Gældsbreve bliver ofte anvendt som led i generationsskifter i familier. Skal et barn fx overtage sine forældres sommerhus, kan betalingen for huset ske med et gældsbrev, og de efterfølgende år kan forældrene årligt beslutte at give barnet en gave ved at nedskrive gældsbrevet.

I 2022 må hver forælder give et afgiftsfrit gavebeløb på op til 69.500 kroner pr. barn. I eksemplet med sommerhuset kan forældreparret altså årligt nedskrive gældsbrevet med 139.000 kroner, lige indtil gælden er afviklet (bemærk dog, at satsen reguleres lidt år for år).

Det viser ny afgørelse
Det er imidlertid vigtigt med dokumentation for nedskrivninger af gældsbrevet. Det viser en tidligere afgørelse fra Vestre Landsret:

Sagen handlede om en mand, der i 2013 solgte sit sommerhus til sine to livsarvinger. En del af betalingen bestod i et gældsbrev på 1.030.000 kroner, og ifølge arvingerne var gældsbrevet derefter årligt blevet nedskrevet med det største mulige afgiftsfri gavebeløb fra manden og hans ægtefælle, der døde i hhv. 2014 og 2017.

I boopgørelsen angav arvingerne restgælden på gældsbrevet til 185.900 kroner. Imidlertid kunne arvingerne ikke dokumentere de løbende gavebeløb, som gældsbrevet angiveligt var blevet nedskrevet med, og derfor måtte arvingerne i sidste ende betale boafgift af hele gældsbrevets pålydende værdi.

Den fornødne dokumentation
”Afgørelsen var en påmindelse om, hvor vigtigt det er at dokumentere afgiftsfri pengegaver, der gives ved at nedskrive gældsbreve. Yderligere er det ikke nok, at gavegiveren dokumenterer de årlige gældsnedskrivninger, fx i personlige regnskaber. Der kræves også, at gavemodtageren har fået besked om nedskrivningen,” fortæller Torben Rønne Madsen, der er formuerådgiver i Danske Bank Private Banking.

Generelt anbefaler han derfor altid kunder at foretage fysiske transaktioner af kontante gavebeløb mellem gavegivers og gavemodtagers konti:

”Hvis gavegiver fx først overfører gavebeløbet med tekstbeskeden gave, og gavemodtager derefter returnerer pengene med beskeden afdrag på gæld, er dokumentationen i orden, og samtidig bør man notere nedskrivningen på selve gældsbrevet,” siger Torben Rønne Madsen.

Bemærk i øvrigt, at der ikke på forhånd må være aftalt en løbende årlig nedskrivning af gældsbrevet, da det i så fald betragtes som en samlet afgiftspligtig gave. Det er vigtigt, at gældsnedskrivninger er et resultat af spontan gavmildhed fra långivers side og ikke en forudgående aftale.