De 6 områder, hvor du skal være ekstra vågen

Danske aktier og deres begrænsninger
Kontanter kan give en dyrt købt tryghed
Den ofte oversete værdi af obligationer 
Prisen for at undervurdere sin tidshorisont
De vigtige alternativer
Genvejen til god risikospredning

Hvad var de væsentligste tendenser for investeringskunder i Private Banking i 2023, og hvor kan de potentielt få endnu mere ud af deres investeringer i fremtiden? 

Det var de helt overordnede pejlemærker, da vi før nytår mødte Anne Buchardt og Thomas Otbo til et dobbeltinterview. 

Anne er global chef for private banking i Danske Bank og ansvarlig for investeringsområdet over for bankens privatkunder, mens Thomas er investeringsdirektør i Danske Bank Asset Management. Sammen sætter de her ord på seks relevante temaer for mange investeringskunder i Danske Bank Private Banking:

Måske har mange investorer også en lidt nationalromantisk forestilling om, at danske selskaber er verdens bedste til det meste – men det er desværre ikke altid tilfældet.Thomas Otbo

1. Danske aktier og deres begrænsninger

Thomas Otbo: ”Trods en god slutspurt i december skuffede danske aktier stort i 2023 i forhold til globale aktier, og havde det ikke været for Novo Nordisk, havde billedet set endnu værre ud. Det understreger, hvorfor det er så utrolig vigtigt med god geografisk risikospredning. Jeg ved godt, at det er en lidt triviel formaning, men det er simpelt hen en af nøglerne til at få det bedst mulige afkast i forhold til sin risiko.”

Anne Buchardt: ”Desværre har mange af vores kunder fortsat en alt for stor andel af danske aktier i deres porteføljer i forhold til vores anbefalinger. Det handler nok i høj grad om psykologi. Vi kender de danske selskaber, og det kan føles mere trygt og velkendt at investere i danske selskaber end i franske, amerikanske, japanske eller andre udenlandske selskaber.”

Thomas Otbo: ”Måske har mange investorer også en lidt nationalromantisk forestilling om, at danske selskaber er verdens bedste til det meste – men det er desværre ikke altid tilfældet. Der er ingen tvivl om, at vi har mange gode og veldrevne selskaber i Danmark, men samtidig udgør vi altså blot et lille hjørne af global økonomi. Det kan være dyrt at være alt for lokalpatriotisk som investor. Derfor er geografisk risikospredning også et centralt element i vores investeringsløsninger.”

Anne Buchardt: ”Det er lidt af et mysterium. Vi forbruger i stor stil produkter fra hele verden lige fra japansk elektronik til franske designertasker, men alligevel tror mange investorer til stadighed, at danske selskaber altid er verdens bedste at investere i.”

Thomas Otbo: ”Samtidig giver det danske aktiemarked en alt for dårlig spredning på sektorer. Tag fx IT-sektoren, der globalt set er den største sektor og samtidig har været årets bedste sektor målt på afkast. Den får man stort set ingen eksponering mod på det danske aktiemarked. Jeg forstår godt fascinationen ved selv at udvælge de selskaber, man investerer i, men det kan hurtigt blive en dyr hobby målt på mistet afkast, hvis man har alt for mange huller i sin portefølje.”

Anne Buchardt: ”I min del af forretningen kan vi dog se, at der i 2023 var en pengestrøm fra Private Banking-kunder ind i fonde med blandt andet japanske aktier, globale aktier, amerikanske aktier og amerikanske teknologiaktier. Det er en rigtig positiv udvikling, som vi også har haft meget fokus på i vores rådgivning.”


2. Kontanter kan give en dyrt købt tryghed

Anne Buchardt: ”Mange Private Banking-kunder har stadig rigtig mange penge stående kontant – i gennemsnit mere end 1 mio. kroner. Jeg tror, at det er lidt den samme historie som med danske aktier. Psykologisk set kan mange af os godt lide tanken om at have kontanter i banken, fordi det giver en eller anden form for tryghed.”

Thomas Otbo: ”Men hvis dine kontanter blot står passivt på kontoen år efter år, kan det blive en dyrt købt tryghed. Så taler vi måske om 3-4 pct. om året i tabt afkast i gennemsnit eller potentielt endnu mere, afhængig af indlånsrenter og hvordan man havde investeret pengene. Og så kan man jo selv lave regnestykket, hvis man fx har en million kroner eller to stående på kontoen.”

