Private Banking-kunder i Danske Bank har nu mulighed for at investere i Danske Invest-fonde med fokus på alternative aktiver som private equity, private credit og infrastruktur.

Det drejer sig om fondene Danske Invest SICAV-SIF Alternatives – Defensive og Danske Invest SICAV-SIF Alternatives – Offensive, der oprindeligt blev lanceret for fem år siden og netop er blevet genåbnet for nye investorer.

”For de fleste private investorer er det vanskeligt at investere direkte i alternativer – både fordi det kræver særlig indsigt og ofte meget store kapitalindskud i enkelte investeringer, ligesom det tager lang tid at få pengene investeret. De to Danske Invest-fonde giver omgående eksponering til en diversificeret portefølje af alternative aktiver, der er opbygget over tid," fortæller Mikael Deigaard, afdelingsdirektør i Danske Bank Asset Management, som er porteføljeforvalter for fondene.

"Fondene vil fortsat løbende blive investeret i et udvalg af de mest interessante og relevante alternative investeringsmuligheder, vi som en af Nordens største kapitalforvaltere har adgang til," tilføjer han.

Alternative aktiver kan sikre investorer en mere robust portefølje med et bedre forhold mellem afkast og risiko.
Thomas Otbo, Chief Investment Officer i Danske Bank Asset Management

Karakteristika for de to fonde
De to fonde har hver deres profil. Hvor den ene fond har fokus på aktiver med stabile afkastprofiler, tager den anden fond mere risiko med henblik på at opnå et højere afkast. Herunder en kort introduktion til hver af fondene:

Danske Invest Alternatives - Defensive

• Investerer primært i aktiver med stabile afkastprofiler inden for private credit – dvs. lån til virksomheder – og infrastruktur.
• Fondens afkast forventes primært at komme fra den løbende indtjening eller renteindtægt fra investeringerne.
• Der forventes forholdsvis stabile indtægter fra aktiverne i fonden, og indtægterne bliver løbende geninvesteret.
• Fonden har fx investeret i en portefølje af student loans i USA sammen med kapitalforvalteren Blackstone. 

Danske Invest Alternatives - Offensive

• Investerer primært i aktiver med potentiale for kapitalgevinster inden for private equity – dvs. unoterede virksomheder – og infrastruktur.
• Generelt tager fonden mere risiko med henblik på at opnå et højere afkast end Danske Invest Alternatives – Defensive.
• Fondens afkast forventes i vid udstrækning at komme fra værdistigninger på de underliggende aktiver, som bl.a. indeholder investeringer i private equity-fonde og udvalgte co-investeringer, som er investeringer sammen med andre kapitalfonde.
• Fonden har fx investeret i den svenske bilbatteriproducent Northvolt i en co-investering sammen med Goldman Sachs.

Kan gøre porteføljen mere robust
Thomas Otbo er Chief Investment Officer i Danske Bank Asset Management, og han fortæller, at alternative investeringer generelt er et vigtigt fokusområde i Danske Bank.

”Alternative aktiver kan bidrage til at sprede risikoen i en portefølje af investeringer, og det kan sikre investorer en mere robust portefølje med et bedre forhold mellem afkast og risiko. I 2021 har vi løbende øget vores allokering til Danske Invest Alternatives – Defensive og Danske Invest Alternatives – Offensive i udvalgte porteføljeløsninger i Danske Bank, og vi er glade for, at vi nu igen kan give udvalgte private investorer direkte adgang til fondene,” siger han.

Det skal du være opmærksom på
En investering i fondene kræver rådgivning for at afdække, om investeringen passer til din investeringsprofil. Vær også opmærksom på, at fondene er for investorer med en lang tidshorisont, og at de er forbundet med en række risici.

På længere sigt er den vigtigste enkeltfaktor for fondenes afkast, om porteføljeforvalterne formår at udvælge attraktive investeringer til fondenes porteføljer, og man skal også være opmærksom på, at der i perioder med stor markedsuro og kursfald på de finansielle markeder kan være begrænset mulighed for at indfri sine andele i fondene.

Minimumsindskuddet for en investering er 10.000 euro (75.000 kroner).

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under Dokumenter):
Danske Invest Alternatives – Defensive
Danske Invest Alternatives – Offensive

Hvis du vil vide mere
Du er som altid velkommen til at kontakte din investeringsrådgiver eller ringe til Investering Direkte på tlf. 70 20 22 96, hvis du ønsker at høre mere om dine investeringsmuligheder.