Hvert år på denne tid strømmer danskerne på skiferie. Men det er ikke uden risiko for uheld og skader. Selv de bedste skiløbere kan være uheldige og fejlbedømme en piste, miste kontrollen eller blive påkørt. Hvert år kommer danskere til skade på pisterne og må behandles akut. Derfor er det en god idé at tjekke, om du har en forsikring, der dækker skiskader, inden du kaster dig ned af de snefyldte bjerge.

Private Banking-kunder i Danske Bank er forsikret via Mastercard

Hvis du er kunde i Danske Banks Private Banking og har et Mastercard® Platin Private Banking eller et World Elite Mastercard®, har du allerede en rejseforsikring, som dækker dig, din ægtefælle/samlever og dine hjemmeboende børn og plejebørn under 24 år, udeboende børn og børnebørn under 18 år. Og som noget nyt er hjemmeboende børn under 18 år også omfattet af forsikringen, hvis de rejser uden dig, eksempelvis på studietur eller ferie. Du behøver ikke at betale din skiferie med dit Mastercard for at være dækket.

Hvis du har et Mastercard® Platin i Private Banking Young, gælder der andre forsikringsbetingelser end dem vi beskriver her. Kontakt din Private Banker for at få mere information.

Hvad er dækket af forsikringen?

Forsikringen dækker blandt andet rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med behandling, hvis I bliver akut syge eller kommer til skade under skiferien. Forsikringen dækker dog eksempelvis ikke sygdom og tilskadekomst, der ikke er akut opstået. I forsikringsbetingelserne kan du se den fulde beskrivelse af dækningen.

Forsikringen inkluderer også en afbestillingsforsikring, som kan være relevant, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på en måde, der forhindrer dig i at tage af sted.

Vi anbefaler, at du altid læser forsikringsbetingelserne, inden du rejser, så du kan forholde dig til, om forsikringen har den dækning, du ønsker. Du finder betingelserne for World Elite Mastercard® her, og betingelserne for Mastercard® Platin Private Banking her.

Husk det blå kort – eller det midlertidige bevis

Med Mastercard er du forsikret på skiferien, men glem ikke det blå EU-sygesikringskort, hvis du rejser i EU, Norge, Schweiz, Lichtenstein eller Island. Kortet viser, at du har ret til offentlig sygehjælp på samme vilkår som borgerne i det land, du rejser i. Da mange danskere pt. fornyer deres EU-sygesikringskort, er ventetiden længere end normalt. Kan du ikke nå at få det inden din skiferie, skal du medbringe det midlertidige bevis, som du får med digital post, når du har søgt om et nyt. Så er du dækket på samme måde som med det blå EU-sygesikringskort.

Hvad gør du, hvis skaden sker?

Hvis du er forsikret gennem dit Mastercard, og du eller et medrejsende familiemedlem kommer til skade i sneen og får brug for hjælp, skal du kontakte Danske Bank Rejseassistance på +45 45 12 91 00 (tast 1). Så kan du få hjælpe til den korrekte behandling og forsikringsdækning.

Rejseforsikringen beskrevet i denne artikel kræver at du har et aktivt Mastercard® Platin Private Banking eller World Elite Mastercard® i Danske Bank. Se forsikringsbetingelserne for netop dit kort for flere detaljer. Bemærk at Mastercard® Platin i Private Banking Young er omfattet af andre forsikringsbetingelser.