20.000-30.000 danske virksomheder står overfor et generationsskifte indenfor de næste 10 år. Heraf har kun halvdelen af ejerne over 65 år en plan for virksomhedsoverdragelsen. Det anslår CBS i en undersøgelse.

At overdrage en virksomhed er ikke nogen nem beslutning. Det er potentielt et helt livsværk, der skal gives videre til en ny generation. Derfor er det noget, der skal foregå på den bedst mulige måde.

Det kan være en lang erkendelsesproces for den enkelte virksomhedsejer at tage hul på spørgsmålet om, hvad der på sigt skal ske med virksomheden. 
Et godt sted at begynde er at tage stilling til tre vigtige spørgsmål: Hvornår vil jeg overdrage? Hvordan vil jeg overdrage? Og hvor meget vil jeg overdrage?”,
siger Bente Nielsen, chef for Private Banking Danmark i Danske Bank.

Skal du inden længe videregive virksomhedens nøgler til næste generation, er der praktiske, finansielle og personlige overvejelser i spil. Og alle involverede parter  er bedst tjent med, at der er lagt en plan for, hvordan overdragelsen skal foregå - og til hvilken pris.

Hos Danske Bank er vi klar til at rådgive og assistere dig med ejerskiftet, og give rådgivning med et holistisk perspektiv.

Det handler om at se helheden, lægge den rigtige strategi og udarbejde en formueprognose, der passer til den enkelte. Der er mange måder at overdrage sin virksomhed på. Skal det ske gennem overdragelse, arv, fonde, velgørenhed, aktier eller en helt anden måde? Når den beslutning er truffet, kommer næste kapitel om regler og lovgivning på området,” forklarer Bente Nielsen.

”Vi kan se en stigende tendens på det nordiske marked, at mange formuende familier vælger at oprette en fond til de kommende generationer. ”

Hos Danske Bank har vi vores Next Generation-rådgivning, hvorfra vi kan bruge eksempler fra tidligere virksomhedsoverdragelser og se på de erfaringer, der er gjort der. Vi kan også trække på erfaringer fra vores store netværk, der rådgiver både privat- og erhvervskunder.

 
Bente Nielsen, chef for Private Banking Danmark i Danske Bank

Din arvtager skal også klædes på til opgaven
Danske Bank giver holistisk rådgivning, der også gælder for den, der skal overtage virksomheden. Så er både du og den kommende arvtager bedst muligt forberedt til et skifte. Derfor er det også vigtigt, at dine forventninger stemmer overens med din arvtagers ønsker og kompetencer.

Bente Nielsen uddyber: ”Det er vigtigt at unge arvtagere også formår at forvalte formuen på den ønskede måde og forstår, hvad det at have en formue handler om. Derfor går vi ind og rådgiver familien som en helhed, men vi rådgiver naturligvis også det enkelte familiemedlem. Det kan være, at formuen skal investeres, at vi skal se på familieejede virksomheder eller at noget af formuen skal doneres til velgørenhed eller placeres bæredygtige investeringer, som er meget oppe i tiden.

Den fælles rådgivning af familien sikrer, at helhedsperspektivet for formuen tænkes ind i et ejer- eller generationsskifte. På den måde kan man forebygge stridigheder og få en mere gnidningsfri overdragelse.

Gennem et samarbejde med Danske Bank kan det blive lettere at få taget fat på det ejerskifte, som kan være svært for nogen virksomhedsejere. Derfor handler vores rådgivning i høj grad om at sikre enighed mellem parterne om, hvordan formuen i fremtiden skal forvaltes. Eksempelvis ved et ejerskifte. 

Læs mere om fonde, værger, båndlagt arv og gave med mere på danskebank.dk/forvaltning eller kontakt din Private Banker for at høre om, hvordan vi kan hjælpe dig og din arvtager.