Værgemål

Lad os skabe tryghed om dit arbejde som værge.

Jobbet som værge er en ansvarsfuld opgave, hvor du disponerer over hele eller dele af økonomien for den person, der er under værgemål.

Som værge er det dit ansvar, at midlerne bliver forvaltet bedst muligt. Det betyder blandt andet, at du skal bestemme, hvordan formuen investeres og sikre, at indtægterne bruges til gavn for den person, du er værge for. Er der tale om en formue på mere end 75.000 kroner, skal den bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling.

Bankens forvaltningsafdeling har samlet alle kompetencer ét sted og har specialister, som står klar med råd og vejledning.

Du aftaler med din rådgiver, hvordan værgemålet skal administreres, og hvordan formuen skal investeres.

Er du værge for et barn eller en voksen med formue under forvaltning, hjælper vi blandt andet med værgemålets daglige økonomi og investeringsrådgivning.

Hvis der er behov for at bruge af den værgedes formue, skal du som værge søge om det hos Familieretshuset. I praksis betyder det, at du sender ansøgningen til os, hvorefter vi sender den videre til Familieretshuset. Vælger du selv at foretage betalinger vedrørende værgemålet, skal du aflægge et værgemålsregnskab, som skal godkendes af os.

Vi anbefaler at investere formuen og tilbyder blandt andet Flexinvest Forvaltning, som sikrer en aktiv pleje af investeringerne og en god spredning af risikoen.

Kontakt os på 45 12 89 64 for at høre mere. Du kan også skrive til os.

Kontakt os

Værd at vide om værgemål

 • Værge for voksne

  Værger for voksne bliver udpeget af Familieretshuset eller af en dommer. Det vil ofte være familiemedlemmer, men kan også være professionelle værger som advokater og socialrådgivere.

  Er der behov for at bruge af formuen, skal du som værge søge om det hos Familieretshuset.

  Familieretshuset kan tillade, at der bliver hævet af formuen, når pengene bruges til et relevant formål, der gavner personen under værgemål.

  Du sender blot ansøgningen til os, så sørger vi for det praktiske. Det er altid en god idé at søge i god tid, inden der er brug for pengene.

  Hent ansøgningsskema

 • Værge for børn

  Indtil et barn bliver myndigt, er det altid en værge, der skal disponere over dets økonomi. Værgen er som regel den eller de personer, der har forældremyndigheden.

  Familieretshuset bestemmer, hvem der skal have forældremyndigheden, hvis det ikke er forældrene. Det vil sædvanligvis være et familiemedlem, men kan også være en professionel værge som en advokat eller socialrådgiver.

  Har barnet en formue på mere end 75.000 kroner, eksempelvis penge fra arv eller erstatning, skal pengene sædvanligvis forvaltes i en godkendt forvaltningsafdeling.

  Er der behov for at bruge af barnets formue, skal du som værge søge om det hos Familieretshuset. Du sender blot ansøgningen til os, så sørger vi for det praktiske. Det er altid en god idé at søge i god tid, inden der er brug for pengene.

  Hent ansøgningsskema

 • Fast værge

  Faste værger er værger for et større antal personer og bliver, ligesom øvrige værger, udpeget af Familieretshuset.

  Som fast værge får du i forvaltningsafdelingen en helhedsløsning, der er skræddersyet til dine behov. Vi har samarbejdet med faste værger gennem mange år og har et hold af rådgivere, herunder specialister inden for jura og investering, der står klar til at rådgive om, hvordan du bedst og nemmest administrerer dine værgemål.

  Vi kan blandt andet hjælpe med at skabe overblik over konti og depoter tilknyttet dine værgemål gennem vores online selvbetjeningsværktøj. 

Fonde
Vi rådgiver ud fra den enkelte fonds behov og skræddersyr en helhedsløsning, der letter det administrative arbejde.

Læs mere

Båndlagt arv og gave
Ønsker du rådgivning og individuelle løsninger i forbindelse med en båndlagt arv eller gave, er Danske Bank Forvaltningsafdeling den rigtige sparringspartner.

Læs mere

Prisbog, materialer og links
På siden her kan du finde vores priser samt diverse materialer, links og blanketter

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe med?

Få alle fordelene i dag. Bliv Private Banking kunde i Danske Bank