Anne Buchardt: ”Samtidig er det en vigtig pointe, at en investering ikke nødvendigvis er forbundet med høj risiko. Det afhænger fuldstændig af, hvilket niveau af risiko man vælger i sine investeringer.” 

Thomas Otbo: ”Men uanset hvordan man vender og drejer det, er der selvfølgelig altid en grad af risiko ved at investere. Og jeg har fuld forståelse for, at nogle mennesker ikke ønsker risikoen ved at investere, så længe de blot også er bevidste om risikoen ved ikke at investere – nemlig at de på længere sigt kan gå glip af betydelige afkast af deres opsparing. Yderligere kan inflationen gradvist udhule købekraften af ens kontante opsparing i banken.”

Vi har en del kunder, der fortsat hænger fast i lavrentemiljøet og ikke får udnyttet de nye muligheder i obligationsmarkedet.Anne Buchardt

3. Den ofte oversete værdi af obligationer 

Anne Buchardt: ”Efter de seneste års rentestigninger har mange kunder i løbet af 2023 fået øjnene op for mulighederne i obligationsmarkedet. Selv de mest sikre danske stats- og realkreditobligationer giver nu attraktive afkastmuligheder og er også blevet et interessant alternativ til kontant opsparing, hvis du ikke skal bruge dine penge de kommende par år og samtidig er indforstået med den højere risiko. Modsat har vi dog også en del kunder, der fortsat hænger fast i lavrentemiljøet og ikke får udnyttet de nye muligheder i obligationsmarkedet.”

Thomas Otbo: ”Efter de seneste års markante rentestigninger kan danske stats- og realkreditobligationer nu både bidrage med afkast og reducere den samlede risiko i en balanceret portefølje. Derfor er de også blevet en endnu mere værdifuld brik i vores investeringsløsninger.”

Anne Buchardt: ”Vi kan også se, at mange private investorer har købt enkeltobligationer – men her er der et par benspænd, som ofte bliver overset. Køber du enkeltobligationer, skal du fx selv sørge for at opgøre og oplyse realiserede gevinster, da Skattestyrelsens systemer ikke automatisk gør dette. Derudover skal du selv sørge for at geninvestere pengene ved udløb. Ellers står de bare passivt på kontoen igen.”

Thomas Otbo: ”Ja, det kan man slippe for, hvis man investerer i fonde med danske stats- og realkreditobligationer, og her er man samtidig sikret en god risikospredning. I 2023 har vi da også set et betydeligt inflow af kapital i fonde med danske stats- og realkreditobligationer fra Private Banking-kunder.”

Reelt er der mange Private Banking-kunder, der sparer op til kommende generationer, fordi de i praksis aldrig selv når at få brugt deres penge.Anne Buchardt

4. Prisen for at undervurdere sin tidshorisont

Anne Buchardt: ”Et andet vigtigt fokusområde i 2024 må nødvendigvis også være et kig på tidshorisonten for mange investorer. Vi kan se, at en del af vores kunder fortsat har for kort tidshorisont for deres investeringer i forhold til, hvornår de reelt skal bruge deres opsparing. Et godt eksempel kan være kunder, der har angivet en tidshorisont for deres investeringer på 7-15 år, selv om +15 år reelt ville være mere retvisende.”

Thomas Otbo: ”Det er simpel matematik. Har du fx undervurderet din tidshorisont, når du investerer i vores investeringsløsninger som Danske Porteføljepleje og Danske Porteføljepleje GPS, får du unødig lav risiko i dine investeringer – og så kan du på længere sigt forvente at gå glip af afkast.”

Anne Buchardt: ”Det ærgrer mig altid rigtig meget, hvis vores kunder ikke får mest muligt ud af deres opsparing, og derfor er det et tema, vi fortsat kommer til at have fokus på. I Danske Bank har vi en tommelfingerregel, når vi taler tidshorisont: Hvornår forventer du at skulle bruge mindst 70 pct. af din likviditet? Og hvis du ikke aner, hvornår du skal bruge dine penge, betegner vi det som en lang tidshorisont. Reelt er der mange Private Banking-kunder, der sparer op til kommende generationer, fordi de i praksis aldrig selv når at få brugt deres penge – og så har man som udgangspunkt en lang tidshorisont.”


