Som forældre har I mulighed for at købe en bolig og udleje den til et eller flere af jeres børn. Det gælder både ejerlejligheder, huse og – i visse tilfælde – andelsboliger.

Et forældrekøb giver nogle klare fordele for den unge – herunder chancen for at imødegå et ofte begrænset lejemarked eller mulighed for at opnå en skattefri indtægt, hvis en del af boligen udlejes til medstuderende, en ven eller turister. Den unge har også mulighed for senere at erhverve boligen til 15 procent under den offentlige vurdering.

Som forældre får I mulighed for at spare boafgift gennem et salg til jeres barn – eller sikre jer en bolig, som I måske på sigt selv ønsker at bo i. I kan også trække et eventuelt tab ved salg fra i fremtidige skattepligtige gevinster på ejendomme.

Vi kan hjælpe med at skabe overblik over fordele og ulemper og rådgive jer om, hvordan et forældrekøb vil passe ind i jeres formueplanlægning. Vi samarbejder også gerne med jeres revisor og advokat.