Skræddersyede løsninger for fonde, værger og kunder med båndlagt arv og gave

Læs mere

Fonde

Vi tilbyder fonde forskellige løsninger, alt efter hvor involveret bestyrelsen ønsker at være i den løbende investeringspleje. Fondens investeringsrådgiver sikrer, at beholdningen af værdipapirer er i tråd med bestyrelsens strategi for investering og samtidig følger anbringelsesbestemmelserne. 

Læs mere

Værger

Er du værge for et barn eller en voksen med formue under forvaltning, hjælper vi med værgemålets daglige økonomi, investeringsrådgivning og det lovpligtige værgemålsregnskab. Faste værger har behov for effektive administrative løsninger og en fast rådgiver, der dagligt yder rådgivning og sparring. Det tilbyder vi.

Læs mere

Båndlagt arv og gave

Har du givet, eller overvejer du at give, en båndlagt arv eller gave, rådgiver vi dig om investering og forvalter midlerne, så du eller modtagerne får mest muligt ud af formuen.

Læs mere

Få alle fordelene i dag. Bliv Private Banking kunde i Danske Bank

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.