Derfor stiller vi spørgsmål og beder om legitimation

I Danske Bank har vi stort fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det mærker du også som kunde. Som alle andre banker i EU har vi nemlig pligt til at følge de såkaldte ”Kend din kunde-regler”, der betyder, at vi skal kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og at vi forstår, hvordan de bruger banken. 

Vi ved, at det kan føles lidt besværligt, når vi beder om legitimation eller kontakter dig for at opdatere vores oplysninger om dig. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er vores løbende opdateringer af dine oplysninger og efterlevelse af Kend din kunde-reglerne nødvendige og til vores alles bedste.

89d3a9f3-00090249-d9cefb64
 

 

Hvad betyder det helt konkret for dig?

Hvis vi ikke allerede har nedenstående oplysninger om dig, så kontakter vi dig.

 • Vi skal have en kopi af din legitimation.
 • Vi skal vide, hvor du er statsborger.
 • Vi skal vide, om du er en politisk eksponeret person (ambassadør, dommer, minister og andre højtstående offentlige stillinger) – eller om du har en tæt relation til en sådan.
 • Vi skal vide, i hvilke lande du er skattepligtig, herunder om du er skattepligtig i USA.

 

Vi skal også vide, hvordan du bruger banken

Vi skal løbende opdatere de oplysninger, vi har om vores kunder. Derfor kan du også opleve, at vi kontakter dig for at opdatere vores oplysninger om dig. Vi spørger bl.a. til:

 • Hvilke produkter og services du forventer at bruge hos os.
 • Dine forventninger til betalinger på din konto.
 • Om du f.eks. planlægger at indsætte kontanter på din konto eller overføre penge til udlandet. 

 

 

Hvad bruger vi oplysningerne om dig til?

Når vi kender dig – og alle vores andre kunder – kan vi bedre:

 • Beskytte dig mod andres svindel, f.eks. når du handler online.
 • Spotte de kriminelle, der har en adfærd, som skiller sig ud fra mængden.
 • Bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet.
 • Bistå de danske og udenlandske skattemyndigheder.

 

 

 

Hvem skal vise legitimation og svare på spørgsmål?

Det gælder alle vores kunder - både nye og gamle. Nogle kunder skal opdatere oplysningerne, mens andre skal give dem for første gang.

 Vi kontakter dig via mobilbanken, netbanken, telefon eller brev . Hvis du selv ringer til os, benytter kassen i vores afdelinger eller kommer til møde hos os, så tager vi også en snak om oplysningerne dér.

Spørgsmål og svar

 • Hvorfor skal du svare på spørgsmål og vise legitimation?

  I Danske Bank arbejder vi målrettet på at beskytte dig mod svindel og identitetstyveri og bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet.

  Når vi kender hver enkelt af vores kunder og forstår deres brug af banken kan vi både beskytte den enkelte mod svindel og spotte kriminelle, der har en adfærd, som skiller sig ud fra mængden. 

  Eksempel
  En dag overføres der et større beløb fra din konto til en konto i udlandet. Hvis vi på forhånd ved, at du er dansk statsborger, bor i Danmark og sjældent eller aldrig overfører penge til konti i udlandet, har vi mulighed for at kontakte dig og høre, om overførslen er OK.

  Vi behandler som sædvanligt alle oplysninger om dig fortroligt. Og vær opmærksom på, at vi aldrig spørger om personlige koder, pinkoder, kopier af dit NemID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende.

 • Hvad spørger vi om - og hvad bruger vi det til?

  1. Vi beder om en kopi af dit pas, kørekort eller anden relevant legitimation

  Vi bruger kopien af din legitimation til at dokumentere overfor myndighederne, at vi ved, hvem du er. Det er et krav i hvidvasklovens §11 og 30. Læs mere hos Finanstilsynet

  Vi bruger selvfølgelig også legitimationen til at passe på dig og dine penge – altså blandt andet som et middel mod identitetstyveri.

  2. Vi spørger, hvor du er statsborger 

  Vi bruger oplysningen til blandt andet at vurdere, om overførsler til udlandet er typiske for dig.

  3. Vi spørger, om du er en politisk eksponeret person eller har en tæt relation til en sådan

  En politisk eksponeret person har en højtstående offentlig stilling, f.eks. ambassadør, dommer eller minister. 

  Vi spørger dig, fordi det er et krav i hvidvaskloven, at vi skal gennemgå vores kundeforhold ekstra grundigt med politisk eksponerede personer og deres familier og nære samarbejdspartnere.

  4. Vi spørger, hvor du er skattepligtig

  Det er et lovkrav, at vi som bank identificerer alle kunder, der er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land end Danmark.

  5. Vi kan kontakte dig på et senere tidspunkt for at opdatere vores oplysninger om dig og de produkter og services, du har hos os. 

