Markedet flyttede sig hurtigt frem mod årsskiftet. For første gang i næsten tyve år havde vi ni uger i streg, hvor aktierne steg, og samtidig så vi et hurtigt fald i renterne. Chefstrateg Frank Ølands forventning er nu, at de lange renter efter de kraftige fald i 2023 ikke falder alverden i 2024, og at de kommende rentenedsættelser fra centralbankerne, som markedet kender til - og fald i inflationen - i høj grad allerede er afspejlet i investorernes forventninger og dermed i aktiekurserne.

Han forventer en blød landing for økonomien - altså at vi undgår en recession. Det er den økonomiske vækst og virksomhedernes indtjening, der skal løfte aktiemarkedet videre herfra.

”Aktiemarkedet kan i 2024 ende i et lille plus, men der kommer formentlig også nogle tilbageslag undervejs. Og det er vigtigt ikke kun at investere i danske aktier. Nu kender vi naturligvis ikke udviklingen i 2024 endnu, men ser vi tilbage på 2023, så steg de amerikanske aktier sidste år med 24 procent i forhold til de danske aktiers stigning på syv procent. Det var meget båret af Magnificent Seven (de syv største tech-aktier), som fik medvind fra ’kunstig intelligens-bølgen’. Det gik man glip af, hvis man kun havde danske aktier”, fastslår Frank Øland.

Han forventer, at brugen af kunstig intelligens nu bliver bredt ud til gavn for alle sektorer, og at det betyder, at eventuelle kursstigninger i år også bliver bredt mere ud. 

”Der kan for eksempel stadig være gode investeringer i nogle segmenter i det amerikanske marked, som synes at være attraktivt prissat. Når man investerer i udenlandske aktier, skal man naturligvis være opmærksom på, at der kan være både transaktionsomkostninger, valutakursrisici og beskatning, som man skal tage højde for. Derfor kan det ofte være en fordel at investere i udenlandske aktier via fonde, som ofte tager højde for en del af de aspekter”, siger chefstrategen. 

Grønne aktier og korte obligationer kan også være attraktive

Frank Øland peger også på de grønne aktier som en god investeringsmulighed. 

”Der var en boble i grønne aktier tilbage i 2020. Den er siden punkteret og de grønne aktier faldt gennem hele 2023 på nær en svag stigning under det seneste rally – og er nu i et prisleje, hvor det kan være attraktivt”, siger han. 

Med de seneste måneders rentefald er kurserne på de lange realkreditobligationer til gengæld ved at være så høje, at vi ikke længere forventer de store kursstigninger. Derfor er de ikke længere en oplagt købsmulighed, hvis man ønsker sig en kursgevinst. 
”De korte og mellemlange obligationer giver stadig gode løbende afkast med det aktuelle høje renteniveau. Og efter at renterne har toppet, er europæiske udbytteaktier blevet interessante som et alternativ til obligationer, fordi de betaler et stort udbytte i forhold til kursen”, forklarer Frank Øland. 

Alternativer kan give robusthed

Chefstrategen nævner også alternativer, som både kan give et godt afkast og bidrage med robusthed, fordi man får nogle aktiver i porteføljen, der ikke bevæger sig så meget med markedet. 

Japan: Ja – Kina: Nej

Japan kan også være interessant. Japan har kæmpet med deflation (faldende priser) i årtier og nu er der endelig kommet lidt inflation og lønvækst, som kan give lidt ny dynamik i økonomien.

”Der har også været en række reformer fokuseret på at forbedre erhvervsklimaet og skærpe virksomhedernes investorfokus. Endelig så har Japan en meget lempelig pengepolitik og en billig yen, som understøtter de japanske virksomheders konkurrencedygtighed”, forklarer Frank Øland. 

Kina kæmper til gengæld med en række udfordringer ikke mindst et svagt boligmarked og amerikanske chip-sanktioner mv. Det kinesiske aktiemarked har desuden skuffet flere gange, så mange investorer har ikke umiddelbart lyst til at kaste sig over det igen af frygt for at blive skuffet endnu engang. 

Kontakt os, hvis du vil høre mere

Vil du tale med os om sammensætningen af din portefølje, er du altid meget velkommen til at kontakte din Private Banker eller investeringsrådgiver.

 

 

DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Prognoserne i denne artikel er ikke en pålidelig indikator for fremtidig udvikling, som kan adskille sig væsentligt fra, hvad der er skrevet i denne artikel. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.