Lån og årsopgørelsen

27e3584d-00090249-38809435


Danske Bank indberetter en række oplysninger om de låneengagementer, du har med Danske Bank og Realkredit Danmark til skattemyndighederne. Men du skal selv indberette kurstab eller kursgevinst, hvis du fx indfrier et huslån.

Hvis du har konverteret et obligationslån i 2019, har du haft nogle omkostninger og typisk et kurstab. Ingen af delene kan fradrages. Har du haft en kursgevinst, er den skattefri.

Kursgevinster på flexlån er skattepligtige, og dem skal du selv opgøre og indberette, mens differencerenter er fradragsberettigede og indberettes af banken.

Du skal selv opgøre og indberette gevinst eller tab, hvis du har omlagt eller indfriet et valutalån.

Aktier og årsopgørelsen

29ec8ef9-00090249-479928b1


Du skal selv sørge for at kontrollere, at gevinsten eller tabet på dine aktier er medtaget korrekt på årsopgørelsen.

Danske Bank indberetter dine køb og salg af aktier optaget til handel på et reguleret marked (børsnoterede), hvis du har købt aktier via Danske Bank.

Er aktierne ikke optaget til handel på et reguleret marked (unoterede), skal du selv beregne gevinst eller tab og indberette det.

Skattestyrelsen beregner på baggrund heraf et forslag til en gevinst eller et tab. Du skal godkende eller rette forslaget på din årsopgørelse.

Det fremgår af din årsopgørelse (under ’aktieindkomst’), hvis du har modtaget udbytter fra aktier eller investeringsbeviser i fonde, der ligger i depot i Danske Bank.

I udbytter fra danske aktier, er der indeholdt 27% i kildeskat. Er din aktieindkomst større end 54.000 kr., beskattes den med 42%.

Har du modtaget udbytter fra udenlandske selskaber, bør du være særligt opmærksom, da noget af denne skat eventuelt kan tilbagesøges.

f5f16360-00090249-161034e7


Vær særlig opmærksom på din årsopgørelse, hvis du har investeret i obligationer.

Almindelige obligationer:

  • Gevinst er skattepligtig
  • Tab er fradragsberettiget
  • Danske Bank indberetter køb og salg til Skattestyrelsen
  • Du skal selv opgøre og indberette avance eller tab

Strukturerede obligationer:

  • Gevinst og tab opgøres efter et lagerprincip
  • Du beskattes af årets gevinst eller modregner årets tab, uanset om obligationen er solgt eller ej
  • Du skal selv indberette gevinst og tab

Vi håber, at du synes, denne artikel var brugbar. Hvis du har spørgsmål til din årsopgørelse, er du altid velkommen til at kontakte din Private Banker.