  Det er et lovkrav, at vi kender vores kunder og forstår, hvordan de bruger banken, og derfor opdaterer vi løbende vores oplysninger om kunderne. Det er et krav i hvidvasklovens §11 og 30.

  Derudover bruger vi selvfølgelig alle oplysninger om dig til at give dig en endnu bedre service og rådgivning om din økonomi.

  Vi behandler som sædvanligt alle oplysninger om dig fortroligt. Og vær opmærksom på, at vi aldrig spørger om personlige koder, pinkoder, kopier af dit NemID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende.

 • Har vi ret til at stille spørgsmål og bede om legitimation?

  Ja, vi har både ret og pligt til at stille de spørgsmål, som er nødvendige for at kende vores kunder og deres brug af banken.

  Vores pligt til at kende vores kunder er blandt andet beskrevet i 

  • Bekendtgørelsen for god skik for finansielle institutioner
  • Hvidvaskloven
  • FATCA og CRS, som er de internationale love om identifikation af bankkunders skattepligt, som Danmark og EU har tilsluttet sig.

  Det er Finanstilsynet, der er tilsynsmyndighed, dvs. holder øje med, om vi og alle andre banker i Danmark lever op til reglerne.

  Det er op til den enkelte bank at vurdere, hvilke spørgsmål/oplysninger den finder nødvendig til at opfylde formålet med de forskellige love.

 • Hvorfor spørger vi, om du er en politisk eksponeret person?

  Som bank har vi et stort ansvar for at sikre, at vi kender vores kunder, og at vi ikke bliver brugt til formål, der er i strid med lovgivningen. Alle banker er underlagt hvidvaskloven, og derfor er vi forpligtede til at kende vores kunder og forstå, hvordan de bruger os som bank. 

  For nogle kunder skal vi bare have nogle få oplysninger og de nødvendige legitimationspapirer, mens vi for andre kunder er nødt til at bede om flere oplysninger. 

  Bankerne har blandt andet en særlig forpligtelse i forhold til kunder med højtstående offentlige hverv samt deres familier og nære samarbejdsparterer. I hvidvaskloven kaldes disse kunder politisk eksponerede personer på grund af deres position og indflydelse i samfundet, og det forpligter bankerne til at gennemgå kundeforholdene ekstra grundigt.

  Se også Finanstilsynets Vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer

   Det er op til den enkelte bank at vurdere, hvilke spørgsmål/oplysninger den finder nødvendig til at opfylde formålet med de forskellige love.

 • Mistænkeliggør vi vores kunder med alle disse spørgsmål?
  Nej. Vi har stor tillid til vores kunder, og vi er på ingen måde ude på at mistænkeliggøre vores kunder. 

  Vi ved godt, at det kan føles lidt besværligt, når vi beder om legitimation eller kontakter dig for at opdatere vores oplysninger om dig  – også hvis du har været trofast kunde i mange år. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er vores løbende kontrol og efterlevelse af hvidvaskloven og Kend din kunde-reglerne nødvendige og til vores alles bedste.
 • Hvorfor stiller vi dig kun spørgsmål?
  Hvis du ikke bliver bedt om en kopi af din legitimation i vores henvendelse via f.eks. mobilbanken eller et brev, er det, fordi vi allerede har registreret en kopi. 

  I det tilfælde skal du derfor kun svare på vores spørgsmål.
 • Hvordan sender du en kopi af din legitimation?

  Når vi kontakter dig, fortæller vi, hvor og hvordan du sender en kopi af din legitimation.

  • Du kan uploade en digital kopi på vores hjemmeside, der er en sikker forbindelse. Upload lD her
  • Du kan komme forbi en af vores afdelinger med din legitimation – så tager vi en kopi, mens du venter.

  Vi fraråder, at du sender personlige oplysninger via almindelig e-mail. 

 • Hvilken legitimation skal du uploade kopier af? Gælder kunder, der bor i Danmark

  Denne vejledning er til dig, der er over 18 år og bor i Danmark.

  Bor du i udlandet, skal du gå til ”Hvilken legitimation skal du uploade kopier af? Gælder kunder, der bor i udlandet”. 

  Vær opmærksom på

  • Den legitimation, du skal uploade, afhænger af, hvordan du har været i kontakt med os i spørgsmålet om legitimation. 
  • Al legitimation skal være gyldig.

  Har du netop været i en af vores afdelinger, hvor du har aftalt med os, at du selv uploader legitimation hjemmefra?

  I dette tilfælde skal du uploade:

  • Enten 1 stk. førsteklasses legitimation
  • Eller 2 stk. andenklasses legitimation.

  Har du fået et telefonopkald eller en besked i mobil- eller netbanken om, at du skal uploade legitimation?

