Kort fortalt

✔ Private Banking-kunder kan nu investere i vores nye fond Danske Invest Alternatives - Global Future*.
✔ Fonden har primært fokus på investeringer i private equity og infrastruktur, som forventes at have en positiv påvirkning på klimaet.
✔ Det er en megatrend, hvor vi ser attraktive investeringsmuligheder.
✔ Minimumsindskuddet for en investering er 100.000 euro (ca. 750.000 kroner), og investorer skal derudover opfylde andre vilkår og betingelser.

I Danske Bank Private Banking har vi de seneste år mærket en stigende efterspørgsel efter alternative investeringer, da de potentielt både kan give attraktive afkast og sprede risikoen i en portefølje af investeringer.

Samtidig er den grønne omstilling væk fra fossil energi en global megatrend, hvor vi forventer mange interessante investeringsmuligheder i de kommende år.

Nu udbyder vi den nye fond Danske Invest Alternatives - Global Future, der forsøger at forene det bedste fra de to verdener, og hvor du som investor dermed også kan understøtte en positiv udvikling i samfundet med dine investeringer.

”Fonden giver adgang til en portefølje af alternative investeringer inden for primært private equity og infrastruktur og har fokus på investeringer, som forventes at have en positiv påvirkning på klimaet. Det er et attraktivt krydsfelt, hvor vi har nogle stærke kompetencer og ser et godt, langsigtet afkastpotentiale,” fortæller Thomas Otbo, som er investeringsdirektør i Danske Bank Asset Management. 

Normalt er det ret komplekse aktivklasser, men med Danske Invest Alternatives - Global Future giver vi investorer adgang til dem på en mere enkel måde.Thomas Otbo, investeringsdirektør i Danske Bank Asset Management

Ser gode muligheder for at skabe værdi
Anne Buchardt er global chef for Private Banking i Danske Bank og betegner Danske Invest Alternatives - Global Future som en nyskabende fond.

”Fonden er den første af sin slags herhjemme, og det er en fond, vi er virkelig stolte over at kunne tilbyde vores kunder. Den kombinerer to af vores vigtigste strategiske fokusområder – alternative investeringer og bæredygtighed – hvor vi ser gode muligheder for at skabe værdi for vores kunder. Samtidig har vi de senere år oplevet en markant stigning i interessen for alternative investeringer, fordi investorer er blevet mere bevidste om de fordele, som alternativer kan tilføre en portefølje,” siger hun. 

Fonden kan blandt andet foretage investeringer i energiproduktion fra vind og sol.

Eksempler på mulige investeringer
Fondens fokus er på investeringer i selskaber og projekter, der kan bidrage til vedvarende energiproduktion og en reduktion i udledningen af drivhusgasser som fx CO2. Over tid forventes fonden at sikre en god risikospredning inden for de aktivklasser og temaer, fonden har fokus på:

PRIVATE EQUITY er investeringer i unoterede selskaber. Fondens investeringer i private equity kan fx være i selskaber inden for batteriteknologi, klimateknologi og energioptimering af industrier og bygninger.

INFRASTRUKTUR er investeringer i ofte samfundskritiske services. Fondens investeringer i infrastruktur kan fx være inden for sol- og vindenergi, transmission af elektricitet samt transportløsninger, der udleder mindre CO2.

”Normalt er det ret komplekse aktivklasser, men med Danske Invest Alternatives - Global Future giver vi investorer adgang til dem på en mere enkel måde,” fortæller investeringsdirektør Thomas Otbo. 

Fonden vil dels investere i private equity og infrastruktur via specialiserede internationale fonde og dels via såkaldte co-investeringer i nøje udvalgte enkeltselskaber.


Fondens chefporteføljeforvalter Frederik Hoffmann von Holten.

Specialiseret team står i spidsen for fonden

Investeringerne i fonden bliver udvalgt af et porteføljeteam fra Danske Bank Asset Management, som har stor erfaring inden for alternative investeringer – herunder inden for private equity og infrastruktur med fokus på blandt andet den grønne omstilling. I spidsen for teamet står chefporteføljeforvalter Frederik Hoffmann von Holten, som senest var chef for Corporate M&A i energiselskabet Ørsted. Før det har han arbejdet med investeringer inden for energi og infrastruktur i investeringsbanken PJT Partners og i private equity-firmaet Blue Water Energy i London.

Det skal du være opmærksom på
Minimumsindskuddet for en investering i fonden er 100.000 euro (ca. 750.000 kroner), og en investering i fonden kræver rådgivning for at afdække, om investeringen passer til din investeringsprofil. Du skal samtidig skrive under på erklæringer om, at du er en velinformeret investor, og at du er bekendt med og forstår de risici, der er forbundet med en investering i fonden. 

Private equity og infrastruktur er normalt meget illikvide aktivklasser, men som investor i fonden har du mulighed for at indløse dine investeringer på månedsbasis med et forudgående varsel på 3 måneder. I nogle tilfælde kan indløsningen af andele dog tage længere tid. 

Vi anbefaler som udgangspunkt, at investorer i fonden har en tidshorisont på mindst 7 år – blandt andet fordi det kan tage tid for fonden at indfri sit afkastpotentiale (se boks om afkastmålet for fonden).

Hvis du vil vide mere
Læs mere om Danske Invest Alternatives - Global Future i vores brochure om fonden her. Her kan du blandt andet læse mere om risici og omkostninger ved en investering i fonden. Du er også altid meget velkommen til at kontakte din investeringsrådgiver, hvis du ønsker at høre mere.

Afkastmålet for fonden

Danske Invest Alternatives - Global Future har et langsigtet afkastmål på 7-10 pct. om året efter omkostninger. Bemærk, at afkastmålet for Danske Invest Alternatives - Global Future ikke må forveksles med forventet afkast for fonden. Et afkastmål er et styringsredskab, som porteføljeteamet anvender ved deres udvælgelse af investeringerne i fonden, og det må ikke ses som hverken en garanti eller en pålidelig indikator for det faktiske afkast fra fonden. Det faktiske afkast for fonden kan således blive såvel højere som lavere end afkastmålet og kan i værste fald blive negativt.

Vær også opmærksom på, at det kan tage tid for fonden at indfri sit afkastpotentiale – blandt andet fordi indskudt kapital i fonden først bliver investeret i private equity og infrastruktur i takt med, at interessante investeringsmuligheder viser sig. Overskydende likviditet i fonden forventes løbende placeret i primært likvide obligationer, herunder bæredygtige obligationer.
*Fondens fulde navn er Danske Invest SICAV-SIF Alternatives Global Future, Class C.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.