Jobbet som værge er en ansvarsfuld opgave, hvor du disponerer over hele eller dele af økonomien for den person, der er under værgemål.

Som værge er det dit ansvar, at midlerne bliver forvaltet bedst muligt. Det betyder blandt andet, at du skal bestemme, hvordan formuen investeres og sikre, at indtægterne bruges til gavn for den person, du er værge for. Er der tale om en formue på mere end 75.000 kroner, skal den bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling.

Bankens forvaltningsafdeling har samlet alle kompetencer ét sted og har specialister, som står klar med råd og vejledning.

Du aftaler med din rådgiver, hvordan værgemålet skal administreres, og hvordan formuen skal investeres.

Er du værge for et barn eller en voksen med formue under forvaltning, hjælper vi blandt andet med værgemålets daglige økonomi og investeringsrådgivning.

Hvis der er behov for at bruge af den værgedes formue, skal du som værge søge om det hos Familieretshuset. I praksis betyder det, at du sender ansøgningen til os, hvorefter vi sender den videre til Familieretshuset. Vælger du selv at foretage betalinger vedrørende værgemålet, skal du aflægge et værgemålsregnskab, som skal godkendes af os.

Vi anbefaler at investere formuen og tilbyder blandt andet Flexinvest Forvaltning, som sikrer en aktiv pleje af investeringerne og en god spredning af risikoen.

Kontakt os på 45 12 89 64 for at høre mere. Du kan også skrive til os.

Kontakt os