Gå til hovedindhold

2018 som investeringsår

Read in English

2018 var et svært år på de finansielle markeder. Vi oplevede flere perioder med aktiekursfald, og samtidig førte stigende renter til faldende obligationskurser.

På aktiemarkederne overskyggede en række usikkerhedsfaktorer, at det faktisk går ret godt for verdensøkonomien og virksomhedernes indtjening. Især handelskrigen mellem USA og Kina, usikkerhed om stigende amerikanske renter samt Brexit udløste nervøsitet.

Fra 1. januar 2018 til 31. december 2018 faldt danske aktier 9,85%, europæiske aktier faldt 10,7% og amerikanske aktier faldt 0,4%. Disse kursfald prægede investeringer globalt med udbredt negativt afkast.Mange af markedsusikkerhederne fra 2018 er ikke forsvundet, men i 2019 forventer vi alligevel bedre afkast, da den globale økonomi fortsat er stærk, og fordi vi grundlæggende fortsat befinder os i et økonomisk opsving.

Ny ordliste
Den pris, du betaler for at få forvaltet dine investeringer, består af forskellige omkostninger og gebyrer. Hvis du er i tvivl om betydningen af visse ord og begreber i din investeringsrapport, kan du slå op i ordlisten her.

Husk også, at du altid kan se afkastet på dine investeringer i Danske Netbank. Det gør du ved at logge ind på Danske Netbank og gå ind under ‘Investering’ --> ‘Depoter’ --> ‘Afkast’.

Læs mere om investering i kategorierne herunder

 • Vi investerer for dig

  Når du indgår en aftale med Danske Bank om, at vi skal forvalte dine investeringer på dine vegne, betaler du Danske Bank for at søge et optimalt afkast (efter omkostninger) på baggrund af din givne risikoprofil. Det betyder, at Danske Bank fordeler dine investeringer på en række værdipapirer eller investeringsforeninger, hvor vi forventer, du vil opnå det bedst mulige risikojusterede afkast.

  Afkastet på dine investeringer bestemmes af en række faktorer, herunder de generelle markedsforhold og den måde vi fordeler dine investeringer på. Markederne har siden finanskrisen oplevet en længere årrække med positiv udvikling, men det er ikke usædvanligt, at der tilsvarende forekommer år med dårlig markedsudvikling. Det må faktisk forventes at ske indimellem. Hvis det er et dårligt år for markederne, kan du risikere at opleve negativt investeringsafkast, og det så vi i 2018.

  Derfor er det vigtigt, at du husker løbende at opdatere din investeringsprofil, hvis din tidshorisont, din risikovillighed eller din økonomiske situation ændrer sig. Vi vil altid tilpasse dine investeringer, så de afspejler vores forventninger til markedet og passer til din investeringsprofil og -strategi. Hvis du er i tvivl, kan du til hver en tid gennemgå din investeringsprofil med din rådgiver.

 • Vi investerer sammen

  Når vi investerer sammen er vi fælles om den løbende tilpasning af din investering. Vi vil altid anbefale fordeling af dine investeringer på en række værdipapirer eller investeringsforeninger, hvor vi forventer, du vil opnå det bedst mulige risikojusterede afkast.

  Afkastet på dine investeringer bestemmes af en række faktorer, herunder de generelle markedsforhold og den måde vi fordeler dine investeringer på. Markederne har siden finanskrisen oplevet en længere årrække med positiv udvikling, men det er ikke usædvanligt, at der tilsvarende forekommer år med dårlig markedsudvikling. Det må faktisk forventes at ske indimellem. Hvis det er et dårligt år for markederne, kan du risikere at opleve negativt investeringsafkast, og det så vi i 2018.

  Derfor er det vigtigt, at du fortsat agerer i forhold til din tidshorisont, din risikovillighed og din økonomiske robusthed. Vi anbefaler, at du tilpasser dine investeringer, så de passer til din investeringsstrategi samt afspejler vores forventninger til markedet. Hvis du er i tvivl, kan du til hver en tid tage fat i din rådgiver for at gennemgå din investeringsprofil.

 • Du investerer selv

  Når du vælger at investere selv, beslutter du selv, hvad du investerer i, hvordan du investerer og hvornår du investerer. Du modtager ingen aktiv rådgivning fra Danske Bank i varetagelsen af dine investeringer. Det er derfor vigtigt, at du er bekendt med de risici, der kan være forbundet med at investere i værdipapirer af enhver art, og vi opfordrer dig derfor til løbende at holde dig opdateret på udviklingen på de finansielle markeder, så du kan tilpasse din investering.

  Afkastet på dine investeringer bestemmes af en række faktorer, herunder de generelle markedsforhold. Markederne har siden finanskrisen oplevet en længere årrække med positiv udvikling, men det er ikke usædvanligt, at der tilsvarende forekommer år med dårlig markedsudvikling. Det må faktisk forventes at ske indimellem. Hvis det er et dårligt år for markederne, kan du risikere at opleve negativt investeringsafkast, og det så vi i 2018.

  Hvis du ønsker sparring omkring dine investeringer, så vil en rådgiver i Danske Bank altid stå klar med kyndig vejledning om vores syn på de finansielle markeder netop nu. Bemærk, at benytter du dig af muligheden for at kontakte en rådgiver, så går du fra at investere selv til at investere sammen med os, og det vil betyde højere handelsomkostninger.

Hvad kan vi hjælpe med?

Få alle fordelene i dag. Bliv Private Banking kunde i Danske Bank