En aktiesparekonto giver dig mulighed for at investere i aktier til en mere gunstig beskatning end ved en normal investering i aktier.

Teknisk set består aktiesparekontoen af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan indsætte op til 100.000 kr. i alt på kontoen, som du derefter kan investere i aktier eller aktiefonde, der bliver registreret i depotet.

Aktiesparekontoen er et initiativ fra den danske regering til at fremme aktiekulturen i Danmark, og du kan alene investere frie midler – dvs. almindelig opsparing – med en aktiesparekonto og ikke pensionsmidler eller midler i en virksomhed.


100.000 kr. på en aktiesparekonto kan om 5 år blive til:

*Eksempel

 

*Forudsætninger: Efter år 5 afstås aktierne på den ”normale aktieinvestering”, således at skatten forfalder. Indtil da handles der ikke aktier (køb og hold-strategi). Der udbetales ikke udbytte fra aktierne. Investor er ugift. Investor har ikke aktier eller fremførbare tab udenfor aktiesparekontoen. Modellen bygger på et fast, årligt afkast på 5 pct. Modellen tager således ikke højde for, at afkastet kan være anderledes, eller at der kan være negative afkast undervejs eller til sidst. Fordelen ved at bruge en aktiesparekonto, afhænger af, hvilket afkast du ender med at opnå på din investering. I nogle tilfælde ved negativt afkast kan det være en ulempe at have investeret via en aktiesparekonto.

Fakta om aktiesparekontoen

  • Det er kun tilladt at oprette én aktiesparekonto pr. person
  • Det er kun tilladt at oprette én aktiesparekonto pr. person og med maksimalt indskud på 100.000 kr.
  • Du kan investere i børsnoterede aktier og en lang række aktiefonde (såkaldt udloddende fonde, der beskattes som aktieindkomst). På aktiesparekontoen har du alene mulighed for at vælge aktier og aktiefonde, der opfylder kravene.
  • Skatten er lavere end ved normal investering af frie midler.
  • Skatten på afkast på aktiesparekontoen er 17 pct. og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet. Det vil sige, at du årligt bliver beskattet af gevinster både på værdipapirer, du har solgt i årets løb, og værdipapirer du stadig er investeret i. Danske Bank hæver automatisk beløb til betaling af skat på kontoen.
  • Tab på dine investeringer kan fremføres til fradrag i gevinster på aktiesparekontoen i kommende år. Tab kan ikke fradrages i gevinster fra andre investeringer uden for aktiesparekontoen.
  • Du kan kun anvende en aktiesparekonto til frie midler og ikke til pensionsmidler eller midler i en virksomhed.
  • Aktiesparekontoen kan også benyttes af forældre, der påtænker eller allerede har oprettet et depot bestående af frie midler til deres børn.