Read in English

2018 var et svært år på de finansielle markeder. Vi oplevede flere perioder med aktiekursfald, og samtidig førte stigende renter til faldende obligationskurser.

På aktiemarkederne overskyggede en række usikkerhedsfaktorer, at det faktisk går ret godt for verdensøkonomien og virksomhedernes indtjening. Især handelskrigen mellem USA og Kina, usikkerhed om stigende amerikanske renter samt Brexit udløste nervøsitet.

Fra 1. januar 2018 til 31. december 2018 faldt danske aktier 9,85%, europæiske aktier faldt 10,7% og amerikanske aktier faldt 0,4%. Disse kursfald prægede investeringer globalt med udbredt negativt afkast.Mange af markedsusikkerhederne fra 2018 er ikke forsvundet, men i 2019 forventer vi alligevel bedre afkast, da den globale økonomi fortsat er stærk, og fordi vi grundlæggende fortsat befinder os i et økonomisk opsving.

Ny ordliste
Den pris, du betaler for at få forvaltet dine investeringer, består af forskellige omkostninger og gebyrer. Hvis du er i tvivl om betydningen af visse ord og begreber i din investeringsrapport, kan du slå op i ordlisten her.

Husk også, at du altid kan se afkastet på dine investeringer i Danske Netbank. Det gør du ved at logge ind på Danske Netbank og gå ind under ‘Investering’ --> ‘Depoter’ --> ‘Afkast’.