Bæredygtighed og det at bidrage til den grønne omstilling er en vigtig prioritet for Danske Bank. FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er blevet vigtige for vores måde at drive forretning på.

”Jeg synes, at FN’s verdensmål har formået at sætte en vigtig dagsorden for erhvervslivet og samfundet, når det handler om bæredygtighed. Gennem vores arbejde med vores kunder, partnere og leverandører bidrager vi og skaber både direkte og indirekte værdi til flere af de 17 verdensmål”, fortæller Maria Simonson, der er ansvarlig for Group Societal Impact & Sustainability i Danske Bank.

”De udfordringer som verdenssamfundet står over for, kræver, at vi finder løsninger gennem samarbejde og fokuserer på, hvor vi kan gøre en stor forskel. Her er FN’s verdensmål vigtige pejlemærker for vores arbejde med at skabe bæredygtig vækst og have en positiv indflydelse på det samfund, vi er en del af. ”

Hun fortæller, at Danske Bank har udvalgt tre mål inden for de områder, hvor muligheden for at bidrage positivt er særlig stort for en bank. Det er mål nummer 4 ”Kvalitetsuddannelse”, nummer 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” og nummer 13 ”Klimaindsats”.

Hvad er FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling?

  • I 2015 vedtog FNs lande 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og 169 delmål, de såkaldte SDG’s (Sustainable Development Goals)
  • Verdensmålene forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, skabe anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
  • Den danske regering vedtog i marts 2017 en handlingsplan for, hvordan Danmark følger op på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
  • Danmark ligger ifølge internationale analyser i den absolutte top blandt verdens lande i forhold til at realisere verdensmålene.
  • I 2019 lavede Dansk Industri en undersøgelse, der viste, at dansk erhvervsliv i vid udstrækning aktivt tænker bæredygtighedsdagsordenen ind i deres forretning.

Grønne produkter er efterspurgte

I en tid, hvor klimaforandringerne udgør en af de største trusler for verden, er Danske Bank særligt optaget af verdensmål nr. 13 ”Klimaindsats”.

”Det har været naturligt for os at integrere klimahensyn i vores kerneforretning. De klimascenarier vi står overfor, skal tages alvorligt. Vi skal samarbejde for at finde en ordentlig vej frem. Naturligvis handler det også om, at vi kan give en sund klode videre til vores børn og de fremtidige generationer. Det, vi har gjort - og gør - er at udvikle finansielle produkter og løsninger, der hjælper vores kunder med at tage bæredygtige valg, som har en positiv påvirkning på klimaet og miljøet”, forklarer Maria Simonson og henviser blandt andet til udviklingen af grønne lån og grønne obligationer, hvor banken muliggør kapital for kundernes grønne bæredygtige investeringer. Grønne lån har blandt andet gjort det lettere at finansiere nye investeringer som eksempelvis klimavenlige bygninger og teknologier eller tilbyde lån, der motiverer erhvervslivet til at opnå en grønnere profil. Vi tilbyder også grønne boliglån for kunder med klimavenlige boliger.

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

Danske Bank også tilsluttet sig anbefalingerne i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) som et led i at udvikle metoder for at integrere klimaovervejelser i governance, strategi, risikostyring og ekstern rapportering.

”Det har været meget motiverende at se vores kunders positive reaktion. Mange af dem, både privatkunder og virksomheder, har meget ambitiøse bæredygtighedsmål og går målrettet efter finansielle løsninger, der også tilfører bæredygtig værdi til samfundet. Mange af vores kunder har et ønske om, at deres kapital skal bidrage positivt til verdensmålene. Et eksempel her er, investering i fonde med en særlig bæredygtighedsprofil” siger Maria Simonson.

Viden skal gives videre

Det andet verdensmål med særlig fokus, er mål nummer 4 ”Kvalitetsuddannelse”.

Som finansiel institution mener Maria Simonsen, at Danske Bank har en mulighed og et ansvar for at hjælpe den næste generation med at have forståelse for, og være trygge ved penge generelt. Særligt i forhold til digitale penge.

”Vi har udviklet nogle værktøjer, uddannelsesinitiativer og teknologier, der skaber finansielle kompetencer og IT-sikkerhed for børn og unge. Det er en naturlig del af vores kundeansvar og en konkret måde at bidrage på og dele den specifikke viden, vi har om den finansielle verden, ” siger hun.

De digitale værktøjer omfatter blandt andet spillet Pengeby, der giver børn en grundlæggende forståelse af penge. Et andet eksempel er en digital lommepengeløsning, som gør det nemt for forældre at give deres børn lommepenge, men også gør det nemmere at tale om, hvad penge er.

”Vi ved, at forældre kæmper med dette, og her ønsker vi at gøre en forskel”, udtaler Maria Simonson.

Håndsrækning til start-ups

Udover klima og uddannelse er mål nr. 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” også et område, hvor Danske Bank har foretaget store investeringer gennem flere år. Det er sket gennem et særligt fokus på entreprenører og start-ups i hele Norden.

”Iværksættere og nystartede virksomheder er vigtige for vækst og jobskabelse i samfundet, og derfor skal de have gode betingelser for at vokse. Det vil vi gerne hjælpe dem med. Derfor har vi skabt en række initiativer, der skal hjælpe start-ups med at vokse og øge deres positive indvirkning på samfundet, ” fortæller Maria Simonson.

Et af de initiativer, er The Hub, der er en platform for start-ups. Her bliver investorer, medarbejdere og nystartede virksomheder forbundet digitalt. Rundt om platformen er der desuden skabt et community, hvor rådgivningsnetværket, Danske Bank Growth støtter og rådgiver start-ups. Et andet initaitv er +impact, der er en gratis, tværnordisk digital platform, hvor de såkaldte impact start-ups (nystartede virksomheder, der har et eller flere af verdensmålene integreret i deres forretningsmodel) kan dele deres udfordringer med eksperter eller andre erfarne erhvervsfolk, og på den måde få den rådgivning, der kan udvide deres forretning.

"Vi ser allerede nu, hvordan bæredygtighed bliver en mere og mere naturlig del af den finansielle verden. Det vil vi se mere af i fremtiden”, fortæller Maria Simonson, ansvarlig for Group Societal Impact & Sustainability i Danske Bank".

Vi er stadig på en rejse

Arbejdet med FN’s verdensmål og med at bidrage til en bæredygtig verden er her for at blive, ifølge Maria Simonson.

”Det er en rejse, vi er på, sammen med vores kunder og samarbejdspartnere. Vi arbejder løbende på at få mere og mere bæredygtighed ind i vores processer og produkter. Verdensmålene vil fortsætte med at være vigtige pejlemærker, hvor vi vil blive ved med at undersøge, hvad vi skal gøre mere af, og hvad vi skal gøre mindre af, ” siger Maria Simonson, der alligevel ser optimistisk på fremtiden:

”Vi ser allerede nu, hvordan bæredygtighed bliver en mere og mere naturlig del af den finansielle verden. Det vil vi se mere af i fremtiden. Det vil bare være der som en integreret del af vores kerneforretning. Det vil medføre, at der vil blive allokeret mere kapital til bæredygtige virksomheder og aktiviteter. Og det vil være en katalysator for en reel forandring”.