Den primære årsag til kursstigningerne på aktiemarkederne var, at investorerne i løbet af 2019 var villige til at betale stadig mere for indtjeningen i selskaberne – dvs. at aktiernes værdiansættelse blev øget målt på P/E, der angiver den pris, investorer betaler for en krones indtjening i selskaberne. Samtidig fik aktierne en flyvende start på året, fordi kurserne rettede sig efter de betydelige kursfald i slutningen af 2018.

På obligationsmarkederne var afkastene blandt andet drevet af faldende renter, som er ensbetydende med stigende obligationskurser.

Vi har betydeligt mere afdæmpede afkastforventninger til 2020. Vi forventer fortsat positive aktieafkast, men i den encifrede ende af skalaen, og vi forventer begrænsede afkast fra obligationer.

Generelt befinder vi os i den sene fase af det globale økonomiske opsving, som i USA har stået på i mere end 10 år og dermed er det længste opsving siden 2. Verdenskrig. Årene med højest vækst ligger bag os, men opsvinget har formentlig fortsat noget tid at løbe på.

Read in english