5. De vigtige alternativer

Anne Buchardt: ”2023 var et år med rigtig stor interesse for alternative investeringer lige fra hedgefonde til private equity og private credit. Selv om vi ser en stigende appetit på alternative investeringer, ligger mange investorer dog stadig med en betydeligt lavere andel af alternativer, end vi som udgangspunkt anbefaler.”

Thomas Otbo: ”Det forgangne år øgede vi andelen af alternative investeringer i vores investeringsløsninger, hvor alternativer indgår, fordi vi generelt kan se, at det har en positiv effekt. De øger risikospredningen og kan give et bedre forhold mellem afkast og risiko.”

Anne Buchardt: ”Vi kan også se, at vores investeringsløsninger med alternativer i 2023 gav et højere afkast end vores investeringsløsninger uden alternativer – men som alle andre investeringer kan alternativer naturligvis både give gevinster og tab. En del investorer har dog en lidt fejlagtig opfattelse af alternative investeringer som noget, der kræver en meget stor formue, men det behøver ikke at være tilfældet. Vi har flere fonde med alternativer, hvor minimumsbeløbet er 75.000 kroner.”

Thomas Otbo: ”Generelt er alternativer et område, hvor vi har oprustet de senere år. Vi har arbejdet intensivt mod at skabe en bred og stærk vifte af forskellige alternative investeringsmuligheder – og så sent som i efteråret lancerede vi en ny fond med investeringer i private equity og infrastruktur, som har en positiv klimapåvirkning. Den forventer vi os rigtig meget af fremover.”

LÆS OGSÅ: Nyskabende fond investerer i alternativer med fokus på klimaet

Anne Buchardt: ”Alternative investeringer er mere komplekse end fx børsnoterede aktier, og derfor er det også et af de områder, hvor vi mener, at vi med vores specialiserede viden kan skabe mest merværdi for vores kunder.”

Risikospredning kan i sidste ende udgøre hele forskellen på en god og dårlig investering. Det er derfor også noget af det, vi har allermest fokus på i vores investeringsløsninger. Thomas Otbo

6. Genvejen til god risikospredning

Anne Buchardt: ”Generelt er risikospredning en lidt øm tå hos mange investorer – både risikospredning på tværs af aktier, obligationer og alternativer og inden for hver af de tre aktivklasser. Det er en dialog, vi til stadighed har med mange kunder, fordi det kan have så stor betydning for deres langsigtede afkast og risiko.”

Thomas Otbo: ”Risikospredning kan i sidste ende udgøre hele forskellen på en god og dårlig investering. Det er derfor også noget af det, vi har allermest fokus på i vores investeringsløsninger.”

Anne Buchardt: ”Vi har fået lavet en analyse af omkring 300.000 af vores investeringskunder i Danske Bank, og den viser, at kunder i vores investeringsløsninger som fx Danske Porteføljepleje i gennemsnit har opnået et bedre afkast med en lavere risiko end kunder, der investerer selv*. Det er en gennemsnitsbetragtning, så selvfølgelig er der også kunder, der har haft en heldig eller dygtig hånd med deres egne investeringer – men det er ikke desto mindre ret tankevækkende.”

Thomas Otbo: ”Generelt gjorde vores investeringsløsninger det også rigtig godt i 2023. Her leverede de fleste af vores produkter og risikoprofiler både gode absolutte afkast og merafkast i forhold til de referenceindeks, som vi sammenligner dem med.”

DU ER SOM ALTID velkommen til at række ud til din Private Banker eller investeringsrådgiver, hvis du har spørgsmål eller ønsker i forhold til dine investeringer.

*Data for Danske Banks investeringskunder (ca. 300.000 privatkunder) i Danmark for perioden 2014-2020. Afkast for investeringsløsninger er opgjort efter omkostninger ud fra et estimeret gennemsnitligt aftalegebyr på 0,50 pct. Dette er et gennemsnit. Investeringsløsningerne omfatter Flexinvest Fri, Flexinvest Forvaltning, Puljeinvest, Danske Porteføljepleje, June og Mixopsparing. Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast. Afkast kan også blive negative.

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.