Som ganske ung analytiker – og netop begyndt i sit første job – fik Anne Buchardt en pensionsopsparing, hvor hun delvist havde mulighed for at investere selv. Hendes første køb blev en B&O-aktie, og den blev startskuddet på en livslang interesse for investeringer. 

”Jeg handlede for relativt små beløb, og det var især enkeltaktier, jeg købte. Og som alle andre, der begynder at investere, så ser det jo let ud, så længe markederne går op, og man bliver tilsvarende overrasket, når det går ned igen. B&O-aktien solgte jeg bestemt ikke i tide, og det er en meget sund øvelse, vi alle lige skal lære, når vi investerer … at det er stort set umuligt at købe på bunden og sælge på toppen, og at investering kræver en mere langsigtet tilgang”, siger Anne Buchardt med et smil.

”Som investor skal man have tålmodighed - og is i maven. Ellers skal man ikke investere i noget, man selv skal styre og tage stilling til".


Anne Buchardt
C
hef for Global Private Banking i Danske Bank


I dag har hun ud over rollen som chef for den globale Private Banking-forretning også ansvaret for Danske Banks samlede investeringsaktiviteter rettet mod privatkunder. Og via sit fag har hun altid været opmærksom på, at det er relativt tilgængeligt at komme i gang med investere. Enkeltaktierne har Anne Buchardt ikke mange tilbage af, fordi de er for volatile, og fordi hun med en travl hverdag helst skal have investeringer, der passer sig selv. Hun har stadig en høj aktieandel, men de er placeret i fonde, hvor hun både får passet porteføljen og har stor spredning.

”Der er jo mange af os, der synes, at det er spændende at investere i en virksomhed, vi kender. Men grundlæggende er det en bedre strategi at investere i en fond med risikospredning. Man kan selvfølgelig have været heldig med at have holdt fast i en aktie, der har vist sig at klare sig godt, som det historisk har været tilfældet med for eksempel Novo Nordisk-aktien. Men for hver Novo-aktie er der rigtig mange selskaber, der langt fra klarer sig lige så godt.”. 

Hvor risikovillig er du på en skala fra 1-10 – hvor 10 er meget risikovillig?

”Jamen der ligger jeg på 8-9 stykker. Jeg er sådan helt grundlæggende meget fokuseret på, at jeg har en relativt lang tidshorisont. Derfor har jeg en stor aktieandel, fordi jeg har en stærk tiltro til, at det giver det bedste afkast på den lange bane. Jeg går ofte efter indeksfonde i globale aktier, hvor omkostningerne er lave. Men jeg er også villig til at betale højere omkostninger, når det er mere specialiserede fonde med for eksempel emerging markets- eller small cap-aktier. Så betaler jeg gerne ekstra for en aktiv forvaltning”, forklarer Anne Buchardt.

Private Banking-chefen synes, at den spredning, der er i fonde, er ekstremt værdifuld, da hun ikke selv har tid til at følge så meget med i sine egne investeringer. Hun tjekker dem kun et par gange om måneden – og er for eksempel også glad for blandede fonde, der selv hele tiden regulerer vægten mellem aktier og obligationer i takt med, at kurserne på de forskellige værdipapirer ændrer sig. Det betyder, at hendes investeringer hele tiden har den rigtige balance.

”Det får man for eksempel med Danske Banks egen June-løsning – der også har indeksbaserede fonde til konkurrencedygtige omkostninger. Det har jeg selv investeret noget i, og det er blevet ekstra nemt, nu hvor man kan investere i June direkte via mobilbanken”, siger hun. 

Hvilken tidshorisont opererer du selv med?

”Jeg tænker typisk frem mod min pension. Men mange begår den fejl, at de kun tænker frem til den dag, pensionstilværelsen starter. Og det er jo ikke der, du skal bruge alle pengene. Størstedelen skal stå i markant længere tid. Så jeg har faktisk en endnu længere horisont, og det betyder også, at jeg kan tage en højere risiko”, forklarer Anne Buchardt. 

Investerer aldrig i brancher uden ordentlig etik og moral
Lige nu synes hun, at US small cap og alternative investeringer er superinteressante og er noget, som hun kigger på at komme mere ind i via fonde fra Danske Invest. Det giver både en tilstrækkelig lang tidshorisont, en fornuftig høj risiko og en god spredning. 

