Som Private Banking-kunde er din økonomi ofte kompleks. Det samme er skattelovgivningen.

Uanset om du ønsker at investere frie midler eller pensionsmidler, afhænde din virksomhed, give dine arvinger et arveforskud eller noget helt femte, kan dine overvejelser påvirke din skattesituation.

Med vores unikke formueværktøj Wealth Planner™ kan vi vise dig de skattemæssige konsekvenser af dine overvejelser – inden du beslutter dig. Og vi samarbejder gerne med din revisor, der kan yde egentlig skatterådgivning.

Overordnet findes fire skattemiljøer:

  • Beskatning af frie midler
  • Beskatning af pension
  • Virksomhedsskatteordningen
  • Beskatning via holdingselskaber