  I dette tilfælde skal du uploade: 

  • Enten 2 stk. førsteklasses legitimation
  • Eller 3. stk. andenklasses legitimation 
  • Eller 1 stk. førsteklasses og 1. stk. andenklasses legitimation.
  Førsteklasses legitimation
  Andenklasses legitimation
  • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
  • Kørekort udstedt af lande i EU og EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) 
   plus Færøerne og Grønland
  • Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
  • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
  • Knallertkørekort
  • Legitimationskort med billede (Borgerservice)
  • Sundhedskort
  • Navneattest
  • Dåbsattest
  • Personattest
  • Seneste årsopgørelse fra skatteforvaltningen

   

   


 • Hvilken legitimation skal du uploade kopier af? Gælder kunder, der bor i udlandet

  Denne vejledning er til dig, der er over 18 år og bor i udlandet.

  Bor du i Danmark, skal du gå til ”Hvilken legitimation skal du uploade kopier af? Gælder kunder, der bor i Danmark”. 

  Vær opmærksom på

  • Den legitimation, du skal uploade, afhænger af, hvordan du har været i kontakt med os i spørgsmålet om legitimation. 
  • Ud over legitimation skal du uploade dokumentation for din bopæl – se nederst.
  • Al legitimation skal være gyldig.

  Har du netop været i en af vores afdelinger, hvor du har aftalt med os, at du selv uploader legitimation hjemmefra?
  I dette tilfælde skal du uploade:

  • Enten 1 stk. førsteklasses legitimation
  • Eller 2 stk. andenklasses legitimation.

  Se, hvad der er første- og andenklasses legitimation i boksen længere nede.

  Har du fået et telefonopkald eller en besked i mobil- eller netbanken om, at du skal uploade legitimation?
  I dette tilfælde skal du uploade: 

  • Enten 2 stk. førsteklasses legitimation
  • Eller 3. stk. andenklasses legitimation 
  • Eller 1 stk. førsteklasses og 1. stk. andenklasses legitimation.

  Se, hvad der er første- og andenklasses legitimation i boksen længere nede.

  Dokumentation for din bopæl
  Som dokumentation for din bopæl skal du uploade en kopi af et af disse dokumenter. Dokumentationen må højst være 6 måneder gammel.

  • Et dokument fra den lokale skattemyndighed.
  • En regning for forbrug i forbindelse med bolig: gas, vand, varme, el, bredbånd, kabel-tv eller forsikringer.
  • Lejekontrakt.
  • Optagelsesbrev fra uddannelsesinstitut.
  • Kontoudskrift fra en bank.
  • Nationalt ID-kort med adresse fra et EU-/EØS-/EFTA-land.

   

  Førsteklasses legitimationAndenklasses legitimation
  • Pas, diplomatpas, fremmedpas og tjenestepas
  • Kørekort udstedt af lande i EU og EØS/EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) 
   plus Færøerne og Grønland
  • Nationalt ID-kort udstedt af et godkendt land
  • Opholdskort type C, D og F (for- og bagside i farver)
  • Knallertkørekort
  • Legitimationskort med billede (Borgerservice)
  • Sundhedskort
  • Navneattest
  • Dåbsattest
  • Personattest
  • Seneste årsopgørelse fra skatteforvaltningen

 • Hvordan kontakter vi dig?

  Du kan blive kontaktet på forskellige måder. Det kan være en besked i net- eller mobilbanken, et brev i e-Boks/postkassen, via telefonen – eller når du møder os i din afdeling, f.eks. til rådgivningsmøder.  

  Skal du snart til møde i banken, så tag derfor dit pas eller kørekort med!

  Hvis vi ringer til dig, vil det typisk være fra telefonnummer 45 13 02 00.

  Vær opmærksom på, at vi aldrig spørger om personlige koder, pinkoder, kopier af dit NemID eller andet, som kan give adgang til din netbank, mobilbank, kort, konti, e-Boks eller lignende.

 • Kontakter vi alle kunder?

  Alle vores kunder skal legitimeres og svare på vores spørgsmål, uanset hvor længe de har været kunder hos os. 

  Vi kontakter vores kunder på forskellige tidspunkter, og der kan også være forskel på de spørgsmål, vi stiller.

  Du kan også komme ud for, at vi kontakter dig flere gange, hvis vi har brug for en uddybning af dine svar.

 • Hvorfor kontakter vi dig, når du har været kunde i mange år?
  Vi har pligt til at sørge for, at vores oplysninger om vores kunder altid er opdaterede. Du kan derfor komme ud for, at vi kontakter dig flere gange for at opdatere vores oplysninger om dig. 

  Vi ved godt, at det kan virke besværligt. Men ligesom sikkerhedskontrollen i lufthavnen giver alle de rejsende en tryg rejse, så er vores løbende kontrol og efterlevelse af Kend din kunde-reglerne nødvendig og til vores alles bedste.
 • If you don´t speak Danish

  This site is also available in English 

  Read more

Har du spørgsmål?

Kontakt din private banker