20.000-30.000 danske virksomheder står overfor et generationsskifte indenfor de næste 10 år. Heraf har kun halvdelen af ejerne over 65 år en plan for virksomhedsoverdragelsen. Det anslår CBS i en ny undersøgelse.

At overdrage en virksomhed er ikke nogen nem beslutning. Det er potentielt et helt arbejdslivs livsværk, der skal gives videre til en ny generation. Derfor er det noget, der skal foregå på den bedst mulige måde.

Det kan være en lang erkendelsesproces for den enkelte virksomhedsejer at tage hul på spørgsmålet om, hvad der på sigt skal ske med virksomheden. 
Et godt sted at begynde er at tage stilling til tre vigtige spørgsmål: Hvornår vil jeg overdrage? Hvordan vil jeg overdrage? Og hvor meget vil jeg overdrage?”, udtaler 
Lars Ellehave-Andersen, direktør for Private Banking i Danske Bank.

Skal du inden længe videregive nøglerne til virksomheden til næste generation, er der praktiske, finansielle og personlige overvejelser i spil. Det til trods er alle involverede parter bedst tjent med, at der er lagt en plan for, hvordan overdragelsen skal foregå. Den rigtige plan er med til at sikre dig de bedste forudsætninger for at få den løsning og pris, som passer dig.

Hos Danske Bank er vi klar til at rådgive og assistere dig med ejerskiftet, og give Rådgivning med et holistisk perspektiv.

Det handler om at se helheden, lægge den rigtige strategi og udarbejde en formueprognose, der passer til den enkelte. Der er mange måder at overdrage sin virksomhed på. Skal det ske gennem overdragelse, arv, fonde, velgørenhed, aktier eller en helt anden måde? Når den beslutning er truffet, kommer næste kapitel om regler og lovgivning på området,” forklarer Lars Ellehave-Andersen.

”Vi kan se en stigende tendens på det nordiske marked, at mange formuende familier vælger at oprette en fond til de kommende generationer. ”

Hos Danske Bank har vi vores Next Generation rådgivning, hvorfra vi kan bruge eksempler fra tidligere virksomhedsoverdragelser og se på de erfaringer, der er gjort i den forbindelse. Vi vil derudover kunne trække på erfaringer fra vores store netværk, der har med rådgivning af både privat- og erhvervskunder at gøre.

 
Lars Ellehave-Andersen er direktør for Private Banking i Danske Bank

Din arvtager skal også klædes på til opgaven

Når Danske Bank giver holistisk rådgivning, gælder den også for den, der skal overtage virksomheden. På den måde er både du og den kommende arvtager bedst muligt forberedt til et skifte. Derfor er det vigtigt, at dine forventninger stemmer overens med din arvtagers ønsker og kompetencer.

Lars Ellehave-Andersen uddyber: ”Det er vigtigt at unge arvtagere også formår at forvalte formuen på den ønskede måde og forstår, hvad det at have en formue handler om. Derfor går vi ind og rådgiver familien som en helhed, men vi rådgiver naturligvis også det enkelte familiemedlem. Det kan være, at formuen skal investeres, at vi skal se på familieejede virksomheder, eller hvordan noget af formuen kan doneres til velgørenhed eller i egentlige bæredygtige investeringer, som er meget oppe i tiden.

Den fælles rådgivning af familien sikrer, at helhedsperspektivet for formuen tænkes ind i et ejer- eller generationsskifte. På den måde kan man forebygge stridigheder og få en gnidningsfri overdragelse.

Gennem et samarbejde med Danske Bank kan det blive lettere at få taget fat om det ejerskifte, som kan være svært for nogen virksomhedsejere. Derfor handler vores rådgivning i høj grad om at sikre enighed mellem parterne om, hvordan formuen i fremtiden skal forvaltes. Eksempelvis ved et ejerskifte. 

Læs mere om fonde, værger, båndlagt arv og gave med mere på danskebank.dk/forvaltning eller kontakt din Private Banker for at høre om, hvordan vi kan hjælpe dig og din arvtager.