Global Portfolio Solution-fondene udgør rygraden i Danske Porteføljepleje GPS, som er vores nyeste generation af investeringsløsninger til Private Banking-kunder, og fondene høster nu solid anerkendelse fra analysefirmaet Morningstar.

Morningstar rater først fonde, når de har mindst tre års historik, og den milepæl har Global Portfolio Solution-fondene for nylig nået. De tre af fondene, hvor mere end 99 pct. af investorernes midler er placeret, har fået de maksimale fem stjerner. Det er fondene betegnet Defensive, Balanced og Opportunity.

"De nye ratings fra Morningstar er en dejlig anerkendelse af vores langsigtede tilgang til investering i et år, der ellers har budt på rigeligt med udfordringer for de finansielle markeder, Global Portfolio Solution og Danske Porteføljepleje GPS,” siger Thomas Otbo, som er investeringsdirektør og ansvarlig for investeringsløsningerne i Danske Bank.

Fondenes ratings fra Morningstar

Fem stjerner er forbeholdt de 10 pct. bedste fonde inden for deres kategori, målt på afkast i forhold til risiko og omkostninger.

Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK – Fixed Income

*** 

Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK – Defensive

*****

Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK – Balanced

*****

Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK – Opportunity

*****

Danske Invest Allocation Global Portfolio Solution DKK – Equity

*** 


Kilde: Morningstar pr. 23.08.2022.

Målet er højere risikojusterede afkast
Global Portfolio Solution-fondene – og dermed Danske Porteføljepleje GPS – kombinerer en række af de mest moderne investeringsværktøjer, og set i forhold til vores øvrige investeringsløsninger er målet at skabe mere robuste porteføljer, der giver højere risikojusterede afkast. Det vil sige højere afkast målt i forhold til risikoen i investeringerne. 

”Danske Porteføljepleje GPS er for kunder, der ønsker en samlet løsning, hvor vi investerer hele eller dele af deres opsparing på en god og tryg måde,” fortæller Thomas Otbo.

For Private Banking-kunder fås Danske Porteføljepleje GPS med forskellige risikoniveauer, der matcher tidshorisonten og risikoprofilen for den enkelte investor. Minimumsinvesteringen i Danske Porteføljepleje GPS er 500.000 kr. 

Lyder Danske Porteføljepleje GPS relevant for dig, er du velkommen til at kontakte din Private Banker og høre nærmere.
KORT FORTALT: Sådan investerer fondene
Global Portfolio Solution-fondene kombinerer direkte investeringer i aktier og obligationer med investeringer i såkaldte afledte finansielle instrumenter. Det giver mulighed for at opnå en stor risikospredning i investeringerne og samtidig agere hurtigt i de finansielle markeder, når der opstår interessante investeringsmuligheder.
Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.