De seneste par år har været præget af store udsving og usikkerhed på aktiemarkedet som følge af ikke mindst en bekymring for stadigt stigende renter. Bare det seneste halve år har budt på flere markante udsving. Efter sommerens kursstigninger på aktiemarkedet og en efterfølgende korrektion nedad på godt ti procent, sendte den amerikanske centralbank Federal Reserve (Fed) i begyndelsen af november signaler om, at der næppe kommer flere renteforhøjelser. Det fik aktierne til at tage en ny tur opad.

Usikkerheden gør det ifølge Danske Banks chefstrateg Frank Øland nødvendigt at overveje, om man som investor fortsat har den rigtige sammensætning i sin portefølje:

”Vi forventer en blød landing og tror på, at aktiekurserne kan fortsætte opad i 2024. Men landingen kan også risikere at blive lidt hård. I den situation vil aktiekurserne falde, mens obligationer kan give pæne afkast. Så det er vigtigere end nogensinde at være opmærksom på at have en mere balanceret portefølje. Det er bestemt ikke en god strategi at have en ren aktieportefølje”, siger han.

”Det er bestemt ikke en god strategi at have en ren aktieportefølje”

Frank Øland, chefstrateg

Rentetoppen er bag os – og obligationer er det nye sort

Fed’s udmelding i november får ham til at tro på, at vi nu har set toppen af renterne. Og hvis renten har toppet, kan det nu være en god mulighed at investere i obligationer.

”Obligationerne har haft det svært de seneste to år på grund af de massive rentestigninger, vi har oplevet i den tid. Men med udmeldingerne fra Fed og stadig flere tegn på, at inflationen er kommet under kontrol, ser rentetoppen ud til at ligge bag os. Det gør globale obligationer til en interessant byggesten at have med i fremtidens portefølje”, forklarer Frank Øland.

Han peger på, at hvis inflationen er kommet ned i nærheden af centralbankernes inflationsmål og den økonomiske vækst vakler, så vil nationalbankerne typisk sætte renterne ned, hvilket i så fald kan give en kursgevinst på obligationerne. Især obligationer med lang løbetid vil på den måde kunne have en stabiliserende effekt på porteføljen i tiden, hvor aktier plejer at have det svært. 

Frank Øland understreger, at de korte obligationer også er attraktive, fordi renten er på det højeste niveau i årevis. De kan ses som et alternativ til kontanter og bidrage til det samlede porteføljeafkast med en høj løbende indkomst fra kuponrenter.  

Alternative investeringer vinder indpas

Men det er ikke nødvendigvis gjort alene med traditionelle aktier og obligationer. Alternative investeringer kan være en attraktiv tilføjelse, hvis man vil skabe en balanceret og robust portefølje, vurderer både Frank Øland og investeringsdirektør Mads Ostenfeldt. De peger begge på for eksempel unoterede investeringer, der i stigende grad er blevet tilgængelige for private investorer:

”Når man som investor bygger sin portefølje til de kommende år, bør man helt klart overveje at søge mod så mange afkastkilder som muligt for at justere risikoen i forhold til afkastet. Her kan man supplere de traditionelle investeringer med illikvide aktiver som aktiekapital eller lånekapital i ikke-børsnoterede virksomheder. Ved at kigge i retningen af det ikke noterede marked, åbner man op for et væsentligt marked, man som investor ellers ikke ville ramme ved alene at orientere sig mod børsnoterede værdipapirer. Andre alternativer kunne være infrastrukturprojekter, ejendomme eller hedgefonde”, siger Mads Ostenfeldt. 

Markant stigning i interessen for alternative investeringer

Han mærker en markant stigning i kundernes interesse for alternative investeringer, som tidligere kun var tilgængelige store pensionskasser og andre institutionelle virksomheder. 

”Man bør overveje alternativer som en mulighed – og nogle er allerede rigtig godt på vej.”

Mads Ostenfeldt, investeringsdirektør

”Nogle private investorer er rigtig godt med i forhold til alternative investeringer, og andre er godt på vej. Man bør derfor tænke over alternativer som en mulighed – men også at der tages en dialog med sin rådgiver, så man som investor får et snit og en eksponering, der passer til ens risikovillighed, tidshorisont og sammensætningen af ens portefølje. Det sikrer også, at man får professionel hjælp til at skabe tilstrækkelig spredning i sin portefølje”, fastslår Mads Ostenfeldt.

Vil du vide mere?

Du er altid meget velkommen til at kontakte din Private Banker eller investeringsrådgiver og få en snak om, hvordan du kan justere din portefølje.


Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.