Har du en alt for stor likviditetsbuffer, fordi du regner med at skulle bruge pengene inden for de kommende to-tre år? Så er det måske en god ide at se på mulighederne for et højere afkast på andre konti. Og skal du ikke bruge pengene inden for tre år, så kan en investering i for eksempel obligationer med kort løbetid være en mulighed. 

Som Private Banking-kunde kan du se dine muligheder her – og du er altid meget velkommen til at kontakte din Private Banker, hvis du vil vide mere og tale om, hvad der er den rigtige løsning for dig:


Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.