Vi investerer for dig

Hvis du gerne vil bruge tiden på andet end at passe dine investeringer selv, kan du overlade din investering til professionelle.

Vores erfarne specialister overvåger og tilpasser løbende investeringerne for dig.

 • Hvad er Danske Porteføljepleje?

  Danske Porteføljepleje er vores pasningsløsning, hvor Danske Banks investeringseksperter investerer for dig.

  Med Danske Porteføljepleje bliver dine investeringer aktivt plejet af porteføljemanagere, der overvåger dine værdipapirer for at sikre, at din portefølje er bedst muligt sammensat. Vi overvåger løbende udviklingen på de finansielle markeder og tilpasser fordelingen i din portefølje ud fra vores forventninger. Det sker altid med udgangspunkt i din konkrete investeringsprofil.

  Dine penge investeres i flere forskellige aktivklasser, primært aktier og obligationer, og fordelingen tilpasses dit ønske til balance mellem stabilitet (risiko) og afkastmuligheder.

  Du kan vælge mellem forskellige løsninger – Classic og GPS (Global Portfolio Solution).

 • Classic

  Classic består af aktie- og obligationsbaserede investeringsfonde samt en taktisk allokeringsfond, hvor vi løbende vægter op og ned i aktier og obligationer i forhold til vores kortsigtede forventninger til udviklingen på de finansielle markeder.

  Vi investerer både i interne og eksterne aktivt styrede investeringsfonde, hvor målet er at opnå et højere afkast end markedsafkastet (benchmark). Vi investerer også i passive fonde, der følger et givent markedsindeks. Det gør vi på de markeder, hvor vi mener, at det er mest fordelagtigt.

  Med DPP Classic kan du investere både frie midler, pension og midler under virksomhedsskatteordningen.

  Afkastet af en investering i Danske Porteføljepleje afhænger bl.a. af, hvordan den globale økonomi og markederne for aktier og obligationer udvikler sig år for år.

  Du kan se, hvordan afkastet har udviklet sig i de sidste fem år i PDF’en her.

  Du kan læse meget mere om, hvilke vilkår og omkostninger, der gælder for Danske Porteføljepleje i pdf’en her: Danske Porteføljepleje Faktaark.

 • GPS    

  GPS består af aktie-, obligations- og hedgefonde samt GPS-fondene, der indeholder flere aktivtyper. I GPS får du en global portefølje, der dog typisk også har eksponering mod lokale aktier og obligationer. Vi bruger avanceret moderne porteføljekonstruktion til at forbedre risikostyringen og til at reducere porteføljernes sårbarhed over for store kursfald i de finansielle markeder, bl.a. ved brug af afledte finansielle instrumenter.

  Med DPP GPS kan du investere både frie midler og midler under virksomhedsskatteordningen.

Fokus på risikostyring

Vi benytter avancerede risikostyringsmodeller til at sammensætte porteføljerne ud fra målet om at skabe det bedst mulige risikojusterede afkast. Derfor sammensættes porteføljerne af mange forskellige komponenter med forskellige karakteristika.

 

Fordelingen af aktivklasser i
Danske Porteføljepleje Classic & Extra

Klik på Classic eller Extra – og ryk markøren fra lav
til høj risiko for at se fordelingen af aktivklasser

Sammensætningen af din investering afhænger ligeledes af din tidshorisont, kontakt derfor din rådgiver for en konkret anbefaling. 
Der kan ikke oprettes nye aftaler i Extra varianten. 


Investeringsnyt

Er du interesseret i nyheder om investering, kan du tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev
med artikler om aktuelle muligheder og risici set med investorøjne.

Tilmeld dig

Vil du vide mere om investering?

Kontakt din Private Banker hvis du har spørgsmål

Er du ikke kunde i Danske Bank, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 10 17 08


Hvad kan vi hjælpe med?

Få alle fordelene i dag. Bliv Private Banking kunde i Danske Bank

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.