Bæredygtig finansiering kan bestå i at hjælpe virksomheder, finansielle institutioner og stater med at udstede grønne obligationer, der gør det muligt at finansiere bæredygtige projekter. Det kan også være grønne lån til kunder, der arbejder med klimaforbedrende tiltag, eller eksempelvis udlån til projekter, der reducerer CO2-udledning.

I samarbejde med Copenhagen Business School har Private Banking Elite skræddersyet en uddannelse i ’Sustainable Finance and Impact Investment’, som er målrettet vores egne investeringsspecialister.

”Med uddannelsen sætter vi fokus på kompetenceudvikling inden for et område, der har stor strategisk vigtighed for os. Kravene fra vores kunder bliver stadig større, og deres agenda er dynamisk. Derfor skal vi kunne stille de rigtige spørgsmål – og besvare dem med afsæt i en stærk faglighed på området. Der er mange nuancer af grøn, og bæredygtighed er så meget mere end et miljømæssigt fokus,"fortæller Mads Ostenfeldt, investeringsdirektør i Private Banking Elite.

Mads Ostenfeldt, investeringsdirektør i Private Banking Elite.

Større efterspørgsel blandt kunder

Claus Midtgaard Nielsen, er en af de 20 investeringsrådgivere, som netop har gennemført uddannelsen. Han fortæller, at efterspørgslen hos kunderne er blevet stærkere og stærkere inden for de seneste år i forhold til bæredygtig investering.

”Det er stadig et relativt nyt område med mange forskellige sandheder, meget ”green washing” og mange agendaer. På uddannelsen har vi lært at skille tingene ad og udfordre hinanden og kunderne på, hvordan man bedst implementerer ESG og impact i en investeringsstrategi.”siger Claus Midtgaard Nielsen, investeringsrådgiver


Claus Midtgaard Nielsen, er en af de 20 investeringsrådgivere, som har gennemført uddannelsen i bæredygtig finansiering og impact investering.

Viden om Bæredygtighed og ESG er en prioriteret indsats

Læring og viden om ESG (engelsk forkortelse for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter, på engelsk Environment, Social og Governance) og bæredygtighed generelt er en prioriteret indsats i Danske Bank. Vi arbejder løbende på at sikre, at vores rådgivere får en bredere viden på området:

”Vi vil være den finansielle partner i den strategiske dialog med vores kunder omkring bæredygtighed. Det kalder på ny viden hos vores rådgivere at kunne løfte denne opgave. Vi skal gøre det bæredygtige valg enkelt for vores kunder, og det kræver, at vi selv forstår, hvad dette felt handler om, og kan sætte det i relation til vores kunders behov”,

siger Julia Staunig, chef for Strategi, Bæredygtighed og Risikostyring i Privat- & Erhvervskunder.

Bæredygtige muligheder for dig

Danske Bank har en støt voksende muligheder for at træffe bæredygtige valg for din formue og liv. Læs mere om dem her, og kontakt din Private Banker for at høre mere om dem i forhold til din økonomi: