi, og vi overholder naturligvis sanktionerne indført af FN, EU og Storbritannien samt amerikanske sanktioner. Derudover har Danske Bank taget en række øvrige initiativer.

Læs mere

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.