102.300 kroner. Det er beløbsgrænsen for indskud på en aktiesparekonto – og det lyder måske ikke af meget i en Private Banking-sammenhæng. Men hvorfor ikke udnytte de fordele, der er skattemæssigt – eller bruge muligheden til at få børnene godt i gang med en aktieportefølje? 

For at blive klogere på Private Banking-kundernes muligheder, har vi spurgt Joachim Stampe, som er investeringschef i Private Banking i Aarhus, og hver dag rådgiver formuende kunder.  

”Aktiesparekontoen er en rigtig god mulighed for børn og unge Private Banking-kunder, der skal i gang med at lave deres første investeringer. Det kan for eksempel være, når en båndlagt opsparing bliver udbetalt, eller hvis børnene får en pengegave af forældre eller bedsteforældre. Pengene er ikke bundet, og derfor kan børnene hæve pengene, når de for eksempel skal flytte hjemmefra”, fortæller Joachim Stampe, og fortsætter: ”Men næsten alle kan få en lille gevinst ud af at benytte den – også Private Banking-kunder, der har investeringer i mange andre sammenhænge”.

Aktiesparekontoen giver en skattefordel i forhold til investering gennem almindelige depoter, da afkastet beskattes med blot 17%. Alle personer - også børn - kan oprette kontoen, hvor de kan købe og sælge aktier og aktiebaserede investeringsfonde (forældre skal handle for deres børn). Der er samme fleksibilitet som på alle andre depoter, så man kan handle frit. Der er for eksempel ingen krav til, hvor længe man skal beholde aktierne.

Behøver ikke at spekulere på afregning af skat
Aktiesparekontoen bliver beskattet efter lagerprincippet. Det betyder, at du ikke skal betale skat af eventuelle gevinster, når du sælger aktierne, men beskattes løbende så at sige. Gevinst eller tab opgøres en gang om året, og hvis du har et positivt afkast, vil du skulle betale skat af årets gevinst. Har du haft et negativt afkast, får du et tilsvarende fradrag i skat på eventuelle gevinster. Hvis det er et barn, der har kontoen, ligger beskatningen hos barnet. Her er aktiesparekontoen dog kun en fordel, hvis barnet i forvejen har udnyttet sit frikort.

Hvis du opretter en aktiesparekonto i Danske Bank, bliver dit afkast automatisk indberettet til Skattestyrelsen hvert år.

”Fordi skatten afregnes løbende ved beskatning efter lagerprincippet, vil det for mange opleves som en ordning med lidt ekstra fleksibilitet”, fortæller Joachim Stampe. ”Det betyder, at man ikke behøver spekulere på afregning af skat, når man køber og sælger aktier i årets løb. Det hele bliver samlet på årsopgørelsen og afregnet på den måde”.

Fremtidsperspektiver for aktiesparekontoen
Hvis man har en kompleks formue med mange forskellige depoter og investeringer, er det ikke sikkert, at fordelen ved aktiesparekontoen er besværet værd, så længe loftet er på det nuværende niveau (DKK 102.300). For Joachim Stampe er det i hvert fald vigtigt at have en dialog med kunden om, hvorvidt de ønsker at oprette et ekstra depot og konto for en besparelse, der kan synes lille i forhold til den samlede formue.

”Som ordningen er lige nu, skal man overveje, om man synes besparelsen er besværet værd, hvis man har en kompleks formue. Men hvis loftet bliver yderligere hævet – som det i hvert fald tidligere har været ambitionen fra politisk hold – kan det blive en relevant brik i den samlede formuesammensætning for mange flere Private Banking-kunder i fremtiden. Så det er værd at holde øje med for de fleste”, konkluderer Joachim Stampe.

Hvad er aktiesparekontoen?


Aktiesparekontoen er resultatet af en politisk indsats for at stimulere aktiekulturen i Danmark og få flere danskere til at investere ved at give en skatterabat på afkastet. Den blev lanceret i januar 2019 med forbillede i den svenske InvesteringsSparKonto (ISK). Den danske variant kan kun indeholde aktier og aktiefonde, og blev i første omgang lanceret med et loft på 50.000 kroner. I 2020 blev loftet for investeringer gennem aktiesparekontoen hævet til 100.000 kroner – og er i 2021 på 102.300 kroner.

Afkastet beskattes med 17%. På en almindelig investering i frie midler vil aktieindkomst blive beskattet med 27% (for de første 55.300 kr.) og derefter 42%.

Det er gratis at oprette en aktiesparekonto og tilhørende depot i Danske Bank, og der handles til normale kurtager.

Kontakt din Private Banker for at høre mere om, hvordan aktiesparekontoen kan passe ind i din eller dine børns formue.
Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.