Kort fortalt

✓ Solide afkast i Danske Porteføljepleje Classic/Extra/GPS.
✓ De fleste porteføljer fik også højere afkast end deres referenceindeks.
 Vores taktiske allokering og "kvant-strategier" gav medvind.
 Vores hedgefonde gav ekstra medvind til porteføljerne med alternative investeringer.

Vores Danske Porteføljepleje-investeringsløsninger leverede i 2023 afkast på mellem 6,6 og 17,9 pct., afhængigt af risikoniveau (opgjort efter fondsomkostninger, men før aftalegebyr). Investorerne med højest risikoniveau og alternative investeringer i porteføljen fik de højeste afkast.

Det er status på tværs af Danske Porteføljepleje Classic, Extra og GPS. 

Det forgangne år var ikke blot et godt år, når vi ser på de absolutte afkast. Porteføljerne i Danske Porteføljepleje havde også et godt år sammenlignet med deres såkaldte referenceindeks (benchmark), som porteføljerne løbende bliver målt op imod for at vurdere, om de udvikler sig bedre eller dårligere end markedet generelt.

”Her leverede langt de fleste af porteføljerne et højere afkast end deres referenceindeks, hvilket vi er rigtig glade for på kundernes vegne,” fortæller Thomas Otbo, som er investeringsdirektør i Danske Bank Asset Management.

Vi fik blandt andet medvind fra vores kvantitative investeringer inden for aktier, hvor vi anvender avancerede algoritmer til at screene markedet efter de bedste aktier. Søren Funch Adamsen, chef for porteføljekonstruktion.

Flere faktorer gav medvind
Generelt havde både aktier og obligationer et godt 2023, men derudover var der flere andre faktorer, der gav ekstra medvind til Danske Porteføljepleje.

I vores såkaldte taktiske aktivallokering fokuserer vores porteføljeforvaltere løbende på, hvor der på kortere sigt kan være interessante investeringsmuligheder, og her bar det blandt andet frugt at have en lidt højere andel af aktier i porteføljerne, end der forventes at være på længere sigt.

”Derudover fik vi blandt andet også medvind fra vores såkaldte kvantitative investeringer inden for aktier, hvor vi anvender avancerede algoritmer til at screene markedet efter de bedste aktier ud fra udvalgte kriterier som fx selskabernes værdiansættelse, vækst og momentum i kursudviklingen,” forklarer Søren Funch Adamsen, der er chef for porteføljekonstruktion i Danske Bank Asset Management. 

Alternativer gav et ekstra løft
Vores nyeste porteføljeløsning, Danske Porteføljepleje GPS (forkortelse for Global Portfolio Solution) havde generelt det bedste år, skarpt efterfulgt af Danske Porteføljepleje Extra og derefter Danske Porteføljepleje Classic.

I de to første porteføljeløsninger – GPS og Extra – indgår der også alternative investeringer i porteføljerne som fx hedgefonde, der havde et af deres bedste år nogensinde.

”Især vores rentehedgefonde gav imponerende afkast sidste år og var dermed med til at løfte de samlede afkast i porteføljerne,” siger Søren Funch Adamsen.

Afkast i 2023

Afkast for de forskellige risikoprofiler i Danske Porteføljepleje Classic, Danske Portefølje Extra og Danske Porteføljepleje GPS. 

Bemærk, at historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan også blive negative. Der er altid en tabsrisiko forbundet med investeringer.

Kilde: Danske Bank. Afkast opgjort efter alle fondsomkostninger, men før aftalegebyr. For Danske Porteføljepleje GPS er de historiske afkastdata frem til marts 2021 for de underliggende Global Portfolio Solution-porteføljer (inkl. alternativer), som Private Banking-kunder siden marts 2021 har kunne investere i via investeringsløsningen Danske Porteføljepleje GPS.  

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.