I 2020 udløber det nuværende skatteforlig, og dermed udløber den politiske aftale om skattestoppet også på ejendomme. Samtidig forventes det, at der i 2020 vil blive foretaget nye ejendomsvurderinger, som skal sikre, at vurderingerne bliver mere retvisende end tidligere.

Ejendomsvurderinger er altid behæftet med en vis usikkerhed, men de nye vurderinger vil blive lavet efter et forsigtighedsprincip, hvor tvivlen kommer boligejerne til gode, og man bliver beskattet af 80% af ejendommens og grundens værdi.

Er du i tvivl om, hvordan de nye regler vil påvirke din økonomi?

Ring eller skriv til os

Kontakt os

Ændringer i ejendomsværdiskat

Mange vil opleve, at vurderingen af deres bolig stiger i forbindelse med den nye vurdering. Men samtidig med at de nye skatteregler træder i kraft, bliver ejendomsværdiskatten sænket. Der betyder, at en del boligejerne i Danmark, kommer til at betale mindre i ejendomsværdiskat, end de gør i dag.

Dog kan nogle boliger i områder med store værdistigninger være steget så meget, at man, som ejer, står til at stige i ejendomsværdiskat alligevel. Hvis det er tilfældet, får du en særlig skatterabat, som skal gøre overgangen til de nye regler lettere.

Ændringer i grundskyld

Grundskylden (altså beskatningen af den grund din bolig står på) kan stige med op til 7 procent om året. Men eventuelle stigninger vil automatisk blive indfrosset, og skal først betales når du sælger boligen.

Hvad betyder det hvis jeg vil sælge eller købe en bolig?

De nye regler kan påvirke boligpriserne fra 2021, så hvis du står over for at skulle købe eller sælge, er det en god idé at kontakte din Private Banker for sparring.

Læs mere i Danske Banks guide til de nye boligskatteregler, og se blandt andet hvad de betyder for satserne i din kommune i forhold til din boligs værdi.