Bruger-id

 • Dit bruger-id

  Når du opretter en aftale til District, får du tildelt et bruger-id. Det tildelte bruger-id står på bilaget til aftaledokumentet. Hvis du ikke har bilaget, kan du få oplyst dit bruger-id på følgende måder:

  • Har du lige modtaget en nøgleviser til District, kan du finde dit bruger-id i følgebrevet, du fik med nøgleviseren.
  • I Brugeradministration i District, hvis der er en anden bruger på din aftale, der har adgang hertil.
  • Ved at ringe til Support.

  Dit personlige bruger-id er en vigtig del af sikkerheden i District og er sammen med dit kodeord og din nøgleviser din sikkerhed for, at ingen andre kan benytte din adgang til District.
  Et bruger-id består af seks tal fx 222222 eller et tal, et  bogstav og fire tal  fx 2A2222.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.