Folketinget vedtog i juni en ny lov, der gør det lidt sjovere at arbejde som folkepensionist. De nye regler får betydning for op mod 40.000 folkepensionister, der i dag har en arbejdsindtægt – og som nu ikke længere bliver modregnet i folkepensionens grundbeløb og pensionstillægget. Det betyder også, at man ikke længere behøver at udsætte folkepensionen til senere, hvis man har haft brug for det.

Antallet af arbejdende folkepensionister forventes ifølge Beskæftigelsesministeriet at stige til 50.000 om bare to år. Og man anslår, at de berørte folkepensionister efter afskaffelsen af modregning i gennemsnit vil modtage omkring 30.000 kr. mere om året i folkepension før skat.

Kan motivere flere til at arbejde

Ministeriet mener, at de nye regler kan motivere flere til at arbejde ved siden af folkepensionen. Det kommer ikke kun folkepensionisterne til gode – men også de danske virksomheder, som får adgang til en værdifuld ekstra arbejdsressource. Beskæftigelsesministeren forventer, at det vil øge det danske arbejdsudbud med 950 ekstra fuldtidspersoner i år, stigende til 1.050 fuldtidspersoner i 2025. 

Ændringen i reglerne har virkning fra den 1. januar 2023. Det betyder, at de folkepensionister, der fik deres grundbeløb og pensionstillæg nedsat i løbet af 2023, får pengene tilbage i forbindelse med efterreguleringen af pensionen, som finder sted i 2024.

Særligt for selvstændige

Loven gælder også for selvstændiges indkomst fra den periode, hvor de har haft aktiv drift i virksomheden – også selv om beløbet bliver udbetalt på et tidspunkt, hvor virksomheden er gået over til passiv drift.