I en ny analyse har Realkredit Danmark med hjælp fra analyseinstituttet YouGov i marts 2024 set nærmere på boligejere over 50 år og deres boligplaner i fremtiden. 

Ifølge Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, afspejler aldersspændet i undersøgelsen naturligvis, at de adspurgte befinder sig forskellige steder i livet, med forskellige behov og overvejelser. 

"Fælles for boligejerne over 50 år er, at deres valg og ønsker har stor betydning for udviklingen og de tendenser, vi ser på boligmarkedet – ikke bare i forhold til boligpriserne, men også i forhold til 
efterspørgslen efter forskellige boligtyper."

Christian Hilligsøe Heinig. 

Særligt lejeboligen er i høj kurs
Ifølge Christian Hilligsøe Heinig viser undersøgelsen tydeligt, at der for mange boligejere er et klart ønske om at skifte deres hjem ud i løbet af de kommende 10 år. Det svarer i alt 34 procent, at de regner med.

Undersøgelsen viser, at en lejebolig står øverst på ønskelisten for hver tredje, der ser sig selv flytte inden for de næste 10 år. På andenpladsen kommer et hus med en andel på 18 procent, og derefter følger en ejerlejlighed eller en andelsbolig (se grafik længere nede). 

”Kun ganske få har et sommerhus i kikkerten, til trods for at det er blevet nemmere at anvende sit sommerhus som helårsbolig," fortæller Christian Hilligsøe Heinig

Konkret kan blot tre procent forestille sig at flytte mere permanent i sommerhus. Tallet i Region Sjælland er dog en del højere end resten af landet. Og ifølge Christian Hilligsøe Heinig skyldes det først og fremmest, at Region Sjælland fylder en stor del af det samlede sommerhusmarked, og der er en tydelig tendens til, at boligejerne ejer sommerhus i samme region, som de bor i. Det øger automatisk andelen af potentielle sommerhusejere i regionen, der kan overveje at bruge det som helårsbolig. Det trækker også i samme retning, at sommerhusene her ikke ligger så langt væk fra større byområder og dermed er knapt så isolerede. 

Mindre vedligehold betyder mere frihed
Særligt ønsker om en mindre bolig og en bolig med mindre vedligeholdelse vejer tungt i argumentet for en fremtidig flytning.

"En mindre bolig uden trapper og behov for stor rengøring eller havearbejde skaber tryghed og frigiver tid til personlige interesser, familie og venner. Den tendens giver anledning til refleksion over, om der kan være behov for flere ældrevenlige lejeboliger fremadrettet”, vurderer Christian Hilligsøe Heinig.

Endelig peger næsten hver tredje boligejer på, at det også spiller en vigtig rolle at få frigivet sin friværdi og få penge ud, som ellers er bundet i mursten. Særligt de 50-59-årige har en interesse i dette – her angiver 35 procent realisering af friværdi i boligen som en af de tre vigtigste grunde til at flytte. Det gælder ”kun” 29 procent for de andre aldersgrupper.

Mange er glade, hvor de er
Selvom mange boligejere over 50 år forventer, at den nære fremtid involverer en flytning, er der stadig en stor gruppe med en lang tidshorisont i deres nuværende bolig, helt præcist 43 procent. 

”Det skinner igennem, at mange er særdeles glade for deres nuværende bolig og opfatter den som velegnet – også i fremtiden. En del boligejere er dog i sagens natur i tvivl om, hvordan deres behov og fremtidsplaner udvikler sig”, siger Christian Hilligsøe Heinig.

Han peger på, at hele 23 procent svarer ”ved ikke” til spørgsmålet om, hvorvidt de vil flytte inden for de kommende 10 år. I Region Hovedstaden er tvivlen mindst med 20 procent, hvor tallet er oppe på 29 procent i Nordjylland.