Efter et godt 2021 har Danske Porteføljepleje GPS i år været udfordret af betydelige kursfald for både aktier og obligationer. Vi har bedt chefporteføljeforvalter Søren Mose Nielsen sætte ord på udviklingen hidtil i 2022 og forventningerne til det kommende år – se med i videoen herunder.

c8059c52-522a-42c0-889b-1e8c39480f7b
KORT OM Danske Porteføljepleje GPS
Set i forhold til vores øvrige investeringsløsninger er målet med Danske Porteføljepleje GPS at skabe mere robuste porteføljer, der giver højere risikojusterede afkast. Det vil sige højere afkast målt i forhold til risikoen i investeringerne.

 Global Portfolio Solution-fondene udgør fundamentet i  Danske Porteføljepleje GPS, og de kombinerer en række af de mest moderne investeringsværktøjer.

 Global Portfolio Solution-fondene kombinerer direkte investeringer i aktier og obligationer med investeringer i såkaldte afledte finansielle instrumenter. Det giver mulighed for at opnå en stor risikospredning i investeringerne og samtidig agere hurtigt i de finansielle markeder, når der opstår interessante investeringsmuligheder.

  Den usædvanlige markedsudvikling i år med betydelige kursfald for både aktier og obligationer er et ekstraordinært negativt scenarie for en investeringsløsning som Danske Porteføljepleje GPS, der typisk har et element af gearing i porteføljerne. Gearingen gør det muligt at opnå en bedre risikospredning (diversifikation) i investeringerne, og i de fleste scenarier forventer vi, at det vil bidrage til at øge det risikojusterede afkast. I et scenarie, hvor alle væsentlige aktivklasser falder simultant, kan gearingen dog medføre større tab. Historisk set har det dog været en sjældenhed, at obligationer og aktier falder kraftigt samtidig.


 For Private Banking-kunder fås Danske Porteføljepleje GPS med forskellige risikoniveauer, der matcher tidshorisonten og risikoprofilen for den enkelte investor. Minimumsinvesteringen i Danske Porteføljepleje GPS er 500.000 kr.

 Lyder Danske Porteføljepleje GPS relevant for dig, er du velkommen til at kontakte din Private Banker og høre nærmere.

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.