Krigen i Ukraine: Spørgsmål og svar om investeringer

Vi følger krigen i Ukraine tæt, og vores tanker går til alle, der er påvirket af den. Her har vi samlet nogle af de spørgsmål om investering, som krigen rejser hos vores kunder.

Spørgsmål & svar

 • Vil det være klogest at sælge mine investeringer som følge af krigen i Ukraine?

  Det er helt forståeligt, at den dramatiske situation i Ukraine fylder rigtig meget i mange investorers bevidsthed, men generelt anbefaler vi investorer at holde fast i deres investeringer og afvente udviklingen i den kommende tid. Trods krigen i Ukraine er vi fortsat fortrøstningsfulde i forhold til de finansielle markeder i 2022.
 • Er det et godt tidspunkt at investere nu, efter aktiekurserne er faldet i år som følge af blandt andet krigen i Ukraine?

  Hvis du vælger investeringer, der passer til din investeringsprofil, herunder din tidshorisont og risikovillighed, er det som udgangspunkt altid et fint tidspunkt at investere sin opsparing, og det gælder også nu. Vi advarer dog mod at investere ud fra en forventning om at opnå en hurtig gevinst. Aktierne kan sagtens falde yderligere i de kommende dage og uger, men modsat kan det også pludseligt gå hurtigt den anden vej.
 • Hvad kan jeg forvente af aktiemarkederne den næste tid?

  På kort sigt ser vi en øget risiko for kursudsving på de finansielle markeder, afhængig af udviklingen i Ukraine og sanktionerne mellem Vesten og Rusland. På 3-6 måneders sigt forventer vi dog, at aktiekurserne vil være højere, end de er i dag, selv om der selvfølgelig ingen garantier er for det.
 • Hvad gør Danske Bank for at sikre at mine penge ikke er investeret i Rusland?

  I Danske Bank har vi valgt at ekskludere russiske statsobligationer og aktier i statsejede russiske selskaber som fx Gazprom fra vores investeringsporteføljer og -produkter, herunder også Danske Invest-fonde. I den kommende tid vil vi derfor arbejde på at frasælge disse investeringer i det omfang, det er muligt i forhold til vores forpligtelser samt vores mulighed for at foretage handler på markedet. Det kan du læse mere om her.

  I indeksfonde fra Danske Invest, der automatisk følger investeringerne i udvalgte indeks for globale aktier eller emerging markets-aktier, vil alle russiske aktier blive solgt så snart som muligt, da russiske aktier vil blive fjernet fra disse aktieindeks den 9 marts 2022.

 • Kan jeg købe russiske aktier eller obligationer via Danske Bank?

  Nej, du kan i øjeblikket ikke købe russiske aktier og obligationer via Danske Bank.
 • Kan jeg sælge russiske aktier og obligationer via Danske Bank?

  Ja, det vil vi gerne hjælpe med, men i øjeblikket har den russiske centralbank lukket det russiske aktiemarked lukket for at undgå et voldsomt salgspres, der kan føre til store kursfald. Hvad der sker, når børsen i Moskva engang åbner, må tiden vise. Russiske aktier kan ikke sælges, før børsen genåbner.
 • Kan jeg stadig købe og sælge andele i Danske Invest-fonde, der indeholder russiske statsejede selskaber eller russiske statsobligationer (som endnu ikke er solgt ud af porteføljerne)?

  Ja, med undtagelse af aktiefondene Danske Invest Rusland og Danske Invest Østeuropa, hvor de russiske investeringer fylder en væsentlig del af fondenes porteføljer. Fælles for begge strategier er, at fondene blev suspenderet for handel mandag den 28. februar, som følge af, at det russiske aktiemarked blev lukket. Den 28. april blev det vedtaget at lukke afdelingerne med Rusland og Østeuropa. Se uddybning herunder.
 • Hvad vil der ske med Danske Invest-aktiefondene med fokus på Rusland samt Østeuropa, hvor russiske aktier udgør en væsentlig del af investeringsuniverset? 

  Det er blevet besluttet at afvikle fondene, da de ikke matcher vores politik for ansvarlige investeringer og ikke længere forventes at kunne levere den ønskede værdiskabelse for investorerne. 

  Den fortsatte eskalering af krigen i Ukraine og de medfølgende restriktioner og sanktioner mod Rusland giver udfordringer for likviditeten i – og afvikling af handler med – fondenes aktiver. Derudover er fondenes formuer under forvaltning begrænset og forventes ikke øget i den nærmeste fremtid, og en række investeringer relateret til Rusland er blevet føjet til listen over investeringer, som ikke lever op til Danske Invests politik for ansvarlige investeringer. Fremadrettet kan det samlet set gøre det svært at sikre en tilstrækkelig god diversifikation i fondenes investeringer. 

  Hvis du har investeret en af disse fonde, vil du modtage et brev om, hvordan afviklingen vil forløbe.

 • I øjeblikket anbefaler I investorer at overvægte emerging markets-aktier i aktiedelen af deres porteføljer. Rusland er en del af emerging markets, så hvordan hænger det sammen?

  Emerging markets er meget andet end russiske aktier, der kun udgør en meget lille andel af emerging markets. Vi har især fokus på Asien. Samtidig vil evt. statsejede russiske virksomheder så snart som muligt blive solgt ud af den brede fond med emerging markets-aktier, som vi aktuelt anbefaler i vores rådgivningsporteføljer.

Krigen i Ukraine og de internationale sanktioner udvikler sig hastigt, og i Danske Bank følger vi situationen tæt og vurderer løbende, om der er behov for ændringer i vores investeringsanbefalinger og eksklusioner.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Få alle fordelene i dag. Bliv Private Banking kunde i Danske Bank