Når man stopper med at arbejde, sker der et stort skift i økonomien for mange. Indtægten falder, samtidig med at man får tid og frihed til at dyrke alt det, der giver livet ekstra værdi, men som også koster penge. Ifølge Peter Agerlin, der er Private Banking-direktør i Danske Bank i Hillerød, kan man overveje, om det giver mening at fortsætte med at betale af på sin boliggæld, eller om man hellere skal nedspare i sin ejerbolig og på den måde sikre sig et økonomisk tilskud til at realisere sine ønsker og drømme.

”Hvis du har opsparet friværdi i din bolig og fx kun skylder 40-50% af boligens værdi, kan du optage et lille tillægslån eller stoppe med afvikle lånet og altså fastfryse din boliggæld, så du kun betaler renter. Det giver et økonomisk spillerum, som kan være rart at have, når du skal nyde den tredje alder,” siger Peter Agerlin.

30 år kun med renter

Hvis man har en lang tidshorisont, er den ideelle løsning til nedsparing ifølge Peter Agerlin et FlexLife®lån, der giver mulighed for 30 års afdragsfrihed. Skal man kun bruge fem års afdragsfrihed, er der ifølge Peter Agerlin ikke grund til at betale for 30 års afdragsfrihed. Det kræver en tidshorisont på minimum 8-10 år.

”Det, man skal være opmærksom på er, at FlexLife® lån tilbydes med en variabel rente, og kan man leve med det, så er det god løsning. Hvis man er usikker på den variable rente, skal man tage et afdragsfrit lån med fast rente,” siger Peter Agerlin.

Få mest mulig livskvalitet

Hvornår giver det så mening at fortsætte med at betale af på sit boliglån eller det modsatte; at nedspare? Det er op til den enkelte, men ifølge Peter Agerlin handler det om at finde nogle løsninger, der skaber mest mulig livskvalitet.

”Der er ingen tvivl om, at vi lever længere end blot en generation tilbage. Prognoserne siger, at hvert andet barn i dag kan forvente at blive 100 år. Dertil kommer, at vi er langt mere aktive i dag i 70’erne kontra vores bedsteforældre. Det betyder, at vores generation vil bruge flere penge, når de bliver pensionister - hvordan får de råd til det? Her kan det give ro for nogle at vælge nedsparing,” siger Peter Agerlin, der anbefaler, at man så tidligt som muligt gør sig nogle overvejelser om, hvordan ens tredje alder skal se ud, og hvordan det lykkes.

”Man må blandt andet overveje, om man vil blive boende i sin bolig. Har man råd til det? Og skal der gøres noget ved boligen? Skal der være råd til rengøring og havemand?” siger Peter Agerlin.

En god øvelse er ifølge Peter Agerlin at spørge sig selv, for hvis skyld man gør det, hvis man vælger at betale afdrag på sit lån.

”Er det for eksempel, fordi der skal være mere til mine arvinger? I så fald vil det måske være bedre at låne sine arvinger penge, mens man selv er i levende live, at rejse med dem eller gøre andre ting for de penge”, siger Peter Agerlin.

Hvornår er det rigtige tidspunkt?

Ifølge Peter Agerlin er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser om fremtiden og finde ud af, hvordan man ønsker at disponere over sin friværdi eller opsparing. En god plan giver også syn for, hvornår man kan vælge at gå på pension.

”Jo før jo bedre. Det hjælper ikke at vente. Det er sjældent, at man bliver bedre til at beslutte sig af at blive ældre. Mit bedste råd er, at man tager en aktiv beslutning,” siger Peter Agerlin. Hvis det er muligt, er det en god idé at træffe beslutningen i god tid og samtidig få vished over, hvornår man har mulighed for at gå på pension. Hvis man gør det, kan afdragsfritagelsen få indflydelse på, hvornår man kan stoppe på arbejdsmarkedet.

”Det er rigtig godt at få skabt et økonomisk overblik og derved tryghed, så har man en frihed til selv at bestemme og skabe det gode liv, man drømmer om,” siger Peter Agerlin.

Er du interesseret i et nedsparingslån? Tag fat i din private banker. Vi arbejder hjemmefra under Covid 19 og kan sagtens komme forbi og vurdere din bolig udefra.