”Men hvis der er noget, jeg aldrig vil investere i, så er det virksomheder med en etik eller moral, som jeg ikke bryder mig om. Og der har man jo heldigvis en relativt god sikring med alle de standarder, der er for ESG i forskellige fonde”. 

Hvordan har du det i maven, når du nogle gange ser dine investeringer enten falder eller vokser i værdi?

”Vi synes jo alle sammen at det er sjovere når tallet vokser, end når det falder, men givet at det ikke er penge, jeg skal bruge på den korte bane, er det ikke noget, jeg ligger søvnløs over. Jeg har jo mange gange set, at markederne har det med at komme tilbage. Så man skal have tålmodighed - og is i maven. Ellers skal man lade andre styre investeringerne. Omvendt giver det mig jo også en stor tilfredsstillelse og tryghed, når jeg kan se mine penge vokse, og jeg ved, at pensionsopsparingen arbejder for mig indtil den dag, jeg skal bruge dem. Jeg ved godt, at træerne ikke vokser ind i himlen, men det er vigtigt for mig, opsparingen har en fornuftig gennemsnitlig stigning over en årrække”. 

Skattereglerne kan være en jungle
En ting, hun synes er frustrerende, er de komplicerede skatteregler på investeringsområdet:

”Vi kan jo alle godt forstå, at vi skal betale skat af vores lønindkomst og investeringsafkast, men reglerne er altså ekstremt komplekse på investeringsområdet. Der er forskelle afhængigt af, om det er pensionsopsparing, frie midler eller en aktiesparekonto. Der er masser af grupperinger og forskellige regler om modregning. Det kan være en jungle, når man sidder med sin årsopgørelse, og hvis det var lidt simplere, kunne det anspore flere danskere til at investere selv. Det er især komplekst med investeringer for frie midler, hvor man selv skal stå for skatteafregningen. På pensionsopsparinger og aktiesparekontoen, er det banken eller pensionsselskabet, der gør det for dig, så der er det lidt nemmere”, siger Anne Buchardt. 

Private Banking-chefens bedste råd til nye investorer

”Start med en aktiesparekonto, for der er skatten også både lavere og relativt simpel at få afregnet. Og ellers vil jeg sige, at hvis man ikke ønsker at bruge meget tid på det, så vælg de lidt bredere fonde og lav en køb og behold strategi. Hvis man køber og sælger mange enkelte aktier, kan det godt give grå hår i hovedet i forhold til skat og indberetninger".

Under Covid-19 blev investering noget, danskerne talte om
Anne Buchardt er ikke med i netværk, der taler om investering, og tidligere var det heller ikke noget, hun særlig ofte talte med venner og familie om. 

”Men der skete en ændring i corona-perioden, hvor der lige pludselig var mange i min familie og blandt mine venner, der begyndte at interessere sig for det – ligesom man også så det blandt mange andre danskere. Der skete et skift i danskernes investeringsinteresse, hvor det blev et samtaleemne. Og det synes jeg er ekstremt positivt”. 

Hun sammenligner danskernes nye interesse med svenskerne, som gennem mange år har haft større tradition for at investere pensionen selv, og som også har haft mange store svenske virksomheder, de har investeret i. Danskerne har traditionelt set orienteret sig mere mod stats- og ikke mindst realkreditobligationer med den struktur, vi har på boligfinansiering. ”Men jeg tror, at vi har indhentet noget af det, vi var bagude der”, siger hun. 

Drømmen ligger i en olivenlund i Italien
Når man spørger Private Banking-chefen, hvad hun drømmer om engang at bruge sit afkast på, kommer svaret uden tøven:

”Den største drøm lige nu er, at vi er ved at renovere et hus i Italien. Og det er en af mine store planer, at vi skal bruge noget mere tid der, når vi en dag ikke arbejder længere. Så der skal jo nogle penge til at skabe og opretholde den drøm. For mig handler det i virkeligheden om fortsat at kunne leve det liv, jeg gerne vil, når jeg en dag går på pension. Jeg håber jo, at jeg får glæde af den stigende levealder, for der er mange ting, jeg gerne vil have tid til – og der er det rart at have et økonomisk sikkerhedsnet, så man kan gøre det uden problemer”. 

 

 

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.