Porteføljelån

Med et porteføljelån fra Private Banking kan du realisere dine drømme og planer til en attraktiv pris – uden at sælge ud af din portefølje.

 

498e4e9b-24dc-4ae5-8e45-a03a7bb93771

Varighed: 0:33 min

Med et porteføljelån kan du

 • Få adgang til likviditet på gunstige vilkår
 • Opfylde dine ønsker uden at afvige fra din investeringsstrategi
 • Fortsætte med at handle værdipapirer via rådgiver eller netbank

Bliv ringet op

– eller ring 45 12 13 14

Porteføljelånet kort fortalt

 • Hvad er et porteføljelån?

  Et porteføljelån er en fleksibel kreditramme, du kan bruge som et alternativ til realkreditlån eller banklån. Måske vil du købe båd eller elbil, sommerbolig i udlandet, ombygge eller energirenovere din bolig eller hjælpe næste generation ind på boligmarkedet. 

  Lånet giver dig adgang til likviditet til lavere priser, uden at du behøver at sælge ud af dine investeringer – i stedet bruger du dine værdipapirer som sikkerhed for kreditten.
 • Sådan fungerer din portefølje som sikkerhed for lånet

  Når du optager et porteføljelån, bliver et eller flere af dine depoter, afkastkonti og eventuelle valutakonti samlet i én løsning, der tilsammen udgør sikkerheden for den kredit, porteføljelånet giver dig. 
 • Hvordan beregner vi din porteføljes belåningsværdi?

  Belåningsværdien beregnes ud fra dine investeringsaktivers type, værdi, spredning og valuta. Som hovedregel kan man sige, at jo mindre risikofyldte dine investeringsaktiver er, og jo mere spredning du har på din portefølje, desto højere belåningsværdi vil du få. Aktiver, der ikke får belåningsværdi, indgår stadig i den sikkerhed, du har stillet.

Sådan virker et porteføljelån

Et porteføljelån samler en eller flere af dine aftaler med Danske Bank i én løsning, som giver dig et nyt fællesmaksimum som kreditramme for dine samlede aftaler.

De aftaler, der kan bruges som sikkerhed, er f.eks. depoter, porteføljeforvaltningsaftaler og konti som afkastkonti og valutakonti.Krav og vigtig info om porteføljelånet

Minimumskredit:
250.000 kr.

Omkostninger:
Din investering skal som minimum have et positivt afkast svarende til investerings- og finansieringsomkostningerne, før du vil opleve et positivt afkast før skat.

Vi tager et gebyr på 0,25 % af den aftalte kreditramme ved etablering, fornyelse og forhøjelse af kreditten. 

Du skal desuden betale rente for kredittrækket på porteføljelånet. Rentesatsen bestemmes bl.a. ud fra sammensætningen af din investeringsportefølje, og dit belåningsniveau. Jo lavere risiko og belåningsniveau, des lavere rente – og omvendt.

Aftaleperiode: 
Et porteføljelån er gyldigt i en forhåndsaftalt periode med mulighed for forlængelse efter aftale med banken. Hvis vi vurderer, at lånet ikke kan forlænges, kan det udløbe på et tidspunkt, hvor det vil være forbundet med tab at sælge ud af aktiverne for at tilbagebetale lånet

Krav for at få lånet: 
Vi skal altid vurdere din situation og økonomi, inden du tilbydes et porteføljelån. Derudover gælder følgende krav for at kunne blive godkendt til lånet:

 • Enkeltmandsvirksomhed eller privatkunde i Danske Bank Private Banking
 • Likvid egenkapital (ekskl. pensionsordninger) på minimum 3 mio. kr.
 • Erfaring med investering 
 • Mellem til høj risikovillighed
 • En likviditetssituation, der giver mulighed for at indskyde midler, hvis du overskrider belåningsværdien
 • Holding- og investeringsselskaber skal have likvid egenkapital på minimum 5 mio. kr. og en soliditet på mindst 30 %.

Læs også: Faktaark om porteføljelån

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om porteføljelånet og de muligheder, det giver dig?
Kontakt dine private banker, bliv ringet op eller hent vores faktaark .

Bliv ringet op


Få alle fordelene i dag. Bliv Private Banking kunde i Danske Bank

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.