Hvert år midt i marts bliver din årsopgørelse gjort tilgængelig. I år sker det d. 10. marts, hvilket vil sige nu på søndag. Når årsopgørelsen er gjort tilgængelig, er der som oftest en massiv kø af mennesker, der alle vil logge ind og se deres årsopgørelse, og det kan derfor godt tage lidt tid, førend du bliver lukket ind. Derfor kan du passende væbne dig med lidt tålmodighed, brygge en kop kaffe og bruge ventetiden på at læse med her.

Årsopgørelsen indeholder mange forskellige rubrikker, og det kan for det utrænede øje være lidt svært at se hvilke rubrikker, der er relevante for dig. Derfor er her en guide til dig, hvis du har penge investeret i aktier, obligationer eller lignende og skal udfylde din årsopgørelse.

Når du har aktier og obligationer, der er handlet på et reguleret marked eller investeringsbeviser i fonde sørger banken for at indberette køb, salg, udbytter, hvis værdipapirerne er handlet via Danske Bank. Skattestyrelsen beregner på baggrund af de modtagne oplysninger et udkast til en avance eller et tab vedrørende dine aktier og dine investeringsbeviser i fonde. Er du enig, skal du godkende Skattestyrelsens opgørelse.

Har du i løbet af året erhvervet aktier m.v. som gave eller arv, er disse ikke automatisk registreret hos Skattestyrelsen. Du skal derfor tage højde for dette, inden du evt. godkender Skattestyrelsen forslag. Det samme gælder for aktier m.m. erhvervet før 2010, hvor du ikke tidligere har oplyst anskaffelsessummer m.m. til Skattestyrelsen.

Vær opmærksom på, at eventuelle kursgevinster eller -tab i forbindelse med salg af obligationer el lign., beregner Skattestyrelsen ikke et udkast til gevinst eller tab. Dette skal du selv beregne og oplyse til Skattestyrelsen.

Du har altid en pligt til også selv at tjekke din årsopgørelse og kontrollere, at alle oplysninger er med på årsopgørelsen.

Vejledende kan det oplyses, at:

  • Gevinst/tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede afdelinger med minimumsbeskatning angives i rubrik 30.
  • Gevinst/tab på aktier, optaget til handel på reguleret marked, samt fra aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning anføres i rubrik 66
  • Gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber (lagerprincippet) og lagerbeskattede investeringsbeviser anføres i felt 38
  • Gevinst /tab ved salg af obligationer, som er handlet på et reguleret marked anføres i rubrik 32

Bagatelgrænsen for beskatning af kursgevinster m.m. på obligationer

Du skal kun betale skat og kan kun trække tab fra, hvis din samlede gevinst eller tab på obligationer og andre fordringer lagt sammen med gevinst og tab på gæld i fremmed valuta og på beviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning er større end 2.000 kr.

Overskrides bagatelgrænsen, skal du betale skat af hele gevinsten og kan trække hele tabet fra. Renter er altid skattepligtige og er ikke omfattet af bagatelgrænsen.

Skriv kun gevinst og tab på årsopgørelsen, hvis bagatelgrænsen er overskredet.


Stadig i tvivl?

Forhåbentligt gjorde denne lille oversigt, dig lidt klogere på hvad du skal være opmærksom på i din årsopgørelse, hvis du har investeringer. Og hvis alt er, som du mener det burde være, er det eneste du skal gøre bare at godkende Skattestyrelsens opgørelse.

Hvis du stadig ikke er sikker på hvad og hvor, du skal anføre tab eller gevinst i din årsopgørelse, er du altid velkommen til at kontakte din Private Banker.