Bæredygtige investeringer

Investeringer der gør en forskel

Når du investerer med os, har vi fokus på at levere attraktive og konkurrencedygtige afkast, og bæredygtige investeringer er en grundsten i at skabe værdi til vores kunder.

Bæredygtige investeringer handler om at lave gode og sunde investeringer, og når vi udvælger investeringer, er bæredygtighed en naturlig del af investeringsprocessen. Vi analyserer de finansielle forhold sammen med bæredygtighedsaspekter – også kendt som ESG, der står for miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse. Det giver os større viden om selskaberne, så vi kan træffe bedre investeringsbeslutninger, der kan skabe attraktive langsigtede afkast på et bæredygtigt grundlag. Vi kalder det for ’ESG Inside’.

Når vi investerer i selskaber, går vi i dialog med selskaberne for at påvirke dem i en bæredygtig retning og bidrage til, at de udvikler sig positivt og kan skabe gode afkast på et bæredygtigt grundlag.

Her kan du læse mere om vores arbejde med bæredygtige investeringer.

Få alle fordelene i dag. Bliv Private Banking kunde i Danske Bank