Vi investerer for dig

Hvis du gerne vil bruge tiden på andet end at passe dine investeringer selv, kan du overlade din investering til professionelle.

Vores erfarne specialister kan i en af vores pasningsløsninger, eksempelvis Danske Porteføljepleje eller Puljeinvest, overvåge samt tilpasse investeringerne løbende for dig.

Nysgerrig på Danske Porteføljepleje

Se en kort video, hvor Investeringsspecialist, Thomas Nerup, fortæller omkring mulighederne ved porteføljeforvaltning gennem Danske Porteføljepleje.

2526f11d-00090249-0215ef29
 • Her er fordelene                                             

  Her er fordelene                                             

  Dine investeringer bliver aktivt plejet af porteføljemanagere, der overvåger dine værdipapirer for at sikre, at din portefølje er bedst muligt sammensat. Vi overvåger løbende udviklingen på de finansielle markeder og tilpasser fordelingen i din portefølje ud fra vores forventninger. Det sker altid med udgangspunkt i din konkrete investeringsprofil.

  Dine penge investeres i flere forskellige aktivklasser, primært aktier og obligationer, og fordelingen tilpasses dit ønske til balance mellem stabilitet (risiko) og afkastmuligheder.

  Vi benytter interne og eksterne investeringsfonde, som både kan være aktivt og passivt forvaltede fonde. I nogle af løsningerne anvendes også hedge fonde.

  Du kan vælge mellem to forskellige løsninger - Classic og Extra

  Du kan investere både frie midler, pension og midler under virksomhedsskatteordningen.

 • Classic

  Classic

  Classic består af aktie- og obligationsbaserede investeringsfonde. Vi investerer både i interne og eksterne aktivt styrede investeringsfonde, hvor målet er at opnå et højere afkast end markedsafkastet (benchmark). Vi investerer også i passive fonde, der følger et givent markedsindeks. Det gør vi på de markeder, hvor vi mener, at det er mest fordelagtigt.

 • Extra

  Extra

  Extra består af aktie- og obligationsbaserede investeringsfonde samt alternative investeringsfonde, herunder udvalgte hedge fonde, som ellers ikke er tilgængelige for private investorer. Vi investerer både i interne og eksterne aktivt styrede investeringsfonde, hvor målet er at opnå et højere afkast end markedsafkastet (benchmark). Vi investerer også i passive fonde, der følger et givent markedsindeks. Det gør vi på de markeder, hvor vi mener, at det er mest fordelagtigt.

 • Historisk afkast    

Fokus på risikostyring

Vi benytter avancerede risikostyringsmodeller til at sammensætte porteføljerne ud fra målet om at skabe det bedst mulige risikojusterede afkast. Derfor sammensættes porteføljerne af mange forskellige komponenter med forskellige karakteristika.

 

Klik på Classic eller Extra – og ryk markøren fra lav
til høj risiko for at se fordelingen af aktivklasser

Sammensætningen af din investering afhænger ligeledes af din tidshorisont, kontakt derfor din rådgiver for en konkret anbefaling.

Investeringsnyt

Er du interesseret i nyheder om investering, kan du tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev
med artikler om aktuelle muligheder og risici set med investorøjne.

Tilmeld dig

Kontakt din Private Banker hvis du har spørgsmål

Er du ikke kunde i Danske Bank, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 10 17 08


Hvad kan vi hjælpe med?