Med Danske Månedsinvestering kan du automatisk spare løbende op i fonde med aktier, obligationer eller en god blanding – helt ned fra 350 kroner om måneden og op til 50.000 kroner. Og selvom det måske ikke lyder af alverden, så kan selv små månedlige beløb vokse sig til en rigtig pæn opsparing over tid, fortæller Danske Banks seniorstrateg Sofie Manja Eger Huus:

”Mange mennesker har en forestilling om, at det kræver en større formue at investere, men faktisk har langt de fleste mennesker muligheden. Det gælder blot om at komme i gang, og en fast månedlig investering kan være en både god og nem måde at spare op på,” siger hun. 

Så ville jeg fx investere 6.000 kroner hver måned i en fond med globale aktier og 4.000 kroner hver måned i en obligationsfond ...Sofie Manja Eger Huus, seniorstrateg i Danske Bank

Jo tidligere, jo bedre
Til daglig følger Sofie økonomien og de finansielle markeder tæt og oversætter udviklingen til investeringsråd. Og et af de stedsegrønne råd er at starte tidligt, så du giver din investering så meget tid som muligt at arbejde i:

”Jo tidligere du invester dine penge, jo større mulighed får du for at få et godt afkast af din opsparing, så du på længere sigt kan få mere ud af pengene,” fortæller hun. 

Men hvilke fonde skal du investere i? Det afhænger naturligvis af, om du ønsker at investere i aktier, obligationer eller begge dele.

Den rette fordeling for Sofie
Vi har spurgt Sofie, hvordan hun ville investere 10.000 kroner om måneden.

”Jeg ville starte med at mærke efter i maven, hvor meget risiko jeg er villig til at tage med min opsparing. For jo mere risikovillig du er, jo større andel af aktier kan du tillade dig i forhold til andelen af obligationer – og jo højere afkast kan du på længere sigt forvente at få. Til gengæld er der også større risiko for tab ved aktier, fordi de svinger mere i værdi,” forklarer hun.

Selv er Sofie med egne ord ikke ”super risikovillig”, men til gengæld har hun en lang tidshorisont for sin opsparing – og jo længere tidshorisont du har, jo flere aktier kan du tilsvarende tillade dig at have.

”Derfor vil en fordeling med 60 pct. aktier og 40 pct. obligationer være en meget passende fordeling for mig,” siger hun.

Spar op med Danske Månedsinvestering

Lad dine penge arbejde over tid med faste automatiske investeringer – kom hurtigt i gang for 350-50.000 kroner om måneden. Bemærk også, at du hverken betaler depotgebyr eller kurtage ved køb af fonde i Danske Månedsinvestering. Læs mere her.

Du finder Danske Månedsinvestering i din mobilbank under Investeringer > Services i menuen.

Kom i gang på 4 trin:

  • Vælg depot og konto, pengene skal trækkes fra. Har du ikke et depot, kan du oprette det gratis med det samme.
  • Vælg fonde, du vil investere i, og det beløb du vil investere hver måned.
  • Vælg hvornår du vil investere – og om der er måneder, du ikke ønsker at investere.
  • Giv din månedsinvestering et navn.

Der er to veje at gå
Som Sofie udtrykker det, er hun lidt ”erhvervsskadet” og lægger derfor meget vægt på god risikospredning – blandt andet god geografisk spredning i investeringerne. Men hvilke af de mere end 40 fonde i Danske Månedsinvestering skal hun så vælge?

Hun forklarer, at der grundlæggende er to veje at gå:

ENTEN kan hun vælge en såkaldt balanceret fond, der investerer i en blanding af aktier og obligationer.

”For mig kunne det fx være Danske Invest June Progressive, der er baseret på indeksinvesteringer, eller Danske Invest Mix Offensiv Plus, som er mere aktivt forvaltet*. Her får jeg omtrent den fordeling mellem aktier og obligationer, som jeg ønsker, og samtidig får jeg en stor risikospredning i investeringerne,” siger hun.

ELLER også kan hun kombinere investeringer i flere fonde – fx en aktiefond og en obligationsfond.

”Så ville jeg fx investere 6.000 kroner hver måned i en fond med globale aktier og 4.000 kroner hver måned i en obligationsfond – fx fonden Danske Invest Mix Obligationer*, der investerer i et bredt miks af danske og udenlandske obligationer,” siger hun. 

Sofie understreger dog, at det for andre personer kan være andre fonde, der er de rigtige at vælge. Få overblik over fonde, du kan investere i via Danske Månedsinvestering, på linket her.


Et par gode råd fra Sofie

> Hvis du vil investere i aktiefonde
USA er verdens største og vigtigste økonomi, og derfor anbefaler vi som tommelfingerregel, at amerikanske aktier udgør en betydelig andel af dine investeringer i aktier.

”Vi anbefaler enten, at du har en fond med amerikanske aktier som en del af dine aktieinvesteringer, eller at du investerer i en global aktiefond, hvor amerikanske aktier automatisk udgør en væsentlig andel af investeringerne,” siger Sofie.

> Hvis du vil investere i obligationsfonde
Danske stats- og realkreditobligationer er blandt de sikreste obligationer, og efter de seneste års rentestigninger kan de give et fornuftigt løbende afkast. Vi anbefaler som tommelfingerregel, at de udgør en betydelig andel af dine investeringer i obligationer.  

”Her kan man blandt andet kigge på fondene med danske obligationer eller en fond, der har et miks af danske og udenlandske obligationer,” fortæller Sofie.

> Hvis du vil investere i balancerede fonde
I en balanceret fond får du en blanding af aktier og obligationer. Vær opmærksom på, at de forskellige balancerede fonde i Danske Månedsinvestering har forskellige fordelinger mellem aktier og obligationer – og jo større andel aktier, jo højere samlet risiko. 

”Her er det nemmest at gå ind på danskeinvest.dk, hvis du vil læse mere om de enkelte balancerede fonde og blandt andet se fordelingen mellem aktier og obligationer,” siger Sofie.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget

*Fondenes fulde navne er Danske Invest Allocation June Progressive Screened Class A-dkk, Danske Invest Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL og Danske Invest Mix Obligationer KL.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekter og dokumenter med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her:
Danske Invest Allocation June Progressive Screened Class A-dkk
Danske Invest Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL
Danske Invest Mix Obligationer KL
Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.