For at blive klogere på det, har vi talt med Joachim Stampe, der er investeringschef i Private Banking i Aarhus, og hver dag rådgiver kunder om formueforhold.

”Aktiesparekontoen blev lanceret som en måde at få flere i gang med at investere, og vi ser det også som en rigtig god mulighed for unge Private Banking-kunder, der skal i gang med at lave deres første investeringer. Det kan eksempelvis være, når en båndlagt opsparing bliver udbetalt”, fortæller Joachim Stampe, og fortsætter: ”Men næsten alle kan få en lille gevinst ud af at benytte den”.

Aktiesparekontoen giver en skattefordel i forhold til investering gennem almindelige depoter, da afkastet beskattes med blot 17%. Alle personer (også børn) kan oprette én aktiesparekonto. Gennem aktisparekontoen kan man købe og sælge aktier og aktiebaserede investeringsfonde. Man har samme fleksibilitet på aktiesparekontoen som andre depoter, så man kan handle frit. Der er eksempelvis ingen krav til, hvor længe man skal beholde aktierne eller lignende.

Skatten opgøres efter lagerprincippet

Aktiesparekontoen bliver beskattet efter lagerprincippet. Det betyder, at du ikke skal betale skat af eventuelle gevinster, når du sælger aktierne, men beskattes løbende så at sige. Gevinst eller tab opgøres en gang om året, og hvis du har et positivt afkast, vil du skulle betale skat af årets gevinst. Har du haft et negativt afkast, får du et tilsvarende fradrag.

Hvis du opretter en aktiesparekonto i Danske Bank, bliver dit afkast automatisk indberettet til Skattestyrelsen hvert år.

”Fordi skatten afregnes løbende ved beskatning efter lagerprincippet vil det for mange opleves som en ordning med lidt ekstra fleksibilitet”, fortæller Joachim Stampe. ”Det betyder, at man ikke behøver spekulere på afregning af skat når man køber og sælger aktier i årets løb. Det hele bliver samlet på årsopgørelsen og afregnet ad den vej”.

Efter loftet for en aktiesparekonto blev hævet til 100.000 kroner, er den blevet relevant for flere, fortæller Joachim Stampe, investeringschef for Private Banking i Aarhus.

Fremtidsperspektiver for aktiesparekontoen

Hvis man har en kompleks formue med mange forskellige depoter og investeringer, er det ikke sikkert, at fordelen ved aktiesparekontoen er besværet værd, så længe loftet er på det nuværende niveau (DKK 100.000). For Joachim Stampe er det i hvert fald vigtigt at have en dialog med kunden om, hvorvidt de ønsker at oprette et ekstra depot og konto for en besparelse, der kan synes lille i forhold til den samlede formue.

”Som ordningen er lige nu, skal man overveje, om man synes besparelsen er besværet værd, hvis man har en kompleks formue. Men hvis loftet bliver yderligere hævet – som det i hvert fald tidligere har været ambitionen fra politisk hold – kan det blive en relevant brik i den samlede formuesammensætning for mange flere Private Banking-kunder i fremtiden. Så det er værd at holde øje med for de fleste”, konkluderer Joachim Stampe.

Hvad er aktiesparekontoen?

Aktiesparekontoen er resultatet en politisk indsats for at stimulere aktiekulturen i Danmark og få flere danskere til at investere ved at give en skatterabat på afkastet. Den blev lanceret i januar 2019 med forbillede i den svenske InvesteringsSparKonto (ISK). Den danske variant kan kun indeholde aktier og aktiefonde, og blev i første omgang lanceret med et loft på 50.000 kroner. I 2020 blev loftet for investeringer gennem aktiesparekontoen hævet til 100.000 kroner.

Afkastet beskattes i en aktiesparekonto beskattes med 17%. På en almindelig investering i frie midler vil aktieindkomst blive beskattet med 27% (for de første 55.300 kr.) og derefter 42%.

Det er gratis at oprette en aktiesparekonto og tilhørende depot i Danske Bank, og der handles til normale kurtager.

Kontakt din Private Banker for at høre mere om, hvordan aktiesparekontoen kan passe ind i din eller dine børns formue.