Global Portfolio Solution er Danske Banks nyeste generation af investeringsløsninger, og den leverede generelt stærke afkast igen i 2021. Det kommer nu også mange Private Banking-kunder til glæde, efter vi i foråret 2021 gav Private Banking-kunder adgang til investeringsløsningen under navnet Danske Porteføljepleje GPS. Indtil da havde Global Portfolio Solution primært været forbeholdt institutionelle investorer.

”Vi har flest penge investeret i varianten Danske Porteføljepleje GPS Balanced, som vi blandt andet anbefaler til kunder med en tidshorisont på 7-15 år og middel risiko. Den svarer som udgangspunkt til Global Portfolio Solution Balanced*, og her fik investorerne i 2021 et afkast på 13,1 pct.,” fortæller Thomas Otbo, som er investeringsdirektør og ansvarlig for investeringsløsninger i Danske Bank.

Han understreger dog, at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast og at afkastet også kan blive negativt. Afkastet er efter omkostninger i de underliggende fonde, men før serviceomkostninger som fx kundernes aftalegebyr.


Global Portfolio Solution har generelt leveret stærke resultater og merafkast siden lanceringen i efteråret 2019.
Thomas Otbo, investeringsdirektør i Danske Bank.

Fortsættelse af positivt mønster
Global Portfolio Solution har intet officielt benchmark, som kunder ser deres afkast sammenlignet med. Internt i Danske Bank har vi dog såkaldte referenceindeks – dvs. porteføljer med omtrent tilsvarende risikoniveau – som vi måler afkastet op imod. Her leverede Global Portfolio Solution Balanced i 2021 et merafkast i forhold til sit referenceindeks, opgjort efter omkostninger i de underliggende fonde, men før serviceomkostninger.

”Global Portfolio Solution har generelt leveret stærke resultater og merafkast siden lanceringen i efteråret 2019, og det forgangne år var en fortsættelse af det mønster,” siger Thomas Otbo.Vigtigste faktorer for afkastet
Søren Mose Nielsen er chefporteføljeforvalter for Global Portfolio Solution og dermed også for Danske Porteføljepleje GPS, og han fortæller, at de gode afkast i 2021 primært har været drevet af høje afkast på aktiemarkederne. Omvendt har stigende renter trukket ned på afkastet fra statsobligationer, da stigende renter er ensbetydende med lavere obligationskurser.

Andre strategier har dog kompenseret for det negative afkast på statsobligationerne.

”Renterne er steget, fordi forventningerne til den fremtidige inflation er steget, og i Global Portfolio Solution har vi også haft eksponering mod inflation – dvs. investeringer som ville nyde godt af stigende inflation. Gevinsten fra disse investeringer har stort set neutraliseret kurstabet på statsobligationer,” fortæller Søren Mose Nielsen.

Særlige strategier løftede afkastet
En speciel egenskab ved Global Portfolio Solution er særlige strategier til at reducere investeringernes sårbarhed over for store kursfald i de finansielle markeder. De bliver betegnet støddæmpere og består af investeringer, der isoleret set forventes at give et positivt afkast i perioder med store markedsfald, så porteføljerne taber mindre i værdi.

”Støddæmperne beviste deres værd, da coronavirussen i foråret 2020 førte til voldsomme kursfald på de finansielle markeder. I perioder uden større kursfald må de løbende omkostninger ved støddæmperne dog forventes at koste lidt på afkastet, men faktisk gav de også et positivt bidrag til afkastet under de markante rentestigninger i foråret 2021,” siger Søren Mose Nielsen.

*Der kan i perioder være mindre afvigelser i den portefølje, der via Danske Porteføljepleje GPS tilbydes til Private Banking-kunder.

Global Portfolio Solution kort fortalt
Global Portfolio Solution er vores nyeste generation af investeringsløsninger for kunder, der ønsker en samlet løsning, hvor vi investerer hele eller dele af deres opsparing på en god og tryg måde. Private Banking-kunder kan investere i Global Portfolio Solution via porteføljeplejeløsningen Danske Porteføljepleje GPS.

Global Portfolio Solution kombinerer en række af de mest moderne investeringsværktøjer, og set i forhold til Danske Banks øvrige investeringsløsninger er målet at skabe mere robuste porteføljer, der giver højere risikojusterede afkast – dvs. højere afkast målt i forhold til risikoen i investeringerne.

Global Portfolio Solution kombinerer direkte investeringer i aktier og obligationer med investeringer i såkaldte afledte finansielle instrumenter som fx optioner. Det giver mulighed for at opnå en stor risikospredning i investeringerne og samtidig agere hurtigt i de finansielle markeder, når der opstår interessante investeringsmuligheder.

Som noget nyt anvender Global Portfolio Solution særlige strategier til at reducere investeringernes sårbarhed over for store kursfald i de finansielle markeder. Vi betegner det støddæmpere.

Lyder Danske Porteføljepleje GPS relevant for dig, er du velkommen til at kontakte din Private Banker og høre nærmere.

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 

Hvis du vil vide mere
Du er som altid velkommen til at kontakte din investeringsrådgiver eller ringe til Investering Direkte på tlf. 70 20 22 96, hvis du ønsker at høre mere om dine investeringsmuligheder.