1. Fornuftige udsigter for både aktier og obligationer i 2024
Global økonomi har været mere robust end ventet, og her har især den amerikanske økonomi overrasket positivt. Arbejdsløsheden er fortsat lav, inflationen er på vej ned, og renterne ser også ud til at være bøjet af. Der er derfor en reel mulighed for, at økonomien lander blødt, og at vi undgår den hårde landing, dvs. en recession. 

Da vi samtidig forventer, at renterne har toppet, ser vi generelt gode forudsætninger for, at både aktier og obligationer kan give fornuftige afkast i 2024. Har du kontanter på sidelinjen, kan det derfor være et godt tidspunkt at investere, hvis du vælger de rette investeringer i forhold til din risikoprofil og tidshorisont.

Efter de seneste års markante rentestigninger kan obligationer nu både bidrage med afkast og reducere den samlede risiko.  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.

2. Den balancerede portefølje kan virke igen
En balanceret portefølje med en kombination af aktier og obligationer har historisk set været en god strategi, når man ser på afkast i forhold til risiko – også kaldet risikojusteret afkast. Det skyldes, at aktier og obligationer ofte trækker i hver sin retning, så hvis man taber på det ene, vinder man på det andet. 

Den sammenhæng ophører dog i perioder, hvor centralbankerne bekæmper tårnhøj inflation ved at hæve renterne. I det scenarie vil både aktier og obligationer typisk have det svært, og det så vi i særlig udtalt grad i 2022, hvor begge aktivklasser faldt markant. Men fremover forventer vi, at den balancerede portefølje kan virke igen. Efter de seneste års markante rentestigninger kan obligationer nu både bidrage med afkast og reducere den samlede risiko. 

LÆS OGSÅ: Nyskabende fond investerer i alternativer med fokus på klimaet


Efter massive renteforhøjelser er der nu en udbredt forventning om, at renterne har toppet, og at vi får de første rentesænkninger fra centralbankerne i 2024. Det har ført til rentefald og aktiestigninger. Her er det Federal Reserve-chef Jerome Powell. Foto: Haiyun Jiang/New York Times/Ritzau Scanpix.


3. Vi forventer, at centralbankerne sænker renterne

Inflationen vil sandsynligvis falde i 2024 i både USA og i euroområdet i takt med, at væksten aftager. Vi har også set tegn på, at den underliggende inflation og lønvækst er begyndt at aftage – særligt i USA. Vi forventer derfor de første gradvise rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank, Fed, og Den Europæiske Centralbank, ECB, omkring midten af 2024. Det er også vores vurdering, at pilen peger nedad for markedsrenterne i 2024.

4. Japan er på mange måder anderledes – og det er godt
Japansk økonomi er på mange måder anderledes stillet end økonomierne i Europa og USA. Nedturen og det efterfølgende opsving under og efter Covid-19-pandemien var mere afdæmpet, og derfor har inflation heller ikke været et problem på samme måde som i Europa og USA. De økonomiske udsigter i Japan er også pæne, og yderligere er det understøttende for japanske aktier, at flere reformer for at øge virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne ser ud til at virke. Japanske aktier er derfor et af de geografiske områder, hvor vi ser det mest interessante afkastpotentiale i øjeblikket.

Set i et historisk perspektiv er aktier i de amerikanske small cap-selskaber – dvs. mindre selskaber målt på markedsværdi – usædvanligt billige i forhold til de store large cap-selskaber. Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank.

5. Der er fortsat potentiale i amerikanske aktier
Amerikansk økonomi er overraskende robust, og trods de massive renteforhøjelser er arbejdsløsheden fortsat lav. Inflationen ser også ud til at være på vej ned, og vi vurderer, at renterne har toppet, hvilket typisk gavner vækstselskaber, og dem finder man mange af i USA – blandt andet inden for sektorerne IT og kommunikationsservice, som rummer en lang række af verdens største teknologiselskaber. Foruden Japan er USA aktuelt der, hvor vi ser det bedste afkastpotentiale. Modsat finder vi europæiske aktier mindst attraktive i øjeblikket.

6. Husk også de mindre amerikanske selskaber i din portefølje
Set i et historisk perspektiv er aktier i de amerikanske small cap-selskaber – dvs. mindre selskaber målt på markedsværdi – usædvanligt billige i forhold til de store large cap-selskaber. De har ikke på samme måde taget del i det seneste års optur og kan have noget at indhente.

Small cap-aktier har dog en højere risiko og bør alene være et supplement til en bredere eksponering mod amerikanske aktier. Desuden anbefaler vi at have særligt fokus på såkaldte kvalitetsaktier inden for small cap, da de typisk er mere robuste i usikre tider – fx hvis den økonomiske landing bliver hårdere end ventet.


Geopolitiske konflikter som fx krigen i Gaza kan have en markant effekt på de finansielle markeder og oliepriserne, men historien viser, at det oftest er meget midlertidigt. Her israelske soldater nær grænsen til Gaza. Foto: Gil Cohen-Magen/AFP/Ritzau Scanpix.


7. Undlad at investere på baggrund af geopolitiske konflikter

De finansielle markeder reagerer ofte prompte på geopolitiske begivenheder, der trækker de helt store overskrifter. Det så vi fx, da Hamas angreb Israel i starten af oktober, hvilket sendte olieprisen i vejret, ligesom Ruslands angreb på Ukraine i februar 2022 sendte rystelser igennem de finansielle markeder. Historien viser dog, at markederne typisk retter sig igen forholdsvis hurtigt. Som langsigtet investor bør du derfor ikke lade dig styre af geopolitiske begivenheder. Investér dine penge i forhold til din risikovillighed og tidshorisont med fokus på god spredning på aktivklasser og regioner.

8. Vælg de mest sikre virksomhedsobligationer
Indenfor obligationer foretrækker vi investment grade-obligationer, som er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet. De tilbyder en større sikkerhed end de mere risikofyldte high yield-virksomhedsobligationer og højere renter end de mere sikre statsobligationer.

Som med aktier anbefaler vi også en god spredning inden for obligationer. Det betyder både spredning på tværs af obligationstyper, geografi og løbetider. Derudover vurderer vi, at korte danske obligationer kan være et attraktivt alternativ til kontanter i banken.

9. Kunstig intelligens kan være en gevinst på både kort og lang sigt
2023 har været året, hvor kunstig intelligens er kommet på alles læber, anført af ChatGPT. Ifølge en undersøgelse fra investeringsbanken Bank of America forventer 75 pct. af de store selskaber, at kunstig intelligens vil bidrage til deres indtjening over de næste 5 år. Vi er ikke i tvivl om, at kunstig intelligens er en megatrend, som er værd at investere i.

På kortere sigt kan kunstig intelligens afbøde noget af det fald, vi forventer i den økonomiske vækst. På længere sigt kan kunstig intelligens afbøde de negative økonomiske effekter af den demografiske udvikling med flere ældre og færre på arbejdsmarkedet samt tendensen til, at virksomheder prioriterer robuste forsyningskæder og en produktion, der er tættere på. Begge dele kræver en smartere tilgang til produktionen.

10. Fokusér på kvalitet og selskaber, der kan skabe deres egen vækst
Vi ser ind i en periode med lavere vækst, men omvendt forventer vi ikke, at den økonomiske vækst går voldsomt ned i gear. Derfor vurderer vi ikke, at det er de rent defensive sektorer på aktiemarkedet som stabilt forbrug og sundhed, der vil gøre det bedst i den kommende tid. Vi foretrækker sektorerne IT og kommunikationsservice, da mange selskaber i disse sektorer i højere grad har evnen til at skabe deres egen vækst.

Derudover anbefaler vi også investorer at have fokus på kvalitetsaktier, som er aktier i selskaber med en stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og lav gæld. De er typisk mere robuste i usikre tider på de finansielle markeder og kan derfor være et godt sted at være, mens vi venter på afklaring om, hvor økonomien